LAW3005 Maritime EconomicsBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar YAZILIM MÜHENDİSLİĞİÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
LAW3005 Denizcilik Ekonomisi Güz 0 2 1 4
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: İngilizce
Dersin Türü: Non-Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Prof. Dr. ERTAN DEMİRKAPI
Dersi Veren(ler): Öğ.Gör. İLKER KADRİ BAŞARAN
Prof. Dr. AYŞE NUHOĞLU
Dersin Amacı: Dünya ticaretinin %90'a yakını denizler vasıtası ile yapılmaktadır ve denizcilik uluslararası taşımacılığının ayağını oluşturur. Ancak hayatımızda bu kadar önemli yer tutan bu sektör diğer sektörlere nazaran çok az bilinmektedir. Bu ders öğrencilerin tarihi, sosyal ve ekonomik olarak denizcilik sektörü konusunda genel bilgi sahibi olmalarını sağlayacak ve farkındalık oluşturacaktır.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
1) Deniz Ticaretinin ne demek olduğunu tarihi süreci ile öğrenir.
2) Bu sektörün finansal olarak nasıl bir yapıya sahip olduğunu öğrenir.
3) Uluslararası Deniz Ticaretinin aktörlerini öğrenir.
4) Türkiye'nin bu sektördeki konumunu anlar.
5) Sektörün geleceği ile ilgili bilgi sahibi olur.

Dersin İçeriği

Uluslararası taşımacılıkta deniz ticaretinin rolü, bu sektörün oyuncuları, geminin finansal boyutları, ülkeler arası rekabet ve ülkemizin konumu.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Deniz Ticaretine Giriş ve Tarihi Süreç
2) Deniz Ticaret Piyasaları ve Örgütlenme Yapısı
3) Deniz Ticaretinde Piyasa Döngüleri
4) Arz, Talep ve Navlun Oranları
5) Gemi Finansmanı ve Denizcilik Şirketleri
6) Risk Getiri ve Denizcilik Şirketlerinin İktisadi Yapısı
7) Dökme Yük Taşımacılığı
8) Ara sınav
9) Genel Yük Taşımacılığı
10) Gemi İnşa ve Gemi Söküm Ekonomisi
11) Denizcilik Sektöründe Mevzuat ve Düzenleme
12) Denizcilik Ticaretinde Tahminler ve Pazar Araştırması
13) Deniz Ticaret Coğrafyası
14) Türk Denizciliğine Genel Bakış

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Ana kaynak: Martin Stopford, Denizcilik Ekonomisi 3. baski.
Maritin Stopford, Maritime Eonomics.
Diğer Kaynaklar: Ders notları
Additional course materials.

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Ara Sınavlar 1 % 40
Final 1 % 60
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 40
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 60
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 13 2 26
Sınıf Dışı Ders Çalışması 13 5 65
Ara Sınavlar 1 2 2
Final 1 2 2
Toplam İş Yükü 95

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Karmaşık mühendislik problemlerine yönelik yazılım proje, süreç ve ürünlerine ait fonksiyonel ve fonksiyonel olmayan özellikleri tanımlayabilmek.
2) Karmaşık mühendislik problemlerinde yazılım mimarisi, bileşenleri, ara yüzleri ve sisteme ait diğer alt bileşenleri tasarlayabilmek.
3) Kodlama, doğrulama, sınama ve hata ayıklama konularını da içerecek şekilde karmaşık yazılım sistemleri geliştirebilmek.
4) Karmaşık mühendislik problemlerinde yazılımı, programın davranışlarını beklenen sonuçlara göre sınayarak doğrulayabilmek.
5) Karmaşık yazılım sistemlerinin çalışması sırasında, çalışma ortamının değişmesi, yeni kullanıcı istekleri ve yazılım hatalarının ortaya çıkması ile meydana gelen bakım faaliyetlerine yönelik işlemleri yapabilmek.
6) Karmaşık yazılım sistemlerinde yapılan değişiklikleri izleyebilmek ve kontrol edebilmek, entegrasyonunu sağlayabilmek, yeni sürümlerini sistematik olarak planlayabilmek ve riskleri yönetebilmek.
7) Disiplin içi ve disiplinler arası takımlarda görev alarak karmaşık yazılım sistemleri yaşam süreçlerini tanımlayabilmek, değerlendirebilmek, ölçebilmek, yönetebilmek ve uygulayabilmek.
8) Karmaşık mühendislik problemlerinde gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında yazılım gereksinimlerini toplama, yazılımı tasarlama, geliştirme, sınama, bakımını yapma konularındaki çeşitli araçları ve yöntemleri kullanabilmek.
9) Temel kalite metrikler tanımlayabilmek, yazılım yaşam döngüsü süreçlerini uygulayabilmek, yazılım kalitesini ölçebilmek, kalite model karakteristiklerini tanımlayabilmek, standartları uygulayabilmek ve bunları karmaşık yazılım sistemlerini analiz etmekte, tasarlamakta, geliştirmekte, doğrulamakta ve sınamakta kullanabilmek.
10) Yazılım mühendisliği ile ortak sınırlara sahip olan matematik, fen bilimleri, bilgisayar mühendisliği, endüstri mühendisliği, sistem mühendisliği, ekonomi, yönetim ve sürdürülebilir kalkınma gibi diğer disiplinler hakkında teknik bilgi kazanabilmek ve bunlar aracılığıyla yenilikçi fikirleri karmaşık mühendislik problemlerinde ve girişimcilik faaliyetlerinde kullanabilmek.
11) Yazılım mühendisliği kültürü ve etik anlayışını kavrayabilmek ve bunları yazılım mühendisliğinde uygulayabilecek temel bilgilere sahip olmak, meslek hayatı boyunca gerekli teknik becerileri öğrenip başarıyla uygulayabilmek.
12) Yabancı dil ve Türkçe kullanarak etkin rapor yazabilmek ve yazılı raporları anlayabilmek, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilmek, etkin sunum yapabilmek, açık ve anlaşılır talimat verebilmek ve alabilmek.
13) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları ile mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları hakkında bilgi sahibi olmak.