AHZ2007 İş Sağlığı ve GüvenliğiBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON (TÜRKÇE)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON (TÜRKÇE)
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
AHZ2007 İş Sağlığı ve Güvenliği Bahar
Güz
2 0 2 3
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: Türkçe
Dersin Türü: Non-Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Öğ.Gör. AYBİKE ELİF BOLCAN
Dersi Veren(ler): Öğ.Gör. AYBİKE ELİF BOLCAN
Opsiyonel Program Bileşenleri: yok
Dersin Amacı: Çalışma ortamında oluşabilecek tehlike ve riskler hakkında bilgi sahibi olmaları, çalışmaları sırasında iş kazaları ve meslek hastalıklarından korunmak için güvenli davranış kabiliyetini kazanmaları

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Bu dersin sonunda öğrenci;
1. İş Sağlığı ve Güvenliğinin önemini tanımlayabilcektir.
2. Çalışma alanlarında Yangından korunmayı ilkelerini belirleyebilecektir.
3. Çalışanların yasal haklarını kendi cümleleri ile ifade edebilecektir.
4. Ergonomik risk etmenlerini tanımlayabilecektir

Dersin İçeriği

İş Sağlığı ve Güvenliğine Genel Bakış, İş Sağlığı ve Güvenliği temel ilkeleri ve İş Güvenliği ile ilgili mevzuat öğretilecektir.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) İş sağlığı ve güvenliği kavramı, tarihçesi, ilkeleri Yok
2) İş sağlığı ve güvenliği mevzuatı Yok
3) Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları Yok
4) İşyeri ortamının fiziksel risk etkenleri Yok
5) İşyeri ortamının kimyasal risk etkenleri Yok
6) İşyeri ortamının biyolojik risk etkenleri Yok
7) İşyeri ortamının ergonomik risk etkenleri – Ergonomi Yok
8) İşyeri ortamının psiko-sosyal risk etkenleri Yok
9) Çalışanlarda risk grupları Yok
10) Risk yönetimi ve değerlendirmesi Yok
11) İş kazaları ve korunma Yok
12) Meslek hastalıkları Yok
13) Kişisel koruyucu donanımlar Yok
14) Sağlık ve güvenlik işaretleri Health and safety signs Yok

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi, ed. Ferdi Tanır, Ankara, Akademisyen Kitabevi, 2016.
Diğer Kaynaklar:

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Ödev 1 % 10
Ara Sınavlar 1 % 30
Final 1 % 60
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 40
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 60
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışması 14 3 42
Ödevler 1 2 2
Ara Sınavlar 1 1 1
Final 1 2 2
Toplam İş Yükü 75

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Mesleki rol ve işlevlerini yerine getirmek için gerekli kuramsal ve uygulama bilgilerine sahip olmak. 2
2) Mesleki uygulamalarında etik ilke ve değerlere uygun davranmayı, temel değer ve sosyal hakların evrenselliğini gözetmek. 1
3) Yaşam boyu öğrenme, sorun çözme ve eleştirel düşünme becerilerini kullanmak. 4
4) Sağlığın korunması, geliştirilmesi ve bakımda, ilgili model/kuramları kullanarak, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon gerektiren durumlarda kanıta dayalı uygulamaları tanımlamak ve problem çözme yöntemlerini belirlemek. 1
5) Toplumsal sorumluluk bilinci ile, interdisipliner anlayış içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol almak. 3
6) Birey, aile ve toplumun sağlık eğitim gereksinimlerine yönelik eğitim ve danışmanlık becerisine sahip olmak. 1
7) Toplumun sağlık sorunlarına duyarlı olmak ve çözüm önerileri üretebilmek. 3
8) Güncel, etkili iletişim becerilerini kullanabilmek. 5
9) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon uygulamaları için gerekli olan modern alet, teknik ve modaliteleri seçme ve kullanma becerisi; sağlık bilişimi teknolojilerini etkin düzeyde kullanma becerisi kazanmak. 1
10) Sağlık bilimlerine yönelik veritabanları ve bilgi kaynaklarında literatür taraması yapmak, bilgiye erişme ve kullanma becerisi kazanmak. 1
11) En az bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izleme ve meslektaşları ile uluslararası düzeyde iletişim ve işbirliği gerçekleştirebilmek. 1
12) Çağdaş ve profesyonel kimliği ile meslektaşlarına rol model ve yaşadığı topluma örnek olmak. 4