GEP0441 Korean IBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar YAZILIM MÜHENDİSLİĞİÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
GEP0441 Korece I Bahar 3 0 3 5
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: English
Dersin Türü: GE-Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr. BURCU ALARSLAN ULUDAŞ
Opsiyonel Program Bileşenleri: yok
Dersin Amacı: Kore Alfabesi Hangıl’ı yazıp okumayı kavrama, başlangıç seviyesinde dilbilgisi kuralları bilmek ve çeşitli konular hakkında Korece temel cümleler kurabilmek ve konuşabilmek. Kore tarihine ilişkin giriş düzeyinde bilgiler, Kore kültürü, toplumu, felsefesi ve sanatı bilimi vb. ilişkin temel bilgilerin verilmesi amaçlanmaktadır.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
1) Öğrenilen Kore alfabesi 'Hangıl'ı yazıp okuyabilecek
2) Başlangıç seviyesindeki dilbigisi bilerek Korece temel cümleler kurabilecek
3) Günlük yaşamda kullanılan konuşmaları anlayıp konuşabilecek
4) Korece’yi, Kore halkını ve yaşantısını daha iyi anlayabilecek
5) Kore tarihi ve kültürü hakkında temel bilgileri edinecek

Dersin İçeriği

Bu derste dört dil becerisi ( okuma, yazma, konuşma ve dineleme) Korece ile ilgili temel bilgileri vererek öğrenciye kazandırılacaktır.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Kore alfabesi ve kurallar (Ünlü ve Ünsüzler)
2) Korece Genel Dilbilgisi
3) Tanışma ve kendini tanıtma, Kore tarihi.
4) Alıştırmalar, Kore Kültürü (Kore Yaşama Biçimi)
5) Dilbilgisi-Cümle son ekleri: Özne eki, Nesne eki, Saygı eki, Emir kipi, Kore Tarihi
6) İsim ve fiil çekimleri
7) İsim ve fiil çekimleri, Kore Kültür (Toplum, Kültür ve Sanat)
8) Sayılar- Gelecek zaman kipi, onay ifade eden son ek, olumsuzluk eki, geçmiş zaman kipi, zamanı belirtme, bağlacı
9) Sayılar- Gelecek zaman kipi, onay ifade eden son ek, olumsuzluk eki, geçmiş zaman kipi, zamanı belirtme, bağlacı, Kore Tarihi
10) Alıştırmalar, Kore Kültür (Kore Yaşama Biçimi)
11) Emir kipi, Alıştırmalar, Kore Tarihi
12) Tümceler, yön ve kipler, Kore Kültürü (Kore'nin Dünyadaki Yeri)
13) Yön gösterme eki, sebep belirten bağlaç, düzensiz fiili, alıştırmalar
14) Genel Tekrar

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Yonsei Korece 1- Yonsei Üniversitesi Korece Merkezi, Yonsei Üniversitesi yayınları, 2015, Seul, Kore (Korece)
Sejong Korece1- Ulusal Korece Öğretim Merkezi, Hau Yay, 2013, Seul, Kore (Korece)
Kore'yi Tanıyarak Korece Öğrenelim- S. Göksel Türközü ,Oh Eun Kyung, Lotus Yay, 2014, İstanbul, Türkiye (Türkçe)
Diğer Kaynaklar: Facts About Korea- Kore Kültür, Spor ve Turizm Yay, 2013, Seul, Kore (İnglizce)
(PDF dosyası)

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Toplam %
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 0
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI %
Toplam %

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Karmaşık mühendislik problemlerine yönelik yazılım proje, süreç ve ürünlerine ait fonksiyonel ve fonksiyonel olmayan özellikleri tanımlayabilmek.
2) Karmaşık mühendislik problemlerinde yazılım mimarisi, bileşenleri, ara yüzleri ve sisteme ait diğer alt bileşenleri tasarlayabilmek.
3) Kodlama, doğrulama, sınama ve hata ayıklama konularını da içerecek şekilde karmaşık yazılım sistemleri geliştirebilmek.
4) Karmaşık mühendislik problemlerinde yazılımı, programın davranışlarını beklenen sonuçlara göre sınayarak doğrulayabilmek.
5) Karmaşık yazılım sistemlerinin çalışması sırasında, çalışma ortamının değişmesi, yeni kullanıcı istekleri ve yazılım hatalarının ortaya çıkması ile meydana gelen bakım faaliyetlerine yönelik işlemleri yapabilmek.
6) Karmaşık yazılım sistemlerinde yapılan değişiklikleri izleyebilmek ve kontrol edebilmek, entegrasyonunu sağlayabilmek, yeni sürümlerini sistematik olarak planlayabilmek ve riskleri yönetebilmek.
7) Disiplin içi ve disiplinler arası takımlarda görev alarak karmaşık yazılım sistemleri yaşam süreçlerini tanımlayabilmek, değerlendirebilmek, ölçebilmek, yönetebilmek ve uygulayabilmek.
8) Karmaşık mühendislik problemlerinde gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında yazılım gereksinimlerini toplama, yazılımı tasarlama, geliştirme, sınama, bakımını yapma konularındaki çeşitli araçları ve yöntemleri kullanabilmek.
9) Temel kalite metrikler tanımlayabilmek, yazılım yaşam döngüsü süreçlerini uygulayabilmek, yazılım kalitesini ölçebilmek, kalite model karakteristiklerini tanımlayabilmek, standartları uygulayabilmek ve bunları karmaşık yazılım sistemlerini analiz etmekte, tasarlamakta, geliştirmekte, doğrulamakta ve sınamakta kullanabilmek.
10) Yazılım mühendisliği ile ortak sınırlara sahip olan matematik, fen bilimleri, bilgisayar mühendisliği, endüstri mühendisliği, sistem mühendisliği, ekonomi, yönetim ve sürdürülebilir kalkınma gibi diğer disiplinler hakkında teknik bilgi kazanabilmek ve bunlar aracılığıyla yenilikçi fikirleri karmaşık mühendislik problemlerinde ve girişimcilik faaliyetlerinde kullanabilmek.
11) Yazılım mühendisliği kültürü ve etik anlayışını kavrayabilmek ve bunları yazılım mühendisliğinde uygulayabilecek temel bilgilere sahip olmak, meslek hayatı boyunca gerekli teknik becerileri öğrenip başarıyla uygulayabilmek.
12) Yabancı dil ve Türkçe kullanarak etkin rapor yazabilmek ve yazılı raporları anlayabilmek, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilmek, etkin sunum yapabilmek, açık ve anlaşılır talimat verebilmek ve alabilmek.
13) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları ile mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları hakkında bilgi sahibi olmak.