GEP0211 City and LandscapeBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON (TÜRKÇE)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON (TÜRKÇE)
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
GEP0211 Kent ve Peyzaj Güz
Bahar
3 0 3 5
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: Türkçe
Dersin Türü: GE-Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: E-Öğrenme
Dersin Koordinatörü: Öğ.Gör. DENİZ ARSLAN HİNDİOĞLU
Dersi Veren(ler): Öğ.Gör. DENİZ ARSLAN HİNDİOĞLU
Dr. Öğr. Üyesi YILDIZ AKSOY
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Bu ders kapsamında; tüm öğrencilere, kamusal açık alanlar konusunda temel bilgilerin verilmesi, yaşadıkları çevre hakkında farkındalıklarının arttırılması ve kent-peyzaj özelinde kamusal alan kullanımının sosyal-fiziksel ve hukuksal boyutlarının irdelenmesi amaçlanmaktadır.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
1) Kentsel Açık Alanların Tanımı Öğrenilmesi
2)Kentsel Açık Alanların Sosyal ve Fiziksel Boyutunun Tartışılması
3) Kent-Açık Alan İlişkisinin Öğrenilmesi
4) Açık Alan-İnsan İlişkininin Öğrenilmesi
5) Açık Alanların Temel Bileşenlerinin Öğrenilmesi

Dersin İçeriği

Kentsel açık alanların özelinde; açık yeşil alanların sosyal-fiziksel ve hukuksal açıdan temel kriterlerin ve prensiplerin tartılışması.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1)
1) Kentsel Açık Alan Tanımı
2) Kent, Peyzaj ve Kamusal Alan Kavramlarının İrdelenmesi
3) Kent ve Peyzajın Gelişimi Antik Dönem
4) Kent ve Peyzaj gelişimi- Ortaçağ ve Rönesans
5) Kent ve Peyzaj Gelişimi- Barok ve İngiliz Bahçeleri
6) Öğrenci sunumları
7) Öğrenci Sunumları
8) Öğrenci Sunumları
9) Ara sınav
10) Kent ve Peyzaj gelişimi- İslam Bahçesi ve Uzak Doğu Bahçeleri
11) Kent ve Peyzaj Gelişimi- Sürdürülebilirlik ve Akıllı Büyüme Kavramları
12) Kent ve Peyzaj Gelişimi- Evrensel Tasarım İkleri ve Kamusal Açık Alanlarda Evrensel Tasarım Kriterleri
13) Öğrenci Sunumları
14) Öğrenci Sunumları

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: • Tim Waterman, Cev. Sema Kabukçuoğlu (2012) Peyzaj Mimarlığının Temelleri, Literatür, İstanbul, Evyapan, Gönül; Peyzaj Ders Notları (2000),OTDÜ, Ankara Şule Keder, Mustafa Kubik, Peyzaj Mimarisinde Tasarım ve Proje Uygulama, İstanbul
Diğer Kaynaklar: * Tim Waterman, Cev. Sema Kabukçuoğlu (2012) Peyzaj Mimarlığının Temelleri, Literatür, İstanbul, Evyapan, Gönül; Peyzaj Ders Notları (2000),OTDÜ, Ankara Şule Keder, Mustafa Kubik, Peyzaj Mimarisinde Tasarım ve Proje Uygulama, İstanbul
* The Art of Landscape, Jacobo Krauel
* Landscape architecture, Tasarım Publishing Group
* 16. yüzyılda İstanbul : kent, saray, günlük yaşam , Metin And
* Landscape design lectures : peyzaj tasarımı ders notları, Gönül Evyapan

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Küçük Sınavlar 3 % 20
Ara Sınavlar 1 % 40
Final 1 % 40
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 60
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 40
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 3 42
Sunum / Seminer 4 18 72
Ödevler 2 5 10
Ara Sınavlar 1 2 2
Rapor Teslimi 2 2 4
Final 1 2 2
Toplam İş Yükü 132

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Mesleki rol ve işlevlerini yerine getirmek için gerekli kuramsal ve uygulama bilgilerine sahip olmak. 2
2) Mesleki uygulamalarında etik ilke ve değerlere uygun davranmayı, temel değer ve sosyal hakların evrenselliğini gözetmek. 1
3) Yaşam boyu öğrenme, sorun çözme ve eleştirel düşünme becerilerini kullanmak. 4
4) Sağlığın korunması, geliştirilmesi ve bakımda, ilgili model/kuramları kullanarak, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon gerektiren durumlarda kanıta dayalı uygulamaları tanımlamak ve problem çözme yöntemlerini belirlemek. 1
5) Toplumsal sorumluluk bilinci ile, interdisipliner anlayış içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol almak. 1
6) Birey, aile ve toplumun sağlık eğitim gereksinimlerine yönelik eğitim ve danışmanlık becerisine sahip olmak. 1
7) Toplumun sağlık sorunlarına duyarlı olmak ve çözüm önerileri üretebilmek. 1
8) Güncel, etkili iletişim becerilerini kullanabilmek. 5
9) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon uygulamaları için gerekli olan modern alet, teknik ve modaliteleri seçme ve kullanma becerisi; sağlık bilişimi teknolojilerini etkin düzeyde kullanma becerisi kazanmak. 1
10) Sağlık bilimlerine yönelik veritabanları ve bilgi kaynaklarında literatür taraması yapmak, bilgiye erişme ve kullanma becerisi kazanmak. 1
11) En az bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izleme ve meslektaşları ile uluslararası düzeyde iletişim ve işbirliği gerçekleştirebilmek. 1
12) Çağdaş ve profesyonel kimliği ile meslektaşlarına rol model ve yaşadığı topluma örnek olmak. 5