ENR3001 Non-Technical Aspects of EngineeringBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar YAZILIM MÜHENDİSLİĞİÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
ENR3001 Mühendisliğin Teknik Olmayan Yönleri Güz 2 0 2 4

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: İngilizce
Dersin Türü: Must Course
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: E-Öğrenme
Dersin Koordinatörü: Prof. Dr. LÜTFİ ARDA
Dersi Veren(ler): Prof. Dr. LÜTFİ ARDA
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: (Etik) Öğrenci, mühendisliğin etik sorumluluk bilincini kazanacak, farklı etik teorilerini ve etik problem çözme tekniklerini göz önüne alarak etik kararlar alabilecek ve mesleki etik kurallara dikkat edecektir.
(Proje yönetimi) Öğrenci, bir projenin nasıl tanımlanacağını ve kritik yol yöntemini kullanarak zamanlamayı ve maliyetleri tahmin etmeyi öğrenecektir.
(Risk ve değişim yönetimi) Öğrenci, riskle ilgili temel kavramları ve değişim ve gelişim yoluyla riski hafifletecek teknikleri öğrenecektir.
(İnovasyon) Öğrenci yenilik ve yenilikçi stratejilerin farkında olacaktır.
(Girişimcilik) Öğrenci, yaratıcılık yönetiminin ve inovasyonun girişimciliğe yol açabileceğini öğrenecektir.
(Mühendislik standartları) Öğrenci, ulusal ve uluslararası standartların ve bunların nasıl aranacağının farkında olacak.
(Sağlık ve güvenlik) Öğrenciler, iş sağlığı ve güvenliğinin önemini kavrayacaklar ve sağlık ve güvenlik risklerini tanıyabileceklerdir. Öğrenciler bir organizasyonda bir sağlık ve güvenlik yönetim programının uygulanmasına nasıl başlayacaklarını kavrayacaklardır.
(Mühendislik çözümlerinin hukuki sonuçları) Öğrenci, ulusal ve uluslararası çevre yasası ve patent ve fikri mülkiyet hukuku hakkında bilgi sahibi olacaktır.
(Sürdürülebilir kalkınma) Öğrenciler, sürdürülebilirlik konularının, ürün geri kazanımının ve ürün iyileştirme seçeneklerinin öneminin farkına varacaktır.
(Mühendislik uygulamalarının sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki küresel ve sosyal etkileri) Öğrenci, sanayi faaliyetlerinin çevre ve insan sağlığına etkilerini listeleyecek; Küresel iklim değişikliğinin nedenlerini ve sonuçlarını açıklayabilecek; Malzemelerin dönüşüm diyagramını ve çevrimdeki her evreye ait ilgili konuları tartışır hale gelecektir.
(Yaşam boyu öğrenme) Öğrenci, yaşam boyu öğrenme kavramını inşa edecek ve tartışacak ve kendileri için hayat boyu öğrenme becerisini kazanacaktır.
"

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler:
1-Etik düşünceye dayalı mühendislik ve organizasyon kararları vermek;
2-Organizasyon yapısı ve kaynak sınırlamaları göz önüne alınarak projeleri yönetmek;
3-Değişiklik yönetimi vasıtasıyla riskin azaltılması;
4-Yenilikçi ve girişimci olmak;
5-Mühendislik standartlarına nereden erişeceğini öğrenmek, araştırmak ve bilmek;
6-Sağlık ve güvenlik unsurlarını çalışma ortamlarına entegre etmek;
7-Mühendisliğin yasal yönlerini anlamak;
8-Mühendisliğin sosyal ve çevresel etkilerini göz önünde tutan ve
sürdürülebilirlik ilkelerini uygulamalarına ve ürünlerine dahil etmek;
9-Hayat boyu öğrenmenin ilkelerini takip etmek.

Dersin İçeriği

Ders kısaca giriş seviyesinde: Etik, Proje yönetimi, Risk ve değişim yönetimi, İnovasyon;Girişimcilik, Mühendislik standartları, Sağlık ve güvenlik, Mühendislik çözümlerinin hukuki sonuçlarını, Sürdürülebilir kalkınma, Mühendislik uygulamalarının sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki küresel ve sosyal etkileri, Yaşam boyu öğrenme konularını kapsayacaktır.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Derse Giriş -
2) "Mühendislik etiği I: Mesleki Mühendis ve sosyal sözleşme; Dört ahlaki (değer) kuram, vicdan özgürlüğü; Mesleki etik kodları, kendi kodunuzu oluşturun." -
3) "Mühendislik etiği II: Etik problem çözme teknikleri; Kazaların doğası, güvenlik, vaka analizi; Çevre etiği." -
4) Proje Yönetimi I:Proje nedir ve modern proje yönetimi tanimi -
5) Proje Yönetimi II:Proje süre ve maliyetini tahmin etmek - cpm metodu -
6) Temel risk konuları ve riski önlemek için kullanılabilecek değişim yönetimi teknikleri -
7) "İnovasyon: İnovasyonun tanımı ve önemi, inovasyon türleri, inovasyon stratejiler, yeni ürün geliştirme." -
8) Girişimcilik: Girişimciliğin tanımı ve önemi, girişimcilik türleri, girişimcilik stratejileri, iş modelleri, girişimcilik, ürün portföyü yönetimi. -
9) "Mühendislik standartları: Mühendislikte standardizasyon kavramı. Ana standartlar ve mesleklerle ilişkisi. Mühendislik standartlarını yayınlayan ulusal ve uluslararası meslek kuruluşlarının örnekleri. ISO (Uluslararası Standartlar Organizasyonu), Eurokodlar, TS (Türk Standartları) ve ANSI (Amerikan Ulusal Standartlar Enstitüsü). Standartları arama ve bunlara erişme." -
10) "Güvenlik ve sağlık nedir? Emniyet ve sağlık tarihsel gelişimi ve spesifik sağlık problemlerinin rolü Kazaların önlenmesi programlarının geliştirilmesi Güvenlik organizasyonlarının hazırlanması Emniyet ve sağlık için entegre yaklaşım Bir güvenlik ve sağlık yönetimi programının unsurları Yönetim / çalışan ekip yaklaşımının faydaları İş / Görev Tehlike Analizinin Yapılması" -
11) Çevre hukukunu ilgililendiren konularda genel bilgi sahibi olmak, patent ve fikri sınai haklar konusunda genel bilgi sahibi olmak -
12) Ürün geri kazanım seçenekleri: Geri dönüşüm,onarım, yenileme, yeniden üretim -
13) "Hava kirliliği ve etkileri İklim değişikliğinin sebepleri ve etkileri Mühendislik uygulamalarında malzeme kullanımı ile ilgili çevresel ve sosyal yaklaşımlar " -
14) "Hayat boyu öğrenme Bu amaçla dersin odak noktası ""öğrenmeyi öğrenme"" çatısı altında eğitimin 4 temel direği olan 1. Bilmeyi öğrenme 2. Yapmayı öğrenme 3. Birlikte yaşamayı öğrenme 4. Olmayı öğrenme üzerine tartışılacaktır. Bilgiye erişebilme, gelişmeleri izleyebilme ve kendisini eğitmeye devam edebilme becerisi" -

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: 1. Engineering Ethics, Charles Fleddermann, Pearson Higher Education.
2. Managing innovation, Tidd&Bessant
3. Introduction to Entrepreneurship, Donald F. Kuratko
4. Occupational Safety and Health for Technologists, Engineers, and Managers, 8th Edition, Goetsch
5.Corum, A. (2016). Remanufacturing, an added value product recovery strategy. Handbook of research on waste management techniques for sustainability, 347-367.
6. D. Desonie, “Atmosphere, Air Pollution and its Effects”, Chelsea House Publishers, 2007. 7. D. Desonie, “Atmosphere, Causes and Effects of Climate Change”, Chelsea House Publishers, 2008. 8. W.D. Callister, D.G. Rethwisch, “Materials Science and Engineering”, Ninth Edition, John Wiley & Sons, Inc., 2014.
9. Delors, J. (1996) Learning: The treasure within. Report to UNESCO of the International Commission on Education for the Twenty-first Century, UNESCO"
Diğer Kaynaklar: Yok

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Küçük Sınavlar 2 % 30
Ara Sınavlar 1 % 30
Final 1 % 40
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 60
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 40
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışması 14 4 56
Küçük Sınavlar 2 1 2
Ara Sınavlar 1 2 2
Final 1 2 2
Toplam İş Yükü 90

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Karmaşık mühendislik problemlerine yönelik yazılım proje, süreç ve ürünlerine ait fonksiyonel ve fonksiyonel olmayan özellikleri tanımlayabilmek.
2) Karmaşık mühendislik problemlerinde yazılım mimarisi, bileşenleri, ara yüzleri ve sisteme ait diğer alt bileşenleri tasarlayabilmek.
3) Kodlama, doğrulama, sınama ve hata ayıklama konularını da içerecek şekilde karmaşık yazılım sistemleri geliştirebilmek.
4) Karmaşık mühendislik problemlerinde yazılımı, programın davranışlarını beklenen sonuçlara göre sınayarak doğrulayabilmek.
5) Karmaşık yazılım sistemlerinin çalışması sırasında, çalışma ortamının değişmesi, yeni kullanıcı istekleri ve yazılım hatalarının ortaya çıkması ile meydana gelen bakım faaliyetlerine yönelik işlemleri yapabilmek.
6) Karmaşık yazılım sistemlerinde yapılan değişiklikleri izleyebilmek ve kontrol edebilmek, entegrasyonunu sağlayabilmek, yeni sürümlerini sistematik olarak planlayabilmek ve riskleri yönetebilmek.
7) Disiplin içi ve disiplinler arası takımlarda görev alarak karmaşık yazılım sistemleri yaşam süreçlerini tanımlayabilmek, değerlendirebilmek, ölçebilmek, yönetebilmek ve uygulayabilmek.
8) Karmaşık mühendislik problemlerinde gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında yazılım gereksinimlerini toplama, yazılımı tasarlama, geliştirme, sınama, bakımını yapma konularındaki çeşitli araçları ve yöntemleri kullanabilmek.
9) Temel kalite metrikler tanımlayabilmek, yazılım yaşam döngüsü süreçlerini uygulayabilmek, yazılım kalitesini ölçebilmek, kalite model karakteristiklerini tanımlayabilmek, standartları uygulayabilmek ve bunları karmaşık yazılım sistemlerini analiz etmekte, tasarlamakta, geliştirmekte, doğrulamakta ve sınamakta kullanabilmek.
10) Yazılım mühendisliği ile ortak sınırlara sahip olan matematik, fen bilimleri, bilgisayar mühendisliği, endüstri mühendisliği, sistem mühendisliği, ekonomi, yönetim ve sürdürülebilir kalkınma gibi diğer disiplinler hakkında teknik bilgi kazanabilmek ve bunlar aracılığıyla yenilikçi fikirleri karmaşık mühendislik problemlerinde ve girişimcilik faaliyetlerinde kullanabilmek.
11) Yazılım mühendisliği kültürü ve etik anlayışını kavrayabilmek ve bunları yazılım mühendisliğinde uygulayabilecek temel bilgilere sahip olmak, meslek hayatı boyunca gerekli teknik becerileri öğrenip başarıyla uygulayabilmek.
12) Yabancı dil ve Türkçe kullanarak etkin rapor yazabilmek ve yazılı raporları anlayabilmek, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilmek, etkin sunum yapabilmek, açık ve anlaşılır talimat verebilmek ve alabilmek.
13) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları ile mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları hakkında bilgi sahibi olmak. 5