COP4317 Rhino Runner - Digital Marketing and Social Media ManagementBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar YAZILIM MÜHENDİSLİĞİÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
COP4317 Rhino Runner - Dijital Pazarlama ve Sosyal Medya Yönetimi Bahar 3 0 3 5
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: İngilizce
Dersin Türü: Non-Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli:
Dersin Koordinatörü: Öğ.Gör. SİNEM İNCE
Dersi Veren(ler): Dr. Öğr. Üyesi SELCAN YEŞİLYURT
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Bu derste dijital ortamlarda halkla ilişkiler faaliyetlerinden pazarlama stratejilerine kadar uzanan farklı iletişim teknikleri incelenecektir. Dersin amacı sosyal medya araçlarının pazarlama iletişimi stratejilerine entegrasyonun öğrenilmesi ve iletişim faaliyetlerinden maksimum verimin alınması için varolması gereken konseptlerin ve bileşenlerin anlaşılmasıdır.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
1) Sosyal medyada pazarlama iletişimi stratejisi oluşturabilir.
2) Facebook ve Twitter'da iletişim tekniklerini ve reklamların kullanımını öğrenir.
3) Sosyal medya araçlarında iletişim ve halkla ilişkiler kampanyası kurgulayabilme becerisi kazanır.
4) Sosyal medya araçlarına içerik ve metin üretebilir.
5) Sosyal medya araçlarına özel görsel üretme kurallarını öğrenir.
6) Google Adwords kullanımını öğrenir.
7) Sosyal medya araçları için raporlama tekniklerini karşılaştırabilir.
8) Pazarlama iletişimi amaçlı web sitesi hazırlanmasında dikkat edilmesi gereken unsurları ve ilkeleri öğrenir.

Dersin İçeriği

Bu derste dijital pazarlama ileitşimi, dijital reklamlar ve türleri, sosyal medya araçları ve iletişim stratejileri, sosyal medyada pazarlama stratejileri, sosyal medyada içerik yönetimi, viral pazarlama, dijital halkla ilişkiler gibi konu başlıkları üzerinden ilerlenecektir.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Dersin amacı, beklentileri ve sağlayacağı katkılar hakkında bilgiler. Dijital iletişim ve global dünyada insanların yaşantı ve davranışlarında değiştirdikleri.
2) Dijital Pazarlama İletişimine Giriş - Dijitalleşme iletişim stratejilerinde neleri değiştirdi? Dijital Pazarlama Kanalları nelerdir?
3) Display Reklam, Arama motoru Pazarlaması, Mobil Pazarlama, Reklam Hedefleme Türleri
4) Sosyal Medyada Pazarlama İletişimi Stratejileri. Türkiye ve dünyada sosyal medya kullanımı ve gelişimi. Sosyal medya trendlerinin takibi nasıl yapılır? Uygulamalı anlatım.
5) Sosyal medyada pazarlama iletişimi stratejisi oluşturmanın kuralları. Gerçek kampanya uygulamaları üzerinden vaka çalışmaları.
6) Facebook, Twitter, Instagram ve diğer Sosyal Medya kanallarında Reklam Modelleri.
7) Sosyal medyada kampanya kurgulanması ve içerik yönetiminde dikkat edilmesi gerekenler. Online içerik üretme çalışması.
8) Vize konularının tekrarı ve vize sınavı için yönlendirmeler.
9) Viral Pazarlama, Buzz Feed nedir? İçerik nasıl hazırlanır, nasıl dağıtılır, kanalları nelerdir?
10) Sosyal medyada yeni trendler: Real Time Marketing, Inbound Marketing, Guerilla Marketing
11) Dijital Halkla İlişkiler nedir? Geleneksel halkla ilişkiler ile farkları nelerdir? Geleneksel halkla ilişkiler kampanyası ve dijital kampanya fikrinin uygulamalı karşılaştırması.
12) Web Sitesi, Micro Site, Landing Page, Blog, Facebook Tab nedir? Her birinin kullanım alanları nasıl farklılaşır?
13) Kurumsal iletişimde sosyal medya ve dijital stratejilerin kullanımının önemi, kurum içi ve kurum dışı farklı uygulamalar.
14) Dersin konularının bir tekrarı, yarıyıl sonu sınavı için uyarı ve yönlendirmeler.

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Dijital Halkla İlişkiler Kavram ve Araçları - Aybike Pelenk Özel & Nuray Yılmaz Sert / Taşlar Yerinden Oynarken Dijital Pazarlamanın Kuralları - Fatoş Karahasan / Dijital Çağda İçerik Yönetiminin Kuralları - Ann Handley & C.C.Chapman
Diğer Kaynaklar: The New Rules of Marketing and PR: How to Use Social Media, Online Video, Mobile Applications, Blogs, News Releases, and Viral Marketing to Reach Buyers Directly - David Meerman Scott

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Projeler 1 % 50
Final 1 % 50
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 0
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 100
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı İş Yükü
Ders Saati 14 42
Sınıf Dışı Ders Çalışması 13 37
Proje 13 39
Final 1 4
Toplam İş Yükü 122

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Karmaşık mühendislik problemlerine yönelik yazılım proje, süreç ve ürünlerine ait fonksiyonel ve fonksiyonel olmayan özellikleri tanımlayabilmek.
2) Karmaşık mühendislik problemlerinde yazılım mimarisi, bileşenleri, ara yüzleri ve sisteme ait diğer alt bileşenleri tasarlayabilmek.
3) Kodlama, doğrulama, sınama ve hata ayıklama konularını da içerecek şekilde karmaşık yazılım sistemleri geliştirebilmek.
4) Karmaşık mühendislik problemlerinde yazılımı, programın davranışlarını beklenen sonuçlara göre sınayarak doğrulayabilmek.
5) Karmaşık yazılım sistemlerinin çalışması sırasında, çalışma ortamının değişmesi, yeni kullanıcı istekleri ve yazılım hatalarının ortaya çıkması ile meydana gelen bakım faaliyetlerine yönelik işlemleri yapabilmek.
6) Karmaşık yazılım sistemlerinde yapılan değişiklikleri izleyebilmek ve kontrol edebilmek, entegrasyonunu sağlayabilmek, yeni sürümlerini sistematik olarak planlayabilmek ve riskleri yönetebilmek.
7) Disiplin içi ve disiplinler arası takımlarda görev alarak karmaşık yazılım sistemleri yaşam süreçlerini tanımlayabilmek, değerlendirebilmek, ölçebilmek, yönetebilmek ve uygulayabilmek.
8) Karmaşık mühendislik problemlerinde gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında yazılım gereksinimlerini toplama, yazılımı tasarlama, geliştirme, sınama, bakımını yapma konularındaki çeşitli araçları ve yöntemleri kullanabilmek.
9) Temel kalite metrikler tanımlayabilmek, yazılım yaşam döngüsü süreçlerini uygulayabilmek, yazılım kalitesini ölçebilmek, kalite model karakteristiklerini tanımlayabilmek, standartları uygulayabilmek ve bunları karmaşık yazılım sistemlerini analiz etmekte, tasarlamakta, geliştirmekte, doğrulamakta ve sınamakta kullanabilmek.
10) Yazılım mühendisliği ile ortak sınırlara sahip olan matematik, fen bilimleri, bilgisayar mühendisliği, endüstri mühendisliği, sistem mühendisliği, ekonomi, yönetim ve sürdürülebilir kalkınma gibi diğer disiplinler hakkında teknik bilgi kazanabilmek ve bunlar aracılığıyla yenilikçi fikirleri karmaşık mühendislik problemlerinde ve girişimcilik faaliyetlerinde kullanabilmek.
11) Yazılım mühendisliği kültürü ve etik anlayışını kavrayabilmek ve bunları yazılım mühendisliğinde uygulayabilecek temel bilgilere sahip olmak, meslek hayatı boyunca gerekli teknik becerileri öğrenip başarıyla uygulayabilmek.
12) Yabancı dil ve Türkçe kullanarak etkin rapor yazabilmek ve yazılı raporları anlayabilmek, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilmek, etkin sunum yapabilmek, açık ve anlaşılır talimat verebilmek ve alabilmek.
13) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları ile mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları hakkında bilgi sahibi olmak.