COP4303 Oktotech - Video AssistBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar BESLENME VE DİYETETİK (İNGİLİZCE)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
BESLENME VE DİYETETİK (İNGİLİZCE)
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
COP4303 Oktotech - Video Yardımı Bahar 3 0 3 5
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: English
Dersin Türü:
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi ERKAN BÜKER
Opsiyonel Program Bileşenleri: -
Dersin Amacı: Video asistanlığı ve video formatları üzerine profesyonel olarak yoğunlaşmak

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
1) Farklı kamera kullanımlarını derinlemesine inceleyecekler
2) Kamera, ışık ve çekim teknikleri üzerine detaylı çalışacaklar
3) Yapım süreçlerini gözlemleme fırsatı bulacaklar
4) Ses, kurgu ve devamlılık üzerine detaylı çalışacaklar
5) Prodüksiyon ve post produksiyon aşamalarını öğrenecekler

Dersin İçeriği

Video Assist cihazları, dijital sinema kameraları, ses, kurgu, produksiyon üzerine teknik uygulamalar odaklı bir ders

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Hafta Video Assist Mesleği Giriş
2) Video Assist Cihazları
3) Teknik yeterlilikler - Dijital Sinema Kameraları
4) Teknik yeterlilikler - Video formatları
5) Teknik yeterlilikler - Basit Elektirik
6) Teknik yeterlilikler - Set hiyararşisi
7) Teknik yeterlilikler - Ses
8) Teknik yeterlilikler - Kurgu ve Devamlılık
9) LYNX Video Assist Özellikleri
10) LYNX Video Assist Kullamı
11) Oktomag Video Assist Özellikleri
12) Oktomag Video Assist Kullanımı
13) Set Uygulama
14) Set Uygulama

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: -
Diğer Kaynaklar: -

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 14 % 20
Final 1 % 50
Rapor Teslimi 1 % 30
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 50
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 50
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 3 42
Uygulama 3 3 9
Arazi Çalışması 3 5 15
Proje 5 5 25
Ödevler 4 4 16
Ara Juri 1 3 3
Final 1 15 15
Toplam İş Yükü 125

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Beslenme ve Diyetetik alanındaki teorik ve metodolojik yaklaşımları, kanıt-temelli ilkeleri ve bilimsel literatürü uygulamalarında sistematik olarak kullanmak.
2) Birey, aile ve toplumun sağlığının korunması, iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için teorik ve uygulama bilgisine sahip olmak.
3) Toplumda beslenme ile ilgili problemler için daha fazla risk altında bulunan özel grupların (gebeler, emziren anneler, bebekler, adölesanlar, yaşlılar vb) beslenme durumunu değerlendirmek.
4) Beslenme ve diyetetik alandaki uygulama ve araştırmalarda bilişim ve sağlık bakım teknolojilerini kullanmak.
5) Farklı ortamlarda, danışanları ve iş arkadaşlarıyla etkili profesyonel ilişkilerin başlatılması için etkin bir şekilde iletişim kurmak.
6) En az bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izleme ve meslektaşları ile uluslararası düzeyde iletişim ve işbirliği gerçekleştirebilmek.
7) Yaşam boyu öğrenme, sorun çözme ve eleştirel düşünme becerilerini kullanmak.
8) Mesleki uygulamalarında etik ilke ve değerlere uygun davranmayı, temel değer ve sosyal hakların evrenselliğini gözetmek.
9) Toplumsal sorumluluk bilinci ile interdisipliner anlayış içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol almak.
10) Sağlık bilimlerine yönelik veritabanları ve bilgi kaynaklarında literatür taraması yapmak, bilgiye erişme ve kullanma becerisi kazanmak.
11) Diğer diyetisyenlerin yetiştirilmesi, sağlık profesyonellerinin ve bireylerin beslenme konusunda eğitilmeleri için sorumluluk almak ve tüm süreçlere aktif bir şekilde katılmak.
12) Diyetetik uygulamalarını, içinde bulunduğu toplumun kültürel farklılıklarını ve bu toplum içindeki farklı grupların farklı sağlık ihtiyaçlarını da dikkate alarak gerçekleştirmek.