BME3008 Therapeutic Medical DevicesBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON (TÜRKÇE)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON (TÜRKÇE)
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
BME3008 Tedavi Edici Tıbbi Cihazlar Bahar
Güz
3 0 3 6
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: English
Dersin Türü: Non-Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi BORA BÜYÜKSARAÇ
Dersin Amacı: Tedavi edici tıbbi cihazların çalışma prensiplerini, fonksiyonlarını ve ihtiyaç duyulma sebeplerini öğretmek,
Tanı koyma ile tedavi edici cihazlar arasındaki fonksiyon farklılıklarını tanımlamak,
Tedavi edici cihazların tasarım amaçlarını öğretmek

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Tedavi edici tıbbi cihazların çalışma prensiplerini, fonksiyonlarını ve ihtiyaç duyulma sebeplerini öğrenir,
Tanı koyma ile tedavi edici cihazlar arasındaki fonksiyon farklılıklarını tanımlayabilir,
Tedavi edici cihazların tasarım amaçlarını tanımlayabilir.

Dersin İçeriği

Tedavi edici cihazlar ve çalışma prensipleri. Kalp pilleri, defibrilatörler, kalp-yardımcı cihazlar, hemodiyaliz, litotripsi (böbrek taşı kırma), suni solunum cihazları, ilaç infüzyon pompaları, elektrocerrahi.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Tedavi edici tıbbi cihazlara giriş
2) Kalp pilleri, kalp anatomisi, kalp bloğu
3) Asenkron kalp pili
4) Zamanlama devresi, çıkış devresi, çıkış kabloları ve elektrotlar
5) Senkron kalp pilleri
6) Kalp pili zamanlama döngüleri, tek kısımlı zamanlama, çift kısımlı zamanlama
7) Kalp pili kaynaklı taşikardi
8) Defibrilatörler, şarj/deşarj örnekleri
9) Kalp-yardımcı cihazlar, aort balon pompası
10) Hemodiyaliz
11) Litotripsi (Böbrek taşı kırma)
12) Suni solunum cihazları
13) İlaç infüzyon pompaları
14) Elektrocerrahi

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: John G. Webster, Medical Instrumentation Application and Design, 4th Edition
Wiley, ISBN-13: 978-0471676003, ISBN-10: 0471676004
Diğer Kaynaklar:

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Küçük Sınavlar 3 % 30
Ara Sınavlar 1 % 30
Final 1 % 40
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 60
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 40
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışması 14 7 98
Küçük Sınavlar 3 1 3
Ara Sınavlar 1 2 2
Final 1 2 2
Toplam İş Yükü 147

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Mesleki rol ve işlevlerini yerine getirmek için gerekli kuramsal ve uygulama bilgilerine sahip olmak. 2
2) Mesleki uygulamalarında etik ilke ve değerlere uygun davranmayı, temel değer ve sosyal hakların evrenselliğini gözetmek. 1
3) Yaşam boyu öğrenme, sorun çözme ve eleştirel düşünme becerilerini kullanmak. 4
4) Sağlığın korunması, geliştirilmesi ve bakımda, ilgili model/kuramları kullanarak, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon gerektiren durumlarda kanıta dayalı uygulamaları tanımlamak ve problem çözme yöntemlerini belirlemek. 1
5) Toplumsal sorumluluk bilinci ile, interdisipliner anlayış içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol almak. 3
6) Birey, aile ve toplumun sağlık eğitim gereksinimlerine yönelik eğitim ve danışmanlık becerisine sahip olmak. 1
7) Toplumun sağlık sorunlarına duyarlı olmak ve çözüm önerileri üretebilmek. 3
8) Güncel, etkili iletişim becerilerini kullanabilmek. 5
9) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon uygulamaları için gerekli olan modern alet, teknik ve modaliteleri seçme ve kullanma becerisi; sağlık bilişimi teknolojilerini etkin düzeyde kullanma becerisi kazanmak. 1
10) Sağlık bilimlerine yönelik veritabanları ve bilgi kaynaklarında literatür taraması yapmak, bilgiye erişme ve kullanma becerisi kazanmak. 1
11) En az bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izleme ve meslektaşları ile uluslararası düzeyde iletişim ve işbirliği gerçekleştirebilmek. 1
12) Çağdaş ve profesyonel kimliği ile meslektaşlarına rol model ve yaşadığı topluma örnek olmak. 4