ADV4625 Advertising PhotographyBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON (TÜRKÇE)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON (TÜRKÇE)
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
ADV4625 Reklam Fotografçılığı Bahar
Güz
3 0 3 5
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: İngilizce
Dersin Türü: Non-Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Prof. Dr. HASAN KEMAL SUHER
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Öğrenciler stüdyo ortamında fotoğrafik tasvirin teknik çalışmasıyla meşgul olacaklar. Fotoğrafik tasvir; kümeler, durağan hayatlar ve modeller, kamera film ve ışık sistemlerinin grameri ve güzel sanatlar, editöryel ve ticari uygulamaları hedefleyen kontrollü görüntüler yaratan bir fotoğrafçı içeren bir kelime haznesine sahip bir dile dayanır.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
I.Reklam fotoğrafını tarihsel uygulamaları içinde anlamak
II.Janrdaki çeşitli uygulamaları belirleme
III.Stüdyoda ve dış mekanda reklam fotoğrafı uygulama becerisi edinmek
IV.Reklam fotoğrafının pratik konularının kullanımında ustalık göstermek
V.Reklam amaçlarıyla ilgili üretim sonrası yazılımlar kullanma becerisi göstermek

Dersin İçeriği

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Reklam fotoğrafının, yerin, araçların ve tekniklerin reklamcılık özelliklerini anlamak
2) Öğrenci işlerinin eleştirisi
3) Stüdyo fotoğrafının kuralları Reklam fotoğrafında kullanılan araçlar Işık yardımıyla duygudurumu yaratmak
4) Öğrenci işlerinin eleştirisi
5) Kompozisyon kuralları I
6) Öğrenci işlerinin eleştirisi
7) Kompozisyon kuralları II. Görüş açısı ve çekim planları Klasik bir kampanya yaratmak.
8) Vize sunumları
9) Konuk Fotoğrafçı
12) Öğrenci işlerinin eleştirisi
13) Öğrenci işlerinin eleştirisi
14) Final Çalışması

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Marshall, Hugh (1989) Art-directing photography. Oxford : Phaidon.

Salomon, Allyn (1982) Advertising photography. New York: American Photographic Book Pub.

Creative options (1996) New York:American Showcase.

www.ilford.com

www.sinar.com

www.ar-studio.com/Portfolios/

www.jimappleton.com/Ads-01.htm

www.ericmeola.com

www.the-lightbox.com/Marketing/

www.grafixoncall.com/Photography.html

www.studiohl.gr/

meta4sapporo.com/english/top.html

www.bga-photo.co.uk/index2.html

www.photographe-de-mode.com/photos-de-mode-couleur.html

www.5thfloorstudios.com/commercial.html

www.mira.com

www.picturesque.com

freestockphotos.com

www.photosource.com
Diğer Kaynaklar:

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Ödev 1 % 20
Ara Sınavlar 1 % 30
Final 1 % 50
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 50
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 50
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışması 14 5 70
Ödevler 1 7 7
Ara Sınavlar 1 3 3
Final 1 3 3
Toplam İş Yükü 125

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Mesleki rol ve işlevlerini yerine getirmek için gerekli kuramsal ve uygulama bilgilerine sahip olmak. 2
2) Mesleki uygulamalarında etik ilke ve değerlere uygun davranmayı, temel değer ve sosyal hakların evrenselliğini gözetmek. 1
3) Yaşam boyu öğrenme, sorun çözme ve eleştirel düşünme becerilerini kullanmak. 4
4) Sağlığın korunması, geliştirilmesi ve bakımda, ilgili model/kuramları kullanarak, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon gerektiren durumlarda kanıta dayalı uygulamaları tanımlamak ve problem çözme yöntemlerini belirlemek. 1
5) Toplumsal sorumluluk bilinci ile, interdisipliner anlayış içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol almak. 3
6) Birey, aile ve toplumun sağlık eğitim gereksinimlerine yönelik eğitim ve danışmanlık becerisine sahip olmak. 1
7) Toplumun sağlık sorunlarına duyarlı olmak ve çözüm önerileri üretebilmek. 3
8) Güncel, etkili iletişim becerilerini kullanabilmek. 5
9) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon uygulamaları için gerekli olan modern alet, teknik ve modaliteleri seçme ve kullanma becerisi; sağlık bilişimi teknolojilerini etkin düzeyde kullanma becerisi kazanmak. 1
10) Sağlık bilimlerine yönelik veritabanları ve bilgi kaynaklarında literatür taraması yapmak, bilgiye erişme ve kullanma becerisi kazanmak. 1
11) En az bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izleme ve meslektaşları ile uluslararası düzeyde iletişim ve işbirliği gerçekleştirebilmek. 1
12) Çağdaş ve profesyonel kimliği ile meslektaşlarına rol model ve yaşadığı topluma örnek olmak. 4