FTR3072 Fizyoterapide Medikal İngilizceBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON (TÜRKÇE)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON (TÜRKÇE)
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
FTR3072 Fizyoterapide Medikal İngilizce Güz
Bahar
2 0 2 6
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: Türkçe
Dersin Türü: Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Hibrit
Dersin Koordinatörü: Doç. Dr. HASAN KEREM ALPTEKİN
Dersin Amacı: Dersin Amacı Öğrencilerin, sağlıkla ilgili İngilizce’deki temel yapı ve kelimeleri öğrenip, kendilerini temel seviyede ifade edebilmeleridir.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
1. İngilizce’nin temel dilbilgisi kurallarını karşılaştırabilecek ve bu yapıyı İngilizce olarak sağlıkla ilgili
durumlarda kendini ifade etmede kullanabilecektir.
2.Öğrenci sağlığa ilişkin konularda sözlü ve yazılı olarak kendini kısaca ifade eder.
3.Sağlıkla ilgi konularda İngilizce basit diyalogları yapar ve yorumlar.
4.Mesleğine ilişkin İngilizce’de öğrenmiş olduğu yeni yapı ve kelimeleri günlük hayatında kullanır.
5. Dili kullanarak kendi alanında araştırma yapabilecektir.
6.Alanıyla ilgili literatür taraması yapar.
7.Alanıyla ilgili yazılmış makaleleri takip eder.
8.Alanıyla ilgili makalelerin kritiğini yapar.
9. Dili, akademik hayatında yazma becerileri çerçevesinde kullanabilecektir.
10. Alanıyla ilgili kendi araştırmalarının ürünü olan makalelerini İngilizce olarak yazar.
11. İngilizce’yi uluslararası konferans ve seminerlerde kullanır.

Dersin İçeriği

Bu ders alanıyla ilgili literatür taraması yapmayı içerir.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Hastane Departmanları
2) Hastane Personelleri
3) Hastane ekipmanları
4) Vücut Bölümleri
5) Literatür tarama
6) Vücut Bölümleri
7) Ara sınav
8) Solunum Sistemi
9) Dolaşım Sistemi
10) Literatür tarama
11) Sindirim Sistemi
12) İlk Yardım
13) Sık kullanılan kısaltmalar
14) Literatür tarama

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Haftalık olarak verilecektir/Will be given weekly
Diğer Kaynaklar: - Naynor, H., Murphy, R. (1996) New Essential Grammar in Use Supplementary Exercises. Edinburgh: Cambridge University Press

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Ara Sınavlar 1 % 40
Final 1 % 60
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 40
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 60
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışması 12 10 120
Ara Sınavlar 1 1 1
Final 1 1 1
Toplam İş Yükü 150

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Mesleki rol ve işlevlerini yerine getirmek için gerekli kuramsal ve uygulama bilgilerine sahip olmak.
2) Mesleki uygulamalarında etik ilke ve değerlere uygun davranmayı, temel değer ve sosyal hakların evrenselliğini gözetmek.
3) Yaşam boyu öğrenme, sorun çözme ve eleştirel düşünme becerilerini kullanmak.
4) Sağlığın korunması, geliştirilmesi ve bakımda, ilgili model/kuramları kullanarak, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon gerektiren durumlarda kanıta dayalı uygulamaları tanımlamak ve problem çözme yöntemlerini belirlemek.
5) Toplumsal sorumluluk bilinci ile, interdisipliner anlayış içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol almak.
6) Birey, aile ve toplumun sağlık eğitim gereksinimlerine yönelik eğitim ve danışmanlık becerisine sahip olmak.
7) Toplumun sağlık sorunlarına duyarlı olmak ve çözüm önerileri üretebilmek.
8) Güncel, etkili iletişim becerilerini kullanabilmek.
9) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon uygulamaları için gerekli olan modern alet, teknik ve modaliteleri seçme ve kullanma becerisi; sağlık bilişimi teknolojilerini etkin düzeyde kullanma becerisi kazanmak.
10) Sağlık bilimlerine yönelik veritabanları ve bilgi kaynaklarında literatür taraması yapmak, bilgiye erişme ve kullanma becerisi kazanmak.
11) En az bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izleme ve meslektaşları ile uluslararası düzeyde iletişim ve işbirliği gerçekleştirebilmek.
12) Çağdaş ve profesyonel kimliği ile meslektaşlarına rol model ve yaşadığı topluma örnek olmak.