ADV4625 Advertising PhotographyBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
ADV4625 Reklam Fotografçılığı Güz
Bahar
3 0 3 5
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: İngilizce
Dersin Türü: Non-Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Prof. Dr. HASAN KEMAL SUHER
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Öğrenciler stüdyo ortamında fotoğrafik tasvirin teknik çalışmasıyla meşgul olacaklar. Fotoğrafik tasvir; kümeler, durağan hayatlar ve modeller, kamera film ve ışık sistemlerinin grameri ve güzel sanatlar, editöryel ve ticari uygulamaları hedefleyen kontrollü görüntüler yaratan bir fotoğrafçı içeren bir kelime haznesine sahip bir dile dayanır.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
I.Reklam fotoğrafını tarihsel uygulamaları içinde anlamak
II.Janrdaki çeşitli uygulamaları belirleme
III.Stüdyoda ve dış mekanda reklam fotoğrafı uygulama becerisi edinmek
IV.Reklam fotoğrafının pratik konularının kullanımında ustalık göstermek
V.Reklam amaçlarıyla ilgili üretim sonrası yazılımlar kullanma becerisi göstermek

Dersin İçeriği

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Reklam fotoğrafının, yerin, araçların ve tekniklerin reklamcılık özelliklerini anlamak
2) Öğrenci işlerinin eleştirisi
3) Stüdyo fotoğrafının kuralları Reklam fotoğrafında kullanılan araçlar Işık yardımıyla duygudurumu yaratmak
4) Öğrenci işlerinin eleştirisi
5) Kompozisyon kuralları I
6) Öğrenci işlerinin eleştirisi
7) Kompozisyon kuralları II. Görüş açısı ve çekim planları Klasik bir kampanya yaratmak.
8) Vize sunumları
9) Konuk Fotoğrafçı
12) Öğrenci işlerinin eleştirisi
13) Öğrenci işlerinin eleştirisi
14) Final Çalışması

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Marshall, Hugh (1989) Art-directing photography. Oxford : Phaidon.

Salomon, Allyn (1982) Advertising photography. New York: American Photographic Book Pub.

Creative options (1996) New York:American Showcase.

www.ilford.com

www.sinar.com

www.ar-studio.com/Portfolios/

www.jimappleton.com/Ads-01.htm

www.ericmeola.com

www.the-lightbox.com/Marketing/

www.grafixoncall.com/Photography.html

www.studiohl.gr/

meta4sapporo.com/english/top.html

www.bga-photo.co.uk/index2.html

www.photographe-de-mode.com/photos-de-mode-couleur.html

www.5thfloorstudios.com/commercial.html

www.mira.com

www.picturesque.com

freestockphotos.com

www.photosource.com
Diğer Kaynaklar:

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Ödev 1 % 20
Ara Sınavlar 1 % 30
Final 1 % 50
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 50
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 50
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışması 14 5 70
Ödevler 1 7 7
Ara Sınavlar 1 3 3
Final 1 3 3
Toplam İş Yükü 125

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık inşaat mühendisliği problemlerinde kullanabilme becerisi.
2) Karmaşık inşaat mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3) İnşaat mühendisliğinde karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4) İnşaat mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5) Karmaşık inşaat mühendisliği problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6) İnşaat mühendisliği disiplininde ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; inşaat mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10) Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11) İnşaat mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın inşaat mühendisliği alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; inşaat mühendisliği çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.