ISM6005 Finansal Analiz ve PlanlamaBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar MÜHENDİSLİK YÖNETİMİ (TÜRKÇE, TEZSİZ)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal Yeterlilikler
MÜHENDİSLİK YÖNETİMİ (TÜRKÇE, TEZSİZ)
Yüksek Lisans TYYÇ: 7. Düzey QF-EHEA: 2. Düzey EQF-LLL: 7. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
ISM6005 Finansal Analiz ve Planlama Güz
Bahar
3 0 3 9
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: Turkish
Dersin Türü: Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANSÜSTÜ
Dersin Veriliş Şekli:
Dersin Koordinatörü: Prof. Dr. YAMAN ÖMER ERZURUMLU
Dersi Veren(ler): Prof. Dr. YAMAN ÖMER ERZURUMLU
Dersin Amacı: Finansal analiz ve mühendislik yönetiminin alanına giren problemlerin analizi ve matematiksel çözüm yöntemlerinin aktarılması

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Öğrenciler;
Proje yönetimi, varlık yönetimi, şirket analizi, çalışma sermayesi yönetimi ve portföy yönetimi alanına giren konuların
Tanımı
analizi
Problemlerin formüle edilmesi
Çözüm tekniklerinin uygulanması
alanlarında bilgi sahibi olacaktır.

Dersin İçeriği

Finansal Analiz, Varlıkların analizi, Proje nakit akışları ve geçerli maliyetlerin nalizi, sermaye maliyeti ve istenen getiri hesaplamaları, ileri matematik gerektiren çözüm yöntemleri ve nakit / kaynak optimizasyonu konuları incelenecektir

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Finansal Tablolar ve proforma Tablolar
2) Finansal Tabloların Analizi Başabaş Analizi ve Kaldıraç Analizi
3) Paranın Zaman Değeri
4) Vaka Çalışması 1 Case 1
5) Sermaye Bütçeleme Teknikleri
6) Sermaye Bütçeleme Teknikleri
7) Ara Sınav 1
8) Proje Nakit Akışlarının Analizi
9) Sermaye Maliyeti Serbest Nakit Akışı
10) Proje Nakit Akışları Tahmini Vaka Uygulama Case 2
11) Reel opsiyon analizi
12) Belirsizlik Analizleri
13) Portfolyo analizi Giriş
14) Portfolio analizi ileri teknikler

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Will be provided by the lecturer
Diğer Kaynaklar: CFA textbooks
Brealey Myers Marcus Fundamental of Corporate finance MacGraw Hill

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 1 % 5
Ödev 2 % 5
Sunum 1 % 5
Ara Sınavlar 1 % 25
Final 1 % 40
Rapor Teslimi 1 % 20
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 60
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 40
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışması 12 4 48
Sunum / Seminer 1 3 3
Ödevler 2 4 8
Ara Sınavlar 1 20 20
Rapor Teslimi 1 80 80
Final 1 20 20
Toplam İş Yükü 221

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı