SKY3070 Sosyal Bakım UygulamalarıBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar YAZILIM MÜHENDİSLİĞİÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
SKY3070 Sosyal Bakım Uygulamaları Güz 2 0 2 6
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: Türkçe
Dersin Türü: Non-Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi YONCA SEVİM
Opsiyonel Program Bileşenleri: yok
Dersin Amacı: Sosyal bakım kavramı, bakım hizmeti ve kapsamı, bakım ihtiyacı sahibi grup ve topluluklar, finansman vb. konuların aydınlatılmasını sağlar.Uluslararası ve ulusal örnekler çerçevesinde bakım hizmetlerinin türlerini tanır. Bakım ihtiyacı kavramı ve kapsamını tanımlar.Türkiye'de bakım hizmetlerini değerlendirir. Bakım etiği konusunda farkındalık kazandığını gösterir.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
1) Sosyal bakım kavramı, bakım hizmeti ve kapsamı, bakım ihtiyacı sahibi grup ve topluluklar, finansman vb. konuları açıklar.
2) Uluslararası ve ulusal örnekler çerçevesinde bakım hizmetlerinin türlerini tanır.
3) Bakım ihtiyacı kavramı ve kapsamını tanımlar.
4) Türkiye'de bakım hizmetlerini değerlendirir.
5) Bakım etiği konusunda farkındalık kazandığını gösterir.

Dersin İçeriği

Bu derste, sosyal bakım, bakım ihtiyacı kavramı ve kapsamı tarihsel gelişim süreci içinde irdelenmektedir. Değişen toplumsal yapı, demografik göstergeler ışığında sosyal bakıma ihtiyaç duyan toplumsal grupların analizi, uluslar arası ve ulusal örnekler çerçevesinde bakım hizmetlerinin türleri, finansmanı yönetimi vb. konuları içerir.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Dersin Tanımı/Ders İçeriği ile İlgili Bilgilendirme ve Görüş Alma . 1- Oğlak Sema (2007). Evde Bakım Hizmetleri ve Bakım Sigortası. İskenderun Belediyesi Kültür Yayınları. 2- Alecxih, Lisa (2001). “The Impact of Socio-demographic Change on the Future of Long-Term Care”. Generations. Vol: 25, No: 1, s: 7-11, Spring, San Francisco-California. 3- “Long Term Care Needs in Nowadays and Future". WHO. 1990. Çev: Ali Seyyar, Nurullah Kutlukan. 4- Long-Term Care for Older People (2005). OECD. Barnard, A., N. Horner ve J. Wild. (2008) The Value Base of Social Work and Social Care. England:McGraw Hill. 5- II. Özürlüler Şurası Bakım Hizmetleri Komisyonu Raporu. 6- Alecxih, Lisa (2001). “Uzun Dönemli Bakımın Geleceğinde Sosyo Demografik Değişmenin Etkisi Generations. Vol: 25, No: 1, s: 7-11, Spring, San Francisco-California. “Günümüzde ve Gelecekte Uzun süreli Bakım İhtiyaçları”. WHO. 1990. Çev: Ali Seyyar, Nurullah Kutlukan. 7- Gökbayrak, Şenay (2005). “Avrupa Birliği’nde Sosyal Koruma Sorunsalı Olarak Sosyal İçerme Politikaları”. Çalışma Ortamı. Sayı: 80, Mayıs, Haziran. 8- Barnard, A., N. Horner ve J. Wild. (2008) Sosyal Hizmetin Değer Temeli ve Sosyal Bakım. England:McGraw Hill. 9- Seyyar, Ali, (tarihsiz). “Avrupa Birliği’nde Bakıma Muhtaçlığın Tıbbi Tanımı ve Bakım Hizmetleri”. Konulara ilişkin güncel araştırma makaleleri
2) Bakım hizmetlerine giriş: a)Temel Kavramlar ve tanımlar b)Sosyal Bakımın Sosyal Yardım, Sosyal Hizmet ve Sosyal Politika ile ilişkisi İstismarının Bir Türü Olarak Ekonomik İstismar. HSP ;3(1):48-56. 4- Artan Taner (2017). Yaşlılarla Sosyal Hizmet. SABEV Yayınları, Ankara: 5- Barnard, A., N. Horner ve J. Wild. (2008) Sosyal Hizmetin Değer Temeli ve Sosyal Bakım. England:McGraw Hill. 6- II. Özürlüler Şurası Bakım Hizmetleri Komisyonu Raporu. 7- Long-Term Care for Older People (2005). OECD. Barnard, A., N. Horner ve J. Wild. (2008) The Value Base of Social Work and Social Care. England:McGraw Hill. 8- Oğlak Sema (2007). Evde Bakım Hizmetleri ve Bakım Sigortası. İskenderun Belediyesi Kültür Yayınları. 9- Yücel Nurullah; Karaman Ali Fuat (2017). Dezavantajlı Gruplar ve Psikososyal Destek, Şeker M.;Bulduklu Y.(Edt) Tıbbi ve Psikososyal Hizmet. Anadolu ÜniversitesiYayınları
3) Bakım Hizmetleri: a) Türkiye ve Dünyadaki Gelişimi b) Kapsamı, c)Türleri 1- Alecxih, Lisa (2001). “The Impact of Socio-demographic Change on the Future of Long-Term Care”. Generations. Vol: 25, No: 1, s: 7-11, Spring, San Francisco-California. 2- Artan Taner ( 2012). Yerel Yönetimlerde Sosyal Hizmetler. SABEV Yayınları, Ankara: 3- Artan Taner (2016). Huzurevinde Kalmakta Olan Yaşlılarda Yaşlı İstismarının Bir Türü Olarak Ekonomik İstismar. HSP ;3(1):48-56. 4- Artan Taner (2017). Yaşlılarla Sosyal Hizmet. SABEV Yayınları, Ankara: 5- Barnard, A., N. Horner ve J. Wild. (2008) Sosyal Hizmetin Değer Temeli ve Sosyal Bakım. England:McGraw Hill. 6- II. Özürlüler Şurası Bakım Hizmetleri Komisyonu Raporu. 7- Long-Term Care for Older People (2005). OECD. Barnard, A., N. Horner ve J. Wild. (2008) The Value Base of Social Work and Social Care. England:McGraw Hill. 8- Oğlak Sema (2007). Evde Bakım Hizmetleri ve Bakım Sigortası. İskenderun Belediyesi Kültür Yayınları. 9- Yücel Nurullah; Karaman Ali Fuat (2017). Dezavantajlı Gruplar ve Psikososyal Destek, Şeker M.;Bulduklu Y.(Edt) Tıbbi ve Psikososyal Hizmet. Anadolu ÜniversitesiYayınları
4) Sosyal Bakım ihtiyacı olan gruplar: a) Yaşadıkları dezavantajlar b) Dezavantaj Çeşitleri 1- Alecxih, Lisa (2001). “The Impact of Socio-demographic Change on the Future of Long-Term Care”. Generations. Vol: 25, No: 1, s: 7-11, Spring, San Francisco-California. 2- Artan Taner ( 2012). Yerel Yönetimlerde Sosyal Hizmetler. SABEV Yayınları, Ankara: 3- Artan Taner (2016). Huzurevinde Kalmakta Olan Yaşlılarda Yaşlı İstismarının Bir Türü Olarak Ekonomik İstismar. HSP ;3(1):48-56. 4- Artan Taner (2017). Yaşlılarla Sosyal Hizmet. SABEV Yayınları, Ankara: 5- Barnard, A., N. Horner ve J. Wild. (2008) Sosyal Hizmetin Değer Temeli ve Sosyal Bakım. England:McGraw Hill. 6- II. Özürlüler Şurası Bakım Hizmetleri Komisyonu Raporu. 7- Long-Term Care for Older People (2005). OECD. Barnard, A., N. Horner ve J. Wild. (2008) The Value Base of Social Work and Social Care. England:McGraw Hill. 8- Oğlak Sema (2007). Evde Bakım Hizmetleri ve Bakım Sigortası. İskenderun Belediyesi Kültür Yayınları. 9- Yücel Nurullah; Karaman Ali Fuat (2017). Dezavantajlı Gruplar ve Psikososyal Destek, Şeker M.;Bulduklu Y.(Edt) Tıbbi ve Psikososyal Hizmet. Anadolu ÜniversitesiYayınları
5) Türkiye'de Sosyal Bakım Uygulamaları I a) Sivil Toplum Örgütlerinde Sosyal Bakım Uygulamaları b) Yerel Yönetimlerde Sosyal Bakım Uygulamaları 1- Alecxih, Lisa (2001). “The Impact of Socio-demographic Change on the Future of Long-Term Care”. Generations. Vol: 25, No: 1, s: 7-11, Spring, San Francisco-California. 2- Artan Taner ( 2012). Yerel Yönetimlerde Sosyal Hizmetler. SABEV Yayınları, Ankara: 3- Artan Taner (2016). Huzurevinde Kalmakta Olan Yaşlılarda Yaşlı İstismarının Bir Türü Olarak Ekonomik İstismar. HSP ;3(1):48-56. 4- Artan Taner (2017). Yaşlılarla Sosyal Hizmet. SABEV Yayınları, Ankara: 5- Barnard, A., N. Horner ve J. Wild. (2008) Sosyal Hizmetin Değer Temeli ve Sosyal Bakım. England:McGraw Hill. 6- II. Özürlüler Şurası Bakım Hizmetleri Komisyonu Raporu. 7- Long-Term Care for Older People (2005). OECD. Barnard, A., N. Horner ve J. Wild. (2008) The Value Base of Social Work and Social Care. England:McGraw Hill. 8- Oğlak Sema (2007). Evde Bakım Hizmetleri ve Bakım Sigortası. İskenderun Belediyesi Kültür Yayınları. 9- Yücel Nurullah; Karaman Ali Fuat (2017). Dezavantajlı Gruplar ve Psikososyal Destek, Şeker M.;Bulduklu Y.(Edt) Tıbbi ve Psikososyal Hizmet. Anadolu ÜniversitesiYayınları
6) Türkiye'de Sosyal Bakım Uygulamaları II c) Merkezi Yönetimlerde Sosyal Bakım uygulamaları 1. Aile Bakanlığı 2. Sağlık Bakanlığı 1- Alecxih, Lisa (2001). “The Impact of Socio-demographic Change on the Future of Long-Term Care”. Generations. Vol: 25, No: 1, s: 7-11, Spring, San Francisco-California. 2- Artan Taner ( 2012). Yerel Yönetimlerde Sosyal Hizmetler. SABEV Yayınları, Ankara: 3- Artan Taner (2016). Huzurevinde Kalmakta Olan Yaşlılarda Yaşlı İstismarının Bir Türü Olarak Ekonomik İstismar. HSP ;3(1):48-56. 4- Artan Taner (2017). Yaşlılarla Sosyal Hizmet. SABEV Yayınları, Ankara: 5- Barnard, A., N. Horner ve J. Wild. (2008) Sosyal Hizmetin Değer Temeli ve Sosyal Bakım. England:McGraw Hill. 6- II. Özürlüler Şurası Bakım Hizmetleri Komisyonu Raporu. 7- Long-Term Care for Older People (2005). OECD. Barnard, A., N. Horner ve J. Wild. (2008) The Value Base of Social Work and Social Care. England:McGraw Hill. 8- Oğlak Sema (2007). Evde Bakım Hizmetleri ve Bakım Sigortası. İskenderun Belediyesi Kültür Yayınları. 9- Yücel Nurullah; Karaman Ali Fuat (2017). Dezavantajlı Gruplar ve Psikososyal Destek, Şeker M.;Bulduklu Y.(Edt) Tıbbi ve Psikososyal Hizmet. Anadolu ÜniversitesiYayınları
7) Sosyal Bakım Aşamaları: l a) Koruma 1. Sosyal Destek ve Önleyici Tedbirler 2. Hukuki Tedbirler 1- Alecxih, Lisa (2001). “The Impact of Socio-demographic Change on the Future of Long-Term Care”. Generations. Vol: 25, No: 1, s: 7-11, Spring, San Francisco-California. 2- Artan Taner ( 2012). Yerel Yönetimlerde Sosyal Hizmetler. SABEV Yayınları, Ankara: 3- Artan Taner (2016). Huzurevinde Kalmakta Olan Yaşlılarda Yaşlı İstismarının Bir Türü Olarak Ekonomik İstismar. HSP ;3(1):48-56. 4- Artan Taner (2017). Yaşlılarla Sosyal Hizmet. SABEV Yayınları, Ankara: 5- Barnard, A., N. Horner ve J. Wild. (2008) Sosyal Hizmetin Değer Temeli ve Sosyal Bakım. England:McGraw Hill. 6- II. Özürlüler Şurası Bakım Hizmetleri Komisyonu Raporu. 7- Long-Term Care for Older People (2005). OECD. Barnard, A., N. Horner ve J. Wild. (2008) The Value Base of Social Work and Social Care. England:McGraw Hill. 8- Oğlak Sema (2007). Evde Bakım Hizmetleri ve Bakım Sigortası. İskenderun Belediyesi Kültür Yayınları. 9- Yücel Nurullah; Karaman Ali Fuat (2017). Dezavantajlı Gruplar ve Psikososyal Destek, Şeker M.;Bulduklu Y.(Edt) Tıbbi ve Psikososyal Hizmet. Anadolu ÜniversitesiYayınları
8) Ara Sınav
9) Sosyal Bakım Aşamaları: lI b) Bakım 1. İdari Tedbirler 2. Kurumsal Destekler 1- Alecxih, Lisa (2001). “The Impact of Socio-demographic Change on the Future of Long-Term Care”. Generations. Vol: 25, No: 1, s: 7-11, Spring, San Francisco-California. 2- Artan Taner ( 2012). Yerel Yönetimlerde Sosyal Hizmetler. SABEV Yayınları, Ankara: 3- Artan Taner (2016). Huzurevinde Kalmakta Olan Yaşlılarda Yaşlı İstismarının Bir Türü Olarak Ekonomik İstismar. HSP ;3(1):48-56. 4- Artan Taner (2017). Yaşlılarla Sosyal Hizmet. SABEV Yayınları, Ankara: 5- Barnard, A., N. Horner ve J. Wild. (2008) Sosyal Hizmetin Değer Temeli ve Sosyal Bakım. England:McGraw Hill. 6- II. Özürlüler Şurası Bakım Hizmetleri Komisyonu Raporu. 7- Long-Term Care for Older People (2005). OECD. Barnard, A., N. Horner ve J. Wild. (2008) The Value Base of Social Work and Social Care. England:McGraw Hill. 8- Oğlak Sema (2007). Evde Bakım Hizmetleri ve Bakım Sigortası. İskenderun Belediyesi Kültür Yayınları. 9- Yücel Nurullah; Karaman Ali Fuat (2017). Dezavantajlı Gruplar ve Psikososyal Destek, Şeker M.;Bulduklu Y.(Edt) Tıbbi ve Psikososyal Hizmet. Anadolu ÜniversitesiYayınları
10) Sosyal Bakım Aşamaları: lII c) Rehabilitasyon 1. Tıbbi rehabiltasyon 2. Sosyal Rehabilitasyon 1- Alecxih, Lisa (2001). “The Impact of Socio-demographic Change on the Future of Long-Term Care”. Generations. Vol: 25, No: 1, s: 7-11, Spring, San Francisco-California. 2- Artan Taner ( 2012). Yerel Yönetimlerde Sosyal Hizmetler. SABEV Yayınları, Ankara: 3- Artan Taner (2016). Huzurevinde Kalmakta Olan Yaşlılarda Yaşlı İstismarının Bir Türü Olarak Ekonomik İstismar. HSP ;3(1):48-56. 4- Artan Taner (2017). Yaşlılarla Sosyal Hizmet. SABEV Yayınları, Ankara: 5- Barnard, A., N. Horner ve J. Wild. (2008) Sosyal Hizmetin Değer Temeli ve Sosyal Bakım. England:McGraw Hill. 6- II. Özürlüler Şurası Bakım Hizmetleri Komisyonu Raporu. 7- Long-Term Care for Older People (2005). OECD. Barnard, A., N. Horner ve J. Wild. (2008) The Value Base of Social Work and Social Care. England:McGraw Hill. 8- Oğlak Sema (2007). Evde Bakım Hizmetleri ve Bakım Sigortası. İskenderun Belediyesi Kültür Yayınları. 9- Yücel Nurullah; Karaman Ali Fuat (2017). Dezavantajlı Gruplar ve Psikososyal Destek, Şeker M.;Bulduklu Y.(Edt) Tıbbi ve Psikososyal Hizmet. Anadolu ÜniversitesiYayınları
11) Sosyal Bakım ve Sosyal İnceleme: I a) Sosyal incelemede Gizlilik ve Etik b) Sosyal İncelemenin Çerçevesi veTemel Dinamikleri 1- Alecxih, Lisa (2001). “The Impact of Socio-demographic Change on the Future of Long-Term Care”. Generations. Vol: 25, No: 1, s: 7-11, Spring, San Francisco-California. 2- Artan Taner ( 2012). Yerel Yönetimlerde Sosyal Hizmetler. SABEV Yayınları, Ankara: 3- Artan Taner (2016). Huzurevinde Kalmakta Olan Yaşlılarda Yaşlı İstismarının Bir Türü Olarak Ekonomik İstismar. HSP ;3(1):48-56. 4- Artan Taner (2017). Yaşlılarla Sosyal Hizmet. SABEV Yayınları, Ankara: 5- Barnard, A., N. Horner ve J. Wild. (2008) Sosyal Hizmetin Değer Temeli ve Sosyal Bakım. England:McGraw Hill. 6- II. Özürlüler Şurası Bakım Hizmetleri Komisyonu Raporu. 7- Long-Term Care for Older People (2005). OECD. Barnard, A., N. Horner ve J. Wild. (2008) The Value Base of Social Work and Social Care. England:McGraw Hill. 8- Oğlak Sema (2007). Evde Bakım Hizmetleri ve Bakım Sigortası. İskenderun Belediyesi Kültür Yayınları. 9- Yücel Nurullah; Karaman Ali Fuat (2017). Dezavantajlı Gruplar ve Psikososyal Destek, Şeker M.;Bulduklu Y.(Edt) Tıbbi ve Psikososyal Hizmet. Anadolu ÜniversitesiYayınları
12) Sosyal Bakım ve Sosyal İnceleme: II c) Sosyal İncelemede Süreç Analizi d) Sosyal İncelemede Tedbir ve Takip 1- Alecxih, Lisa (2001). “The Impact of Socio-demographic Change on the Future of Long-Term Care”. Generations. Vol: 25, No: 1, s: 7-11, Spring, San Francisco-California. 2- Artan Taner ( 2012). Yerel Yönetimlerde Sosyal Hizmetler. SABEV Yayınları, Ankara: 3- Artan Taner (2016). Huzurevinde Kalmakta Olan Yaşlılarda Yaşlı İstismarının Bir Türü Olarak Ekonomik İstismar. HSP ;3(1):48-56. 4- Artan Taner (2017). Yaşlılarla Sosyal Hizmet. SABEV Yayınları, Ankara: 5- Barnard, A., N. Horner ve J. Wild. (2008) Sosyal Hizmetin Değer Temeli ve Sosyal Bakım. England:McGraw Hill. 6- II. Özürlüler Şurası Bakım Hizmetleri Komisyonu Raporu. 7- Long-Term Care for Older People (2005). OECD. Barnard, A., N. Horner ve J. Wild. (2008) The Value Base of Social Work and Social Care. England:McGraw Hill. 8- Oğlak Sema (2007). Evde Bakım Hizmetleri ve Bakım Sigortası. İskenderun Belediyesi Kültür Yayınları. 9- Yücel Nurullah; Karaman Ali Fuat (2017). Dezavantajlı Gruplar ve Psikososyal Destek, Şeker M.;Bulduklu Y.(Edt) Tıbbi ve Psikososyal Hizmet. Anadolu ÜniversitesiYayınları
13) Türkiye'de Kurumsal Sosyal Bakım Modellerine Eleştiriler ve Sorunlar 1- Alecxih, Lisa (2001). “The Impact of Socio-demographic Change on the Future of Long-Term Care”. Generations. Vol: 25, No: 1, s: 7-11, Spring, San Francisco-California. 2- Artan Taner ( 2012). Yerel Yönetimlerde Sosyal Hizmetler. SABEV Yayınları, Ankara: 3- Artan Taner (2016). Huzurevinde Kalmakta Olan Yaşlılarda Yaşlı İstismarının Bir Türü Olarak Ekonomik İstismar. HSP ;3(1):48-56. 4- Artan Taner (2017). Yaşlılarla Sosyal Hizmet. SABEV Yayınları, Ankara: 5- Barnard, A., N. Horner ve J. Wild. (2008) Sosyal Hizmetin Değer Temeli ve Sosyal Bakım. England:McGraw Hill. 6- II. Özürlüler Şurası Bakım Hizmetleri Komisyonu Raporu. 7- Long-Term Care for Older People (2005). OECD. Barnard, A., N. Horner ve J. Wild. (2008) The Value Base of Social Work and Social Care. England:McGraw Hill. 8- Oğlak Sema (2007). Evde Bakım Hizmetleri ve Bakım Sigortası. İskenderun Belediyesi Kültür Yayınları. 9- Yücel Nurullah; Karaman Ali Fuat (2017). Dezavantajlı Gruplar ve Psikososyal Destek, Şeker M.;Bulduklu Y.(Edt) Tıbbi ve Psikososyal Hizmet. Anadolu ÜniversitesiYayınları
14) Türkiyede ve Dünyada Farklı Sosyal Politika Modelleri ve Yeni Yaklaşımlar 1- Alecxih, Lisa (2001). “The Impact of Socio-demographic Change on the Future of Long-Term Care”. Generations. Vol: 25, No: 1, s: 7-11, Spring, San Francisco-California. 2- Artan Taner ( 2012). Yerel Yönetimlerde Sosyal Hizmetler. SABEV Yayınları, Ankara: 3- Artan Taner (2016). Huzurevinde Kalmakta Olan Yaşlılarda Yaşlı İstismarının Bir Türü Olarak Ekonomik İstismar. HSP ;3(1):48-56. 4- Artan Taner (2017). Yaşlılarla Sosyal Hizmet. SABEV Yayınları, Ankara: 5- Barnard, A., N. Horner ve J. Wild. (2008) Sosyal Hizmetin Değer Temeli ve Sosyal Bakım. England:McGraw Hill. 6- II. Özürlüler Şurası Bakım Hizmetleri Komisyonu Raporu. 7- Long-Term Care for Older People (2005). OECD. Barnard, A., N. Horner ve J. Wild. (2008) The Value Base of Social Work and Social Care. England:McGraw Hill. 8- Oğlak Sema (2007). Evde Bakım Hizmetleri ve Bakım Sigortası. İskenderun Belediyesi Kültür Yayınları. 9- Yücel Nurullah; Karaman Ali Fuat (2017). Dezavantajlı Gruplar ve Psikososyal Destek, Şeker M.;Bulduklu Y.(Edt) Tıbbi ve Psikososyal Hizmet. Anadolu ÜniversitesiYayınları

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Haftalık olarak verilecektir. Derslere devam zorunluluğu vardır. Öğrencinin devam etmediği ders saatinin sayısı toplam Ders saatinin % 30'undan fazla olamaz.
Diğer Kaynaklar: 1- Alecxih, Lisa (2001). “The Impact of Socio-demographic Change on the Future of Long-Term Care”. Generations. Vol: 25, No: 1, s: 7-11, Spring, San Francisco-California.
2- Artan Taner ( 2012). Yerel Yönetimlerde Sosyal Hizmetler. SABEV Yayınları, Ankara:
3- Artan Taner (2016). Huzurevinde Kalmakta Olan Yaşlılarda Yaşlı İstismarının Bir Türü Olarak Ekonomik İstismar. HSP ;3(1):48-56.
4- Artan Taner (2017). Yaşlılarla Sosyal Hizmet. SABEV Yayınları, Ankara:
5- Barnard, A., N. Horner ve J. Wild. (2008) Sosyal Hizmetin Değer Temeli ve Sosyal Bakım. England:McGraw Hill.
6- II. Özürlüler Şurası Bakım Hizmetleri Komisyonu Raporu.
7- Long-Term Care for Older People (2005). OECD. Barnard, A., N. Horner ve J. Wild. (2008) The Value Base of Social Work and Social Care. England:McGraw Hill.
8- Oğlak Sema (2007). Evde Bakım Hizmetleri ve Bakım Sigortası. İskenderun Belediyesi Kültür Yayınları.
9- Yücel Nurullah; Karaman Ali Fuat (2017). Dezavantajlı Gruplar ve Psikososyal Destek, Şeker M.;Bulduklu Y.(Edt) Tıbbi ve Psikososyal Hizmet. Anadolu ÜniversitesiYayınları

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Ara Sınavlar 1 % 40
Final 1 % 60
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 40
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 60
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışması 12 10 120
Ara Sınavlar 1 1 1
Final 1 1 1
Toplam İş Yükü 150

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Karmaşık mühendislik problemlerine yönelik yazılım proje, süreç ve ürünlerine ait fonksiyonel ve fonksiyonel olmayan özellikleri tanımlayabilmek.
2) Karmaşık mühendislik problemlerinde yazılım mimarisi, bileşenleri, ara yüzleri ve sisteme ait diğer alt bileşenleri tasarlayabilmek.
3) Kodlama, doğrulama, sınama ve hata ayıklama konularını da içerecek şekilde karmaşık yazılım sistemleri geliştirebilmek.
4) Karmaşık mühendislik problemlerinde yazılımı, programın davranışlarını beklenen sonuçlara göre sınayarak doğrulayabilmek.
5) Karmaşık yazılım sistemlerinin çalışması sırasında, çalışma ortamının değişmesi, yeni kullanıcı istekleri ve yazılım hatalarının ortaya çıkması ile meydana gelen bakım faaliyetlerine yönelik işlemleri yapabilmek.
6) Karmaşık yazılım sistemlerinde yapılan değişiklikleri izleyebilmek ve kontrol edebilmek, entegrasyonunu sağlayabilmek, yeni sürümlerini sistematik olarak planlayabilmek ve riskleri yönetebilmek.
7) Disiplin içi ve disiplinler arası takımlarda görev alarak karmaşık yazılım sistemleri yaşam süreçlerini tanımlayabilmek, değerlendirebilmek, ölçebilmek, yönetebilmek ve uygulayabilmek.
8) Karmaşık mühendislik problemlerinde gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında yazılım gereksinimlerini toplama, yazılımı tasarlama, geliştirme, sınama, bakımını yapma konularındaki çeşitli araçları ve yöntemleri kullanabilmek.
9) Temel kalite metrikler tanımlayabilmek, yazılım yaşam döngüsü süreçlerini uygulayabilmek, yazılım kalitesini ölçebilmek, kalite model karakteristiklerini tanımlayabilmek, standartları uygulayabilmek ve bunları karmaşık yazılım sistemlerini analiz etmekte, tasarlamakta, geliştirmekte, doğrulamakta ve sınamakta kullanabilmek.
10) Yazılım mühendisliği ile ortak sınırlara sahip olan matematik, fen bilimleri, bilgisayar mühendisliği, endüstri mühendisliği, sistem mühendisliği, ekonomi, yönetim ve sürdürülebilir kalkınma gibi diğer disiplinler hakkında teknik bilgi kazanabilmek ve bunlar aracılığıyla yenilikçi fikirleri karmaşık mühendislik problemlerinde ve girişimcilik faaliyetlerinde kullanabilmek.
11) Yazılım mühendisliği kültürü ve etik anlayışını kavrayabilmek ve bunları yazılım mühendisliğinde uygulayabilecek temel bilgilere sahip olmak, meslek hayatı boyunca gerekli teknik becerileri öğrenip başarıyla uygulayabilmek.
12) Yabancı dil ve Türkçe kullanarak etkin rapor yazabilmek ve yazılı raporları anlayabilmek, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilmek, etkin sunum yapabilmek, açık ve anlaşılır talimat verebilmek ve alabilmek.
13) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları ile mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları hakkında bilgi sahibi olmak.