BME4006 Principles of Medical ImagingBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON (TÜRKÇE)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON (TÜRKÇE)
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
BME4006 Tıbbi Görüntüleme İlkeleri Bahar
Güz
3 0 3 6
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: İngilizce
Dersin Türü: Non-Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi BORA BÜYÜKSARAÇ
Dersi Veren(ler): Prof. Dr. NAFİZ ARICA
Dersin Amacı: • Görüntüleme modalitelerinin temel tekniklerini tanıtmak.
• Her modalitenin fizik prensiplerini, görüntü oluşturma teorilerini ve seçilmiş uygulamalarını sunmak.
• Yaygın olarak kullanılan görüntüleme modalitelerinin ana bileşenlerinin işlevlerini öğretmek.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
• Yaygın olarak kullanılan görüntüleme modalitelerinin ana bileşenlerinin işlevlerini öğrenir.
• Görüntüleme modalitelerinin fizik ve görüntü oluşturma teorilerini bilir.
• Her bir modalitenin görüntüleme parametrelerine karar verme yeteneğini kazanır.

Dersin İçeriği

Temel teşkil edecek fizik bilgisi, görüntü oluşum teorileri ve her yaklaşımdan seçme uygulamalar ders içeriğinde sunulacaktır.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Tıbbi görüntülemeye giriş, modalitelere (radyografi, floroskopi, mamografi, bilgisayarlı tomografi) genel bakış.
2) Modalitelere (Manyetik Rezonans Görüntüleme, ultrason görüntüleme, dopler ultrason) genel bakış.
3) Nükleer tıp görüntüleme, SPECT, PET, birleştirilmiş görüntüleme modaliteleri, görüntü özellikleri (kontrast, uzaysal çözünürlük)
4) X-ray üretimi, x-ray tüpleri, ve x-ray üreteçleri, Bremsstrahlung spektrumu, karakteristik x-ray spektrumu
5) x-ray tüpleri, katot, anot
6) Anode konfigürasyonları: sabit ve dönen, odak noktası boyutu ölçümü
7) Anot açısı, alan kapsama ve odak noktası boyutu, heel etkisi, odak dışı radyasyon, yönlendiriciler
8) Filtreleme, x-raylerin zayıflaması, doğrusal zayıflama katsayısı, kütlesel zayıflama katsayısı, yarı-değer katmanı, x-ray emisyonunu etkileyen faktörler, nitelik, nicelik ve ışıklama
9) Mamografi, odak noktası değerlendirmeleri
10) Tüp çıkışı, tüp filtrasyonu ve ışın niceliği, büyütme teknikleri
11) Bilgisayarlı tomografi tasarımları, temel kavramlar ve tanımlar
12) Bilgisayarlı tomografide x-ray tüpleri, filtreler ve yönlendiriciler, x-ray etkileşimleri (rayleigh saçılımı, compton saçılımı)
13) X-ray etkileşimleri (fotoelektrik etki)
14) Hounsfield birimi (HU)

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Jerrold T. Bushberg, J. Anthony Seibert, Edwin M. Leidholdt Jr., John M. Boone
“The Essential Physics of Medical Imaging” ISBN: 9780781780575, 3rd Edition,
Publisher: Lippincott Williams & Wilkins (2012).

Diğer Kaynaklar:

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Ara Sınavlar 1 % 40
Final 1 % 60
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 40
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 60
Toplam % 100

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Mesleki rol ve işlevlerini yerine getirmek için gerekli kuramsal ve uygulama bilgilerine sahip olmak. 2
2) Mesleki uygulamalarında etik ilke ve değerlere uygun davranmayı, temel değer ve sosyal hakların evrenselliğini gözetmek. 1
3) Yaşam boyu öğrenme, sorun çözme ve eleştirel düşünme becerilerini kullanmak. 4
4) Sağlığın korunması, geliştirilmesi ve bakımda, ilgili model/kuramları kullanarak, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon gerektiren durumlarda kanıta dayalı uygulamaları tanımlamak ve problem çözme yöntemlerini belirlemek. 1
5) Toplumsal sorumluluk bilinci ile, interdisipliner anlayış içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol almak. 3
6) Birey, aile ve toplumun sağlık eğitim gereksinimlerine yönelik eğitim ve danışmanlık becerisine sahip olmak. 1
7) Toplumun sağlık sorunlarına duyarlı olmak ve çözüm önerileri üretebilmek. 3
8) Güncel, etkili iletişim becerilerini kullanabilmek. 5
9) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon uygulamaları için gerekli olan modern alet, teknik ve modaliteleri seçme ve kullanma becerisi; sağlık bilişimi teknolojilerini etkin düzeyde kullanma becerisi kazanmak. 1
10) Sağlık bilimlerine yönelik veritabanları ve bilgi kaynaklarında literatür taraması yapmak, bilgiye erişme ve kullanma becerisi kazanmak. 1
11) En az bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izleme ve meslektaşları ile uluslararası düzeyde iletişim ve işbirliği gerçekleştirebilmek. 1
12) Çağdaş ve profesyonel kimliği ile meslektaşlarına rol model ve yaşadığı topluma örnek olmak. 4