BA2111 Business Case StudiesBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar YAZILIM MÜHENDİSLİĞİÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
BA2111 İşletme Vaka Çalışmaları Güz 3 0 3 6
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: İngilizce
Dersin Türü: Non-Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Hibrit
Dersin Koordinatörü: Prof. Dr. ELİF OKAN
Dersi Veren(ler): Öğ.Gör. MARKUS CHRISTIAN SLEVOGT
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Gerçek bir stratejik iş durumunu analiz etmek ve anlamak ve doğru sonuçları çıkarmak

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
1. İşletme analitiği ile ilgili bir vakayı okumak için gereken becerileri gösterir,
2. Uzmanların ve deneyimli iş adamlarının tecrübelerini paylaşır,
3. Teorik öğrenimleri pratik ile bağdaştırır, öğrenilerin pratik uygulamaları hakkında bilgi sahibi olur,
4. Şirket gezileri sayesinde gerçek çalışma ortamında ki sorunları görür ve analiz edebilir,
5. İşletmenin paydaşları hakkında bilgi sahibi olur,

Dersin İçeriği

Stratejik Yönetim ve araçlarını gerçek iş vakalarındaki uygulamaları

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Stratejik Yönetime Giriş Slaytları ve seçilen materyali okuyun
2) Dönemin Ana Vaka Çalışmasına Giriş Slaytları ve seçilen materyali okuyun
3) Strateji Tarihi ve Teorisi Slaytları ve seçilen materyali okuyun
4) Kurumsal Finansallar / Hissedar Değeri Slaytları ve seçilen materyali okuyun
5) Vizyon / Misyon & Kurumsal Strateji Slaytları ve seçilen materyali okuyun
6) Çevre Ekolojisi Slaytları ve seçilen materyali okuyun
7) Rekabetçi Pozisyon Slaytları ve seçilen materyali okuyun
8) Rekabetçi Konumlandırmaya İlişkin Sektör Vaka Çalışması Slaytları ve seçilen materyali okuyun
9) Kaynaklar ve Yetenekler Slaytları ve seçilen materyali okuyun
10) Rekabetçi Yeniden Konumlandırma ve Stratejik Seçenekler Slaytları ve seçilen materyali okuyun
11) Uygulama ve Stratejik Kontrol Slaytları ve seçilen materyali okuyun
12) Ana Vaka Çalışması Slaytları ve seçilen materyali okuyun
13) Ana Vaka Çalışması Slaytları ve seçilen materyali okuyun
14) Sınava Hazırlık Tekrarı Slaytları ve seçilen materyali okuyun

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Lecturer's slides
Diğer Kaynaklar: Literature:
Stephen Cummings, Duncan Angwin: Strategy Builder, How to create and communicate more effective strategies, John Wiley and Sons, 2015.
Henry Mintzberg, Bruce Ahlstrand, Joseph Lampel: Strategy Safari, The Free Press, New York, 1998.

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 14 % 15
Sunum 1 % 15
Projeler 1 % 30
Final 1 % 40
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 30
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 70
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışması 14 7 98
Sunum / Seminer 1 2 2
Proje 1 2 2
Final 1 2 2
Toplam İş Yükü 146

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Karmaşık mühendislik problemlerine yönelik yazılım proje, süreç ve ürünlerine ait fonksiyonel ve fonksiyonel olmayan özellikleri tanımlayabilmek.
2) Karmaşık mühendislik problemlerinde yazılım mimarisi, bileşenleri, ara yüzleri ve sisteme ait diğer alt bileşenleri tasarlayabilmek.
3) Kodlama, doğrulama, sınama ve hata ayıklama konularını da içerecek şekilde karmaşık yazılım sistemleri geliştirebilmek.
4) Karmaşık mühendislik problemlerinde yazılımı, programın davranışlarını beklenen sonuçlara göre sınayarak doğrulayabilmek.
5) Karmaşık yazılım sistemlerinin çalışması sırasında, çalışma ortamının değişmesi, yeni kullanıcı istekleri ve yazılım hatalarının ortaya çıkması ile meydana gelen bakım faaliyetlerine yönelik işlemleri yapabilmek.
6) Karmaşık yazılım sistemlerinde yapılan değişiklikleri izleyebilmek ve kontrol edebilmek, entegrasyonunu sağlayabilmek, yeni sürümlerini sistematik olarak planlayabilmek ve riskleri yönetebilmek.
7) Disiplin içi ve disiplinler arası takımlarda görev alarak karmaşık yazılım sistemleri yaşam süreçlerini tanımlayabilmek, değerlendirebilmek, ölçebilmek, yönetebilmek ve uygulayabilmek.
8) Karmaşık mühendislik problemlerinde gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında yazılım gereksinimlerini toplama, yazılımı tasarlama, geliştirme, sınama, bakımını yapma konularındaki çeşitli araçları ve yöntemleri kullanabilmek.
9) Temel kalite metrikler tanımlayabilmek, yazılım yaşam döngüsü süreçlerini uygulayabilmek, yazılım kalitesini ölçebilmek, kalite model karakteristiklerini tanımlayabilmek, standartları uygulayabilmek ve bunları karmaşık yazılım sistemlerini analiz etmekte, tasarlamakta, geliştirmekte, doğrulamakta ve sınamakta kullanabilmek.
10) Yazılım mühendisliği ile ortak sınırlara sahip olan matematik, fen bilimleri, bilgisayar mühendisliği, endüstri mühendisliği, sistem mühendisliği, ekonomi, yönetim ve sürdürülebilir kalkınma gibi diğer disiplinler hakkında teknik bilgi kazanabilmek ve bunlar aracılığıyla yenilikçi fikirleri karmaşık mühendislik problemlerinde ve girişimcilik faaliyetlerinde kullanabilmek.
11) Yazılım mühendisliği kültürü ve etik anlayışını kavrayabilmek ve bunları yazılım mühendisliğinde uygulayabilecek temel bilgilere sahip olmak, meslek hayatı boyunca gerekli teknik becerileri öğrenip başarıyla uygulayabilmek.
12) Yabancı dil ve Türkçe kullanarak etkin rapor yazabilmek ve yazılı raporları anlayabilmek, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilmek, etkin sunum yapabilmek, açık ve anlaşılır talimat verebilmek ve alabilmek.
13) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları ile mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları hakkında bilgi sahibi olmak.