LAW1001 Fundamentals of Law IBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar YAZILIM MÜHENDİSLİĞİÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
LAW1001 Hukukun Temelleri I Bahar 3 0 3 8
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: English
Dersin Türü: Non-Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü:
Dersi Veren(ler): Dr. Öğr. Üyesi ZAFER KAHRAMAN
Öğ.Gör. İSMAİL PAMUK
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Bu dersin birincil hedefi bölüm öğrencilerine günlük ve iş hayatlarında ihtiyaç duyacakları hukuk kuralları ile ilgili temel bilgileri vermektir.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
I. Sosyal davranış kurallarının çeşitlerini ve bunların birbirleri ile olan ilişkilerini öğrenir,
II. Hukuk Kurallarını Diğer Sosyal Düzen Kurallarında ayıran özellikleri öğrenir
III. Hukuk kurallarının uygulanmasına ilişkin prensipleri kavrar
IV. Hukukun Kaynaklarını ve bunların özelliklerini öğrenir
V. Dünya Hukuk Sistemlerini ve bunların ayırıcı özelliklerini öğrenir.
VI. Özel Hukuk Kamu Hukuku ayrımını öğrenir
VII. Kişiler Hukukun Temel Kavramlarını öğrenir.
VIII. Ticaret Hukukunun temel kavramlarını öğrenir.
IX. Ticaret Şirketleri çeşitlerini ve bu şirketlere ilişkin temel kuralları öğrenir.
X. Borçlar hukukun temel kavramlarını öğrenir

Dersin İçeriği

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) 1. Ders Kapsamının, sınıf kurallarının ve gereksinimlerinin tartışılması. 2. Hukuk ve Diğer Toplumsal Düzen Kuralları -Toplum ve Düzen Rona Aybay, An Introduction to Law ( 4. Bası. s. 1-10 ve Son Bası s. 21-25)
2) Hukuk ve Diğer Sosyal Düzen Kuralları: 1. Ahlak Kuralları 2. Din Kuralları 3. Görgü Kuralları Rona Aybay, An Introduction to Law ( 4. Bası s. 7-24 ve Yeni Bası s. 26-46)
3) 1. Hukuk Kurallarını Diğer Davranış Kurallarından Ayıran Özellikler 2. Hukuk Kurallarının Uygulanması Rona Aybay, An Introduction to Law ( 4. Bası s. 25-48 ve Yeni Bası s. 47-73)
4) Hukuk Kurallarının Uygulanması Rona Aybay, An Introduction to Law ( 4. Bası s. 25-48 ve Yeni Bası s. 47-73)
5) Hukukun Kaynakları Öğretim görevlisince yüklenen ders notu.
6) Yargı Sistemi 1) Öğretim Üyesince Verilen Not 2) Yüksek Mahkemelerin İnternet Siteleri
7) 1) Dünya Hukuk Sistemleri 2) Vize sınavına yönelik tekrar Rona Aybay, An Introduction to Law ( 4. Bası s. 53-57 ve Yeni Bası s. 77-85)
8) 1) Public Law Private Law Separation 2) The Law of Persons (Real Person) 1) Rona Aybay, An Introduction to Law ( 4. Bası s. 59-67 ve Son Bası s. 85-91 ve 136-140)) 2) Tuğrul Ansay & Don Wallance Jr, Introduction to Turkish Law (s. 92-112)
9) 1) Sınav sorularının incelenmesi 2) Kişiler Hukuku: Tüzel Kişiler, Dernekler ve Vakıflar Tuğrul Ansay & Don Wallance Jr, Introduction to Turkish Law (s. 103-112 ve 116-117)
10) 1. Kişiler Hukuku (Devam) 2. Ticaret Hukuku Tuğrul Ansay & Don Wallance Jr, Introduction to Turkish Law (s. 103-112 ve 116-117) Öğretim üyesi tarafından verilen ders notu
11) 1. Ticaret Hukuku (Devam) 2. Ticaret Şirketleri Öğretim üyesince verilecek ders notları
12) Ticaret Şirketleri (devam) Öğretim Üyesinin vereceği not.
13) Borçlar Hukuku The Law of Obligations Tuğrul Ansay & Don Wallance Jr, Introduction to Turkish Law (s. 159-173)
14) İş Hukuku Öğretim üyesince verilecek not.

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: -Rona Aybay, An Introduction to Law, Alfa Publishing
-Tuğrul Ansay & Don Wallance Jr, Introduction to Turkish Law,6th Edition or newer
-Notes that will be issued by the instructor
Diğer Kaynaklar:

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 10 % 0
Ara Sınavlar 1 % 40
Final 1 % 60
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 40
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 60
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışması 14 3 42
Ara Sınavlar 1 30 30
Final 1 50 50
Toplam İş Yükü 164

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Karmaşık mühendislik problemlerine yönelik yazılım proje, süreç ve ürünlerine ait fonksiyonel ve fonksiyonel olmayan özellikleri tanımlayabilmek.
2) Karmaşık mühendislik problemlerinde yazılım mimarisi, bileşenleri, ara yüzleri ve sisteme ait diğer alt bileşenleri tasarlayabilmek.
3) Kodlama, doğrulama, sınama ve hata ayıklama konularını da içerecek şekilde karmaşık yazılım sistemleri geliştirebilmek.
4) Karmaşık mühendislik problemlerinde yazılımı, programın davranışlarını beklenen sonuçlara göre sınayarak doğrulayabilmek.
5) Karmaşık yazılım sistemlerinin çalışması sırasında, çalışma ortamının değişmesi, yeni kullanıcı istekleri ve yazılım hatalarının ortaya çıkması ile meydana gelen bakım faaliyetlerine yönelik işlemleri yapabilmek.
6) Karmaşık yazılım sistemlerinde yapılan değişiklikleri izleyebilmek ve kontrol edebilmek, entegrasyonunu sağlayabilmek, yeni sürümlerini sistematik olarak planlayabilmek ve riskleri yönetebilmek.
7) Disiplin içi ve disiplinler arası takımlarda görev alarak karmaşık yazılım sistemleri yaşam süreçlerini tanımlayabilmek, değerlendirebilmek, ölçebilmek, yönetebilmek ve uygulayabilmek.
8) Karmaşık mühendislik problemlerinde gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında yazılım gereksinimlerini toplama, yazılımı tasarlama, geliştirme, sınama, bakımını yapma konularındaki çeşitli araçları ve yöntemleri kullanabilmek.
9) Temel kalite metrikler tanımlayabilmek, yazılım yaşam döngüsü süreçlerini uygulayabilmek, yazılım kalitesini ölçebilmek, kalite model karakteristiklerini tanımlayabilmek, standartları uygulayabilmek ve bunları karmaşık yazılım sistemlerini analiz etmekte, tasarlamakta, geliştirmekte, doğrulamakta ve sınamakta kullanabilmek.
10) Yazılım mühendisliği ile ortak sınırlara sahip olan matematik, fen bilimleri, bilgisayar mühendisliği, endüstri mühendisliği, sistem mühendisliği, ekonomi, yönetim ve sürdürülebilir kalkınma gibi diğer disiplinler hakkında teknik bilgi kazanabilmek ve bunlar aracılığıyla yenilikçi fikirleri karmaşık mühendislik problemlerinde ve girişimcilik faaliyetlerinde kullanabilmek.
11) Yazılım mühendisliği kültürü ve etik anlayışını kavrayabilmek ve bunları yazılım mühendisliğinde uygulayabilecek temel bilgilere sahip olmak, meslek hayatı boyunca gerekli teknik becerileri öğrenip başarıyla uygulayabilmek.
12) Yabancı dil ve Türkçe kullanarak etkin rapor yazabilmek ve yazılı raporları anlayabilmek, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilmek, etkin sunum yapabilmek, açık ve anlaşılır talimat verebilmek ve alabilmek.
13) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları ile mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları hakkında bilgi sahibi olmak.