COP4403 Inventron - Applied Electronics and PCB DesignBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
COP4403 Inventron - Uygulamalı Elektronik ve Pcb Tasarım Güz
Bahar
3 0 3 6
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: İngilizce
Dersin Türü: Non-Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi ZAFER İŞCAN
Opsiyonel Program Bileşenleri:
Dersin Amacı: Bu dersin amacı, öğrencilere analog ve sayısal elektroniğin temel derslerinde öğrendikleri teorik bilgilerin baskı devre kartı üzerinde pratik olarak uygulanmasının öğretilmesidir. Bu ders uygulamalı bir derstir. Öğrenciler ders boyunca fiziksel komponentlerin modellerini ve performans limitlerini, komponentlerin teknik dokümanlarını okumayı, şema çizmeyi, komponent kütüphanesi oluşturmayı, baskı devre kartı üzerinde komponent yerleşimini ve çok katlı baskı devre tasarımını, baskı devre kartı üzerinde analog, sayısal, güç ve RF devrelerinin tasarımını, difransiyel sinyal, sinyal bütünlüğü ve sinyal karışımı kavramlarını, baskı devre üretimini ve standartlarını, EMC'ye göre baskı devre kart tasarımını öğrencek ve her öğrenci ayrı bir proje yaparak öğrendiklerini gerçekleyecektir. Öğrencilerin gerçekledikleri projeler ürettirilecek ve komponent dizgisi yapılarak çalıştırılacaktır.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;


1) Aktif ve pasif komponentlerin teknik dokümanları üzerinden tasarım parametreleri inceleyebilecek
2) Devre şeması çizebilecek ve çizilen devreleri simüle edebilecek
3) Komponentlerin baskı devre kütüphanelerinin oluşturabilecek
4) Baskı devre tasarımının temellerini öğrenecek
5) 2-32 katlı baskı devre kartı tasarlayabilecek
6) Baskı devre kartı üzerinde analog devre tasarlamanın temellerini öğrencek
7) Baskı devre kartı üzerinde yüksek hızlı sayısal devre tasarlamanın temellerini öğrencek
8) Sinyal bütünlüğü, diferansiyel sinyal ve sinyal karışımı kavramlarını öğrencek
9) Baskı devre kartı üzerinde güç ve RF devre tasarlamanın temellerini öğrencek
10) Gerber oluşturabilecek ve IPC standartları hakkında bilgi sahibi olacak
11) EMC'ye uygun baskı devre kartı tasarlayabilecek

Dersin İçeriği

baskı devre tasarımı, şematik, komponent kütüphanesi ,komponentlerin parametreleri, çok katlı baskı devre tasarımı, analog baskı devre tasasrımı, yüksek hızlı sayısal baskı devre tasarımı, sinyal bütünlüğü, diferansiyel sinyal, güç baskı devre tasarımı, RF baskı devre tasarımı, EMC, IPC, gerber, baskı devre üretimi, devre simülasyonu, komponentlerin fiziksel kısıtları, sinyal karışımı

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: High Speed Digital Design: Design of High Speed Interconnects and Signaling, Hanqiao Zhang, 2015, ISBN-13: 978-0124186637
Diğer Kaynaklar:

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Toplam %
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 0
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI %
Toplam %

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık inşaat mühendisliği problemlerinde kullanabilme becerisi.
2) Karmaşık inşaat mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3) İnşaat mühendisliğinde karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4) İnşaat mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5) Karmaşık inşaat mühendisliği problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6) İnşaat mühendisliği disiplininde ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; inşaat mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10) Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11) İnşaat mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın inşaat mühendisliği alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; inşaat mühendisliği çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.