BA2111 Business Case StudiesBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON (TÜRKÇE)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON (TÜRKÇE)
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
BA2111 İşletme Vaka Çalışmaları Bahar
Güz
3 0 3 6
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: İngilizce
Dersin Türü: Non-Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Hibrit
Dersin Koordinatörü: Prof. Dr. ELİF OKAN
Dersi Veren(ler): Öğ.Gör. MARKUS CHRISTIAN SLEVOGT
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Gerçek bir stratejik iş durumunu analiz etmek ve anlamak ve doğru sonuçları çıkarmak

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
1. İşletme analitiği ile ilgili bir vakayı okumak için gereken becerileri gösterir,
2. Uzmanların ve deneyimli iş adamlarının tecrübelerini paylaşır,
3. Teorik öğrenimleri pratik ile bağdaştırır, öğrenilerin pratik uygulamaları hakkında bilgi sahibi olur,
4. Şirket gezileri sayesinde gerçek çalışma ortamında ki sorunları görür ve analiz edebilir,
5. İşletmenin paydaşları hakkında bilgi sahibi olur,

Dersin İçeriği

Stratejik Yönetim ve araçlarını gerçek iş vakalarındaki uygulamaları

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Stratejik Yönetime Giriş Slaytları ve seçilen materyali okuyun
2) Dönemin Ana Vaka Çalışmasına Giriş Slaytları ve seçilen materyali okuyun
3) Strateji Tarihi ve Teorisi Slaytları ve seçilen materyali okuyun
4) Kurumsal Finansallar / Hissedar Değeri Slaytları ve seçilen materyali okuyun
5) Vizyon / Misyon & Kurumsal Strateji Slaytları ve seçilen materyali okuyun
6) Çevre Ekolojisi Slaytları ve seçilen materyali okuyun
7) Rekabetçi Pozisyon Slaytları ve seçilen materyali okuyun
8) Rekabetçi Konumlandırmaya İlişkin Sektör Vaka Çalışması Slaytları ve seçilen materyali okuyun
9) Kaynaklar ve Yetenekler Slaytları ve seçilen materyali okuyun
10) Rekabetçi Yeniden Konumlandırma ve Stratejik Seçenekler Slaytları ve seçilen materyali okuyun
11) Uygulama ve Stratejik Kontrol Slaytları ve seçilen materyali okuyun
12) Ana Vaka Çalışması Slaytları ve seçilen materyali okuyun
13) Ana Vaka Çalışması Slaytları ve seçilen materyali okuyun
14) Sınava Hazırlık Tekrarı Slaytları ve seçilen materyali okuyun

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Lecturer's slides
Diğer Kaynaklar: Literature:
Stephen Cummings, Duncan Angwin: Strategy Builder, How to create and communicate more effective strategies, John Wiley and Sons, 2015.
Henry Mintzberg, Bruce Ahlstrand, Joseph Lampel: Strategy Safari, The Free Press, New York, 1998.

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 14 % 15
Sunum 1 % 15
Projeler 1 % 30
Final 1 % 40
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 30
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 70
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışması 14 7 98
Sunum / Seminer 1 2 2
Proje 1 2 2
Final 1 2 2
Toplam İş Yükü 146

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Mesleki rol ve işlevlerini yerine getirmek için gerekli kuramsal ve uygulama bilgilerine sahip olmak. 2
2) Mesleki uygulamalarında etik ilke ve değerlere uygun davranmayı, temel değer ve sosyal hakların evrenselliğini gözetmek. 1
3) Yaşam boyu öğrenme, sorun çözme ve eleştirel düşünme becerilerini kullanmak. 4
4) Sağlığın korunması, geliştirilmesi ve bakımda, ilgili model/kuramları kullanarak, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon gerektiren durumlarda kanıta dayalı uygulamaları tanımlamak ve problem çözme yöntemlerini belirlemek. 1
5) Toplumsal sorumluluk bilinci ile, interdisipliner anlayış içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol almak. 3
6) Birey, aile ve toplumun sağlık eğitim gereksinimlerine yönelik eğitim ve danışmanlık becerisine sahip olmak. 1
7) Toplumun sağlık sorunlarına duyarlı olmak ve çözüm önerileri üretebilmek. 3
8) Güncel, etkili iletişim becerilerini kullanabilmek. 5
9) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon uygulamaları için gerekli olan modern alet, teknik ve modaliteleri seçme ve kullanma becerisi; sağlık bilişimi teknolojilerini etkin düzeyde kullanma becerisi kazanmak. 1
10) Sağlık bilimlerine yönelik veritabanları ve bilgi kaynaklarında literatür taraması yapmak, bilgiye erişme ve kullanma becerisi kazanmak. 1
11) En az bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izleme ve meslektaşları ile uluslararası düzeyde iletişim ve işbirliği gerçekleştirebilmek. 1
12) Çağdaş ve profesyonel kimliği ile meslektaşlarına rol model ve yaşadığı topluma örnek olmak. 4