ODY2010 Konuşma GelişimiBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar YAZILIM MÜHENDİSLİĞİÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
ODY2010 Konuşma Gelişimi Bahar 2 0 2 3
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: Turkish
Dersin Türü: Non-Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Öğ.Gör. DOĞAN AYDIN
Opsiyonel Program Bileşenleri: Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri
Dersin Amacı: Çocukluk çağında konuşmanın gelişimi, işitme kayıplarına bağlı konuşma bozukluklarının öğretilmesi amaçlanmaktadır.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
1) Konuşma gelişimi hakkında fikir sahibi olmak
2) Konuşma bozuklukları hakkında fikir sahibi olmak

Dersin İçeriği

Çocukta normal konuşma gelişimi, işitme kaybı ile konuşma gelişimi arasındaki ilişki, ağır işitenlerde ortaya çıkan konuşma bozukluklarının sınıflandırılması, konuşma bozukluklarının ayırıcı tanıdaki yeri.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Çocukta normal konuşma gelişimi - I Yok
2) Çocukta normal konuşma gelişimi - II Yok
3) İşitme kayıpları - I Yok
4) İşitme kayıpları - II Yok
5) İşitme kayıpları - III Yok
6) İşitme kaybı ile konuşma gelişimi arasındaki ilişki - I Yok
7) İşitme kaybı ile konuşma gelişimi arasındaki ilişki - II Yok
8) Konuşma bozukluklarının sınıflandırılması - I Yok
9) Konuşma bozukluklarının sınıflandırılması - II Yok
10) Konuşma bozukluklarının ayırıcı tanıdaki yeri - I Yok
11) Konuşma bozukluklarının ayırıcı tanıdaki yeri - II Yok
12) Konuşma bozukluklarında teşhis yöntemleri Yok
13) Konuşma bozukluklarında tedavi yöntemler - I Yok
14) Konuşma bozukluklarında tedavi yöntemler - II Yok

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: 1) Topbaş, S. (2008). Dil gelişimini destekleme. (Ed.) S. Eripek. Özel Eğitim. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yay. No. 1824.
2) ATAMAN, Ayşegül. (2003) Özel Gereksinimli Çocuklar ve Özel Eğitim. Ankara: Gündüz Eğitim ve Yayıncılık
3) CAVKAYTAR, Atilla. (2005) Özel Gereksinimi Olan Çocuklara Özbakım ve Ev İçi Becerilerinin Öğretimi. Ankara: Güzndüz Yayıncılık
Diğer Kaynaklar: 1) GREENSPAN, Stanley I. (2004) The Child with Special Needs

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 1 % 5
Küçük Sınavlar 2 % 5
Ödev 3 % 5
Sunum 2 % 5
Ara Sınavlar 1 % 30
Final 1 % 50
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 50
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 50
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı İş Yükü
Ders Saati 14 28
Sınıf Dışı Ders Çalışması 14 28
Sunum / Seminer 2 6
Ödevler 3 3
Küçük Sınavlar 2 8
Ara Sınavlar 1 1
Final 1 1
Toplam İş Yükü 75

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Karmaşık mühendislik problemlerine yönelik yazılım proje, süreç ve ürünlerine ait fonksiyonel ve fonksiyonel olmayan özellikleri tanımlayabilmek.
2) Karmaşık mühendislik problemlerinde yazılım mimarisi, bileşenleri, ara yüzleri ve sisteme ait diğer alt bileşenleri tasarlayabilmek.
3) Kodlama, doğrulama, sınama ve hata ayıklama konularını da içerecek şekilde karmaşık yazılım sistemleri geliştirebilmek.
4) Karmaşık mühendislik problemlerinde yazılımı, programın davranışlarını beklenen sonuçlara göre sınayarak doğrulayabilmek.
5) Karmaşık yazılım sistemlerinin çalışması sırasında, çalışma ortamının değişmesi, yeni kullanıcı istekleri ve yazılım hatalarının ortaya çıkması ile meydana gelen bakım faaliyetlerine yönelik işlemleri yapabilmek.
6) Karmaşık yazılım sistemlerinde yapılan değişiklikleri izleyebilmek ve kontrol edebilmek, entegrasyonunu sağlayabilmek, yeni sürümlerini sistematik olarak planlayabilmek ve riskleri yönetebilmek.
7) Disiplin içi ve disiplinler arası takımlarda görev alarak karmaşık yazılım sistemleri yaşam süreçlerini tanımlayabilmek, değerlendirebilmek, ölçebilmek, yönetebilmek ve uygulayabilmek.
8) Karmaşık mühendislik problemlerinde gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında yazılım gereksinimlerini toplama, yazılımı tasarlama, geliştirme, sınama, bakımını yapma konularındaki çeşitli araçları ve yöntemleri kullanabilmek.
9) Temel kalite metrikler tanımlayabilmek, yazılım yaşam döngüsü süreçlerini uygulayabilmek, yazılım kalitesini ölçebilmek, kalite model karakteristiklerini tanımlayabilmek, standartları uygulayabilmek ve bunları karmaşık yazılım sistemlerini analiz etmekte, tasarlamakta, geliştirmekte, doğrulamakta ve sınamakta kullanabilmek.
10) Yazılım mühendisliği ile ortak sınırlara sahip olan matematik, fen bilimleri, bilgisayar mühendisliği, endüstri mühendisliği, sistem mühendisliği, ekonomi, yönetim ve sürdürülebilir kalkınma gibi diğer disiplinler hakkında teknik bilgi kazanabilmek ve bunlar aracılığıyla yenilikçi fikirleri karmaşık mühendislik problemlerinde ve girişimcilik faaliyetlerinde kullanabilmek.
11) Yazılım mühendisliği kültürü ve etik anlayışını kavrayabilmek ve bunları yazılım mühendisliğinde uygulayabilecek temel bilgilere sahip olmak, meslek hayatı boyunca gerekli teknik becerileri öğrenip başarıyla uygulayabilmek.
12) Yabancı dil ve Türkçe kullanarak etkin rapor yazabilmek ve yazılı raporları anlayabilmek, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilmek, etkin sunum yapabilmek, açık ve anlaşılır talimat verebilmek ve alabilmek.
13) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları ile mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları hakkında bilgi sahibi olmak.