BME4010 Healthcare Facility Guidelines and StandardsBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON (TÜRKÇE)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON (TÜRKÇE)
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
BME4010 Sağlık Tesisi Yönergeleri ve Standartları Bahar
Güz
3 0 3 6
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: English
Dersin Türü: Non-Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Prof. Dr. ALİ YEKTA ÜLGEN
Dersin Amacı: Sağlık Kuruluşlarında elektrik, topraklama, temiz hava, iklimlendirme, medikal gazlar v.s. gibi tesisatların ve Sterilizasyon Biriminin uluslararası standartlara uygun bir şekilde tasarımı ve denetlenmesi konularında bilgi sahibi olmak.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Hastane ve Sağlık Kuruluşları Tasarım ve İnşaatına yönelik kılavuz bilgiler ve minimum gereksinimler.

Dersin İçeriği

Hastane veSağlık Kuruluşları Tasarımında minimum gereksinimler, yönetmelik ve standartlar; Sterilizasyon, Medikal Gaz Dağıtım Sistemi, Elektrik Tesisatı ve Topraklama, Temiz Hava Sistemleri, Atık Yönetimi, Tehlikeli Maddeler ve Risk Yönetimi, Hasta Güvenliği.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Sağlık Kuruluşlarında Tasarım Standart ve Yönetmelikleri (AIA),
2) Hastane Akreditasyonu ve JCI Standartları; QHA Trent Akreditasyon Standartları
3) Yoğun Bakım, Ameliyathane ve Röntgen Bölümü Tasarım Gereksinimleri
4) Medikal Gaz Merkezi Dağıtım Sistemi ve Testleri , Medikal-cerrahi vakum sistemleri, Vakum Pompa Sisteminin Tasarımı, Atık Anestezik Gazların Tahliyesi,
5) Temiz Oda Sistemleri ve Sınıflandırılması, Hastane Temiz Alanları, ISO 14644
6) Oda içi Partikül Sayımı ve Enfeksiyon, Canlı Mikroorganizmaların Aktif/Pasif Örneklenmesi, İzolasyon Odası Tasarım Gereksinimleri
7) Ara Sınav
8) Elektrik Tesisatı, Topraklama Sistemi, İzole Besleme ve Hat İzolasyon Monitörü, İletken Döşeme
9) Sterilizasyon teknikleri (Buhar, EtO, Formaldehit)
10) Sterilizasyon teknikleri (Ozon, Plazma, Gamma), Plazma and EtO Sterilizasyon Yöntemlerinin Karşılaştırılması
11) Sterilizasyon Bölümü Tasarımında Kılavuzlar, Sterilizasyonda Validasyon.
12) Sterilite ve Raf Ömrü, Bowie-Dick testi, Kimyasal Endikatörler, Biyolojik Endikatörler
13) Atık Yönetimi, Zehirli Malzemelerin Yönetimi, (OSHA), Ekranlama ve Radyasyondan Korunma, PET Ekranlama Gereksinimleri
14) Ara Sınav II

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Ders Notları; Power Point sunumlar.
Diğer Kaynaklar: Joint Commission International Accreditation Standards for Hospitals, 6th Edition, Sterilization, Part 1: Sterilization in Health Care Facilities, AAMI (Association for the Advancement of Medical Instrumentation ), 2015 Edition; EN ISO 14644 Standards; EN ISO 7396; Guidelines for the Design and Construction of Health Care Facilities, American Institute of Architects and the Facility Guidelines Institute, 2014; NFPA 99 Standard For Healthcare Facilities, 2015 edition; ECRI Health Devices IPM.

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Ödev 3 % 20
Ara Sınavlar 2 % 40
Final 1 % 40
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 60
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 40
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 12 3 36
Sınıf Dışı Ders Çalışması 14 5 70
Ödevler 4 7 28
Ara Sınavlar 2 3 6
Final 1 2 2
Toplam İş Yükü 142

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Mesleki rol ve işlevlerini yerine getirmek için gerekli kuramsal ve uygulama bilgilerine sahip olmak. 2
2) Mesleki uygulamalarında etik ilke ve değerlere uygun davranmayı, temel değer ve sosyal hakların evrenselliğini gözetmek. 1
3) Yaşam boyu öğrenme, sorun çözme ve eleştirel düşünme becerilerini kullanmak. 4
4) Sağlığın korunması, geliştirilmesi ve bakımda, ilgili model/kuramları kullanarak, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon gerektiren durumlarda kanıta dayalı uygulamaları tanımlamak ve problem çözme yöntemlerini belirlemek. 1
5) Toplumsal sorumluluk bilinci ile, interdisipliner anlayış içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol almak. 3
6) Birey, aile ve toplumun sağlık eğitim gereksinimlerine yönelik eğitim ve danışmanlık becerisine sahip olmak. 1
7) Toplumun sağlık sorunlarına duyarlı olmak ve çözüm önerileri üretebilmek. 3
8) Güncel, etkili iletişim becerilerini kullanabilmek. 5
9) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon uygulamaları için gerekli olan modern alet, teknik ve modaliteleri seçme ve kullanma becerisi; sağlık bilişimi teknolojilerini etkin düzeyde kullanma becerisi kazanmak. 1
10) Sağlık bilimlerine yönelik veritabanları ve bilgi kaynaklarında literatür taraması yapmak, bilgiye erişme ve kullanma becerisi kazanmak. 1
11) En az bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izleme ve meslektaşları ile uluslararası düzeyde iletişim ve işbirliği gerçekleştirebilmek. 1
12) Çağdaş ve profesyonel kimliği ile meslektaşlarına rol model ve yaşadığı topluma örnek olmak. 4