GEP0211 City and LandscapeBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
GEP0211 Kent ve Peyzaj Güz
Bahar
3 0 3 5
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: Türkçe
Dersin Türü: GE-Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: E-Öğrenme
Dersin Koordinatörü: Öğ.Gör. DENİZ ARSLAN HİNDİOĞLU
Dersi Veren(ler): Öğ.Gör. DENİZ ARSLAN HİNDİOĞLU
Dr. Öğr. Üyesi YILDIZ AKSOY
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Bu ders kapsamında; tüm öğrencilere, kamusal açık alanlar konusunda temel bilgilerin verilmesi, yaşadıkları çevre hakkında farkındalıklarının arttırılması ve kent-peyzaj özelinde kamusal alan kullanımının sosyal-fiziksel ve hukuksal boyutlarının irdelenmesi amaçlanmaktadır.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
1) Kentsel Açık Alanların Tanımı Öğrenilmesi
2)Kentsel Açık Alanların Sosyal ve Fiziksel Boyutunun Tartışılması
3) Kent-Açık Alan İlişkisinin Öğrenilmesi
4) Açık Alan-İnsan İlişkininin Öğrenilmesi
5) Açık Alanların Temel Bileşenlerinin Öğrenilmesi

Dersin İçeriği

Kentsel açık alanların özelinde; açık yeşil alanların sosyal-fiziksel ve hukuksal açıdan temel kriterlerin ve prensiplerin tartılışması.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1)
1) Kentsel Açık Alan Tanımı
2) Kent, Peyzaj ve Kamusal Alan Kavramlarının İrdelenmesi
3) Kent ve Peyzajın Gelişimi Antik Dönem
4) Kent ve Peyzaj gelişimi- Ortaçağ ve Rönesans
5) Kent ve Peyzaj Gelişimi- Barok ve İngiliz Bahçeleri
6) Öğrenci sunumları
7) Öğrenci Sunumları
8) Öğrenci Sunumları
9) Ara sınav
10) Kent ve Peyzaj gelişimi- İslam Bahçesi ve Uzak Doğu Bahçeleri
11) Kent ve Peyzaj Gelişimi- Sürdürülebilirlik ve Akıllı Büyüme Kavramları
12) Kent ve Peyzaj Gelişimi- Evrensel Tasarım İkleri ve Kamusal Açık Alanlarda Evrensel Tasarım Kriterleri
13) Öğrenci Sunumları
14) Öğrenci Sunumları

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: • Tim Waterman, Cev. Sema Kabukçuoğlu (2012) Peyzaj Mimarlığının Temelleri, Literatür, İstanbul, Evyapan, Gönül; Peyzaj Ders Notları (2000),OTDÜ, Ankara Şule Keder, Mustafa Kubik, Peyzaj Mimarisinde Tasarım ve Proje Uygulama, İstanbul
Diğer Kaynaklar: * Tim Waterman, Cev. Sema Kabukçuoğlu (2012) Peyzaj Mimarlığının Temelleri, Literatür, İstanbul, Evyapan, Gönül; Peyzaj Ders Notları (2000),OTDÜ, Ankara Şule Keder, Mustafa Kubik, Peyzaj Mimarisinde Tasarım ve Proje Uygulama, İstanbul
* The Art of Landscape, Jacobo Krauel
* Landscape architecture, Tasarım Publishing Group
* 16. yüzyılda İstanbul : kent, saray, günlük yaşam , Metin And
* Landscape design lectures : peyzaj tasarımı ders notları, Gönül Evyapan

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Küçük Sınavlar 3 % 20
Ara Sınavlar 1 % 40
Final 1 % 40
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 60
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 40
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 3 42
Sunum / Seminer 4 18 72
Ödevler 2 5 10
Ara Sınavlar 1 2 2
Rapor Teslimi 2 2 4
Final 1 2 2
Toplam İş Yükü 132

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık inşaat mühendisliği problemlerinde kullanabilme becerisi.
2) Karmaşık inşaat mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3) İnşaat mühendisliğinde karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4) İnşaat mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5) Karmaşık inşaat mühendisliği problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6) İnşaat mühendisliği disiplininde ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; inşaat mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10) Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11) İnşaat mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın inşaat mühendisliği alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; inşaat mühendisliği çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.