COP4317 Rhino Runner - Digital Marketing and Social Media ManagementBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar BESLENME VE DİYETETİK (İNGİLİZCE)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
BESLENME VE DİYETETİK (İNGİLİZCE)
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
COP4317 Rhino Runner - Dijital Pazarlama ve Sosyal Medya Yönetimi Bahar 3 0 3 5
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: English
Dersin Türü:
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli:
Dersin Koordinatörü: Öğ.Gör. SİNEM İNCE
Dersi Veren(ler): Dr. Öğr. Üyesi SELCAN YEŞİLYURT
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Bu derste dijital ortamlarda halkla ilişkiler faaliyetlerinden pazarlama stratejilerine kadar uzanan farklı iletişim teknikleri incelenecektir. Dersin amacı sosyal medya araçlarının pazarlama iletişimi stratejilerine entegrasyonun öğrenilmesi ve iletişim faaliyetlerinden maksimum verimin alınması için varolması gereken konseptlerin ve bileşenlerin anlaşılmasıdır.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
1) Sosyal medyada pazarlama iletişimi stratejisi oluşturabilir.
2) Facebook ve Twitter'da iletişim tekniklerini ve reklamların kullanımını öğrenir.
3) Sosyal medya araçlarında iletişim ve halkla ilişkiler kampanyası kurgulayabilme becerisi kazanır.
4) Sosyal medya araçlarına içerik ve metin üretebilir.
5) Sosyal medya araçlarına özel görsel üretme kurallarını öğrenir.
6) Google Adwords kullanımını öğrenir.
7) Sosyal medya araçları için raporlama tekniklerini karşılaştırabilir.
8) Pazarlama iletişimi amaçlı web sitesi hazırlanmasında dikkat edilmesi gereken unsurları ve ilkeleri öğrenir.

Dersin İçeriği

Bu derste dijital pazarlama ileitşimi, dijital reklamlar ve türleri, sosyal medya araçları ve iletişim stratejileri, sosyal medyada pazarlama stratejileri, sosyal medyada içerik yönetimi, viral pazarlama, dijital halkla ilişkiler gibi konu başlıkları üzerinden ilerlenecektir.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Dersin amacı, beklentileri ve sağlayacağı katkılar hakkında bilgiler. Dijital iletişim ve global dünyada insanların yaşantı ve davranışlarında değiştirdikleri.
2) Dijital Pazarlama İletişimine Giriş - Dijitalleşme iletişim stratejilerinde neleri değiştirdi? Dijital Pazarlama Kanalları nelerdir?
3) Display Reklam, Arama motoru Pazarlaması, Mobil Pazarlama, Reklam Hedefleme Türleri
4) Sosyal Medyada Pazarlama İletişimi Stratejileri. Türkiye ve dünyada sosyal medya kullanımı ve gelişimi. Sosyal medya trendlerinin takibi nasıl yapılır? Uygulamalı anlatım.
5) Sosyal medyada pazarlama iletişimi stratejisi oluşturmanın kuralları. Gerçek kampanya uygulamaları üzerinden vaka çalışmaları.
6) Facebook, Twitter, Instagram ve diğer Sosyal Medya kanallarında Reklam Modelleri.
7) Sosyal medyada kampanya kurgulanması ve içerik yönetiminde dikkat edilmesi gerekenler. Online içerik üretme çalışması.
8) Vize konularının tekrarı ve vize sınavı için yönlendirmeler.
9) Viral Pazarlama, Buzz Feed nedir? İçerik nasıl hazırlanır, nasıl dağıtılır, kanalları nelerdir?
10) Sosyal medyada yeni trendler: Real Time Marketing, Inbound Marketing, Guerilla Marketing
11) Dijital Halkla İlişkiler nedir? Geleneksel halkla ilişkiler ile farkları nelerdir? Geleneksel halkla ilişkiler kampanyası ve dijital kampanya fikrinin uygulamalı karşılaştırması.
12) Web Sitesi, Micro Site, Landing Page, Blog, Facebook Tab nedir? Her birinin kullanım alanları nasıl farklılaşır?
13) Kurumsal iletişimde sosyal medya ve dijital stratejilerin kullanımının önemi, kurum içi ve kurum dışı farklı uygulamalar.
14) Dersin konularının bir tekrarı, yarıyıl sonu sınavı için uyarı ve yönlendirmeler.

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Dijital Halkla İlişkiler Kavram ve Araçları - Aybike Pelenk Özel & Nuray Yılmaz Sert / Taşlar Yerinden Oynarken Dijital Pazarlamanın Kuralları - Fatoş Karahasan / Dijital Çağda İçerik Yönetiminin Kuralları - Ann Handley & C.C.Chapman
Diğer Kaynaklar: The New Rules of Marketing and PR: How to Use Social Media, Online Video, Mobile Applications, Blogs, News Releases, and Viral Marketing to Reach Buyers Directly - David Meerman Scott

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Projeler 1 % 50
Final 1 % 50
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 0
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 100
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı İş Yükü
Ders Saati 14 42
Sınıf Dışı Ders Çalışması 13 37
Proje 13 39
Final 1 4
Toplam İş Yükü 122

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Beslenme ve Diyetetik alanındaki teorik ve metodolojik yaklaşımları, kanıt-temelli ilkeleri ve bilimsel literatürü uygulamalarında sistematik olarak kullanmak.
2) Birey, aile ve toplumun sağlığının korunması, iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için teorik ve uygulama bilgisine sahip olmak.
3) Toplumda beslenme ile ilgili problemler için daha fazla risk altında bulunan özel grupların (gebeler, emziren anneler, bebekler, adölesanlar, yaşlılar vb) beslenme durumunu değerlendirmek.
4) Beslenme ve diyetetik alandaki uygulama ve araştırmalarda bilişim ve sağlık bakım teknolojilerini kullanmak.
5) Farklı ortamlarda, danışanları ve iş arkadaşlarıyla etkili profesyonel ilişkilerin başlatılması için etkin bir şekilde iletişim kurmak.
6) En az bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izleme ve meslektaşları ile uluslararası düzeyde iletişim ve işbirliği gerçekleştirebilmek.
7) Yaşam boyu öğrenme, sorun çözme ve eleştirel düşünme becerilerini kullanmak.
8) Mesleki uygulamalarında etik ilke ve değerlere uygun davranmayı, temel değer ve sosyal hakların evrenselliğini gözetmek.
9) Toplumsal sorumluluk bilinci ile interdisipliner anlayış içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol almak.
10) Sağlık bilimlerine yönelik veritabanları ve bilgi kaynaklarında literatür taraması yapmak, bilgiye erişme ve kullanma becerisi kazanmak.
11) Diğer diyetisyenlerin yetiştirilmesi, sağlık profesyonellerinin ve bireylerin beslenme konusunda eğitilmeleri için sorumluluk almak ve tüm süreçlere aktif bir şekilde katılmak.
12) Diyetetik uygulamalarını, içinde bulunduğu toplumun kültürel farklılıklarını ve bu toplum içindeki farklı grupların farklı sağlık ihtiyaçlarını da dikkate alarak gerçekleştirmek.