AHZ2007 İş Sağlığı ve GüvenliğiBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar BESLENME VE DİYETETİK (İNGİLİZCE)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
BESLENME VE DİYETETİK (İNGİLİZCE)
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
AHZ2007 İş Sağlığı ve Güvenliği Bahar 2 0 2 3
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: Turkish
Dersin Türü:
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Öğ.Gör. AYBİKE ELİF BOLCAN
Dersi Veren(ler): Öğ.Gör. AYBİKE ELİF BOLCAN
Opsiyonel Program Bileşenleri: yok
Dersin Amacı: Çalışma ortamında oluşabilecek tehlike ve riskler hakkında bilgi sahibi olmaları, çalışmaları sırasında iş kazaları ve meslek hastalıklarından korunmak için güvenli davranış kabiliyetini kazanmaları

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Bu dersin sonunda öğrenci;
1. İş Sağlığı ve Güvenliğinin önemini tanımlayabilcektir.
2. Çalışma alanlarında Yangından korunmayı ilkelerini belirleyebilecektir.
3. Çalışanların yasal haklarını kendi cümleleri ile ifade edebilecektir.
4. Ergonomik risk etmenlerini tanımlayabilecektir

Dersin İçeriği

İş Sağlığı ve Güvenliğine Genel Bakış, İş Sağlığı ve Güvenliği temel ilkeleri ve İş Güvenliği ile ilgili mevzuat öğretilecektir.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) İş sağlığı ve güvenliği kavramı, tarihçesi, ilkeleri Yok
2) İş sağlığı ve güvenliği mevzuatı Yok
3) Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları Yok
4) İşyeri ortamının fiziksel risk etkenleri Yok
5) İşyeri ortamının kimyasal risk etkenleri Yok
6) İşyeri ortamının biyolojik risk etkenleri Yok
7) İşyeri ortamının ergonomik risk etkenleri – Ergonomi Yok
8) İşyeri ortamının psiko-sosyal risk etkenleri Yok
9) Çalışanlarda risk grupları Yok
10) Risk yönetimi ve değerlendirmesi Yok
11) İş kazaları ve korunma Yok
12) Meslek hastalıkları Yok
13) Kişisel koruyucu donanımlar Yok
14) Sağlık ve güvenlik işaretleri Health and safety signs Yok

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi, ed. Ferdi Tanır, Ankara, Akademisyen Kitabevi, 2016.
Diğer Kaynaklar:

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Ödev 1 % 10
Ara Sınavlar 1 % 30
Final 1 % 60
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 40
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 60
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışması 14 3 42
Ödevler 1 2 2
Ara Sınavlar 1 1 1
Final 1 2 2
Toplam İş Yükü 75

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Beslenme ve Diyetetik alanındaki teorik ve metodolojik yaklaşımları, kanıt-temelli ilkeleri ve bilimsel literatürü uygulamalarında sistematik olarak kullanmak.
2) Birey, aile ve toplumun sağlığının korunması, iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için teorik ve uygulama bilgisine sahip olmak.
3) Toplumda beslenme ile ilgili problemler için daha fazla risk altında bulunan özel grupların (gebeler, emziren anneler, bebekler, adölesanlar, yaşlılar vb) beslenme durumunu değerlendirmek.
4) Beslenme ve diyetetik alandaki uygulama ve araştırmalarda bilişim ve sağlık bakım teknolojilerini kullanmak.
5) Farklı ortamlarda, danışanları ve iş arkadaşlarıyla etkili profesyonel ilişkilerin başlatılması için etkin bir şekilde iletişim kurmak.
6) En az bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izleme ve meslektaşları ile uluslararası düzeyde iletişim ve işbirliği gerçekleştirebilmek.
7) Yaşam boyu öğrenme, sorun çözme ve eleştirel düşünme becerilerini kullanmak.
8) Mesleki uygulamalarında etik ilke ve değerlere uygun davranmayı, temel değer ve sosyal hakların evrenselliğini gözetmek.
9) Toplumsal sorumluluk bilinci ile interdisipliner anlayış içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol almak.
10) Sağlık bilimlerine yönelik veritabanları ve bilgi kaynaklarında literatür taraması yapmak, bilgiye erişme ve kullanma becerisi kazanmak.
11) Diğer diyetisyenlerin yetiştirilmesi, sağlık profesyonellerinin ve bireylerin beslenme konusunda eğitilmeleri için sorumluluk almak ve tüm süreçlere aktif bir şekilde katılmak.
12) Diyetetik uygulamalarını, içinde bulunduğu toplumun kültürel farklılıklarını ve bu toplum içindeki farklı grupların farklı sağlık ihtiyaçlarını da dikkate alarak gerçekleştirmek.