FTR3071 Bantlama YöntemleriBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON (TÜRKÇE)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON (TÜRKÇE)
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
FTR3071 Bantlama Yöntemleri Güz
Bahar
2 0 2 6
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili:
Dersin Türü: Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Hibrit
Dersin Koordinatörü: Doç. Dr. HASAN KEREM ALPTEKİN
Dersi Veren(ler): Öğ.Gör. MİRSAD ALKAN
Opsiyonel Program Bileşenleri: yok
Dersin Amacı: Kas-iskelet sistemi hasarlarında biyomekanik bozuklukları değerlendirerek, çeşitli bantlama metodlarıyla biyomekanik bozukluğun giderilmesine yönelik tedavi uygulamalarını yapabilme becerisini elde etmek.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
1) Kas-İskelet Sistemi rahatsızlıklarını bilir.
2)Farklı bantlama konseptlerini tanır ve kullanılması uygun materyali seçebilir.
3) Kas yaralanmalarında kullanacağı bantlama tekniklerini bilir.
4) Eklemlerdeki biyomekanik bozulmaları tespit edebilir, uygun bantlama yöntemi ve tekniğini seçebilir.
5) Nörolojik bozukluklardan ileri gelen fonksiyonel bozulmalarda hangi bantlama metodunu ve hangi tekniği seçeceğini bilir.

Dersin İçeriği

Bu ders, biyomekanisi bozulmuş hastalarda uygulanabilecek tamamlayıcı uygulamalardan bantlama yöntlemlerinin kullanım beceresini kazandırır.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Bantlama yöntemlerine giriş
2) Kinezyolojik bantlamaya giriş
3) Kinezyolojik bantlama: kas tekniği
4) Kinezyolojik bantlama: kesim şekilleri
5) Kinezyolojik bantlama: diğer teknikler
6) Uygulama
7) Ara Sınav
8) Dinamik bantlama yöntemine giriş
9) Dinamik bantlama: Teknikler
10) Boyun ve Sırt bölgesine yönelik uygulamalar
11) Omuz, Dirsek ve El-Elbileği bölgelerine yönelik uygulamalar
12) Bel, kalça ve femur bölgerine yönelik uygulamalar
13) Diz bölgesine yönelik uygulamalar.
14) Ayak-ayakbileği bölgesine yönelik uygulamalar.

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Haftalık olarak verilecektir.Will be given weekly
Diğer Kaynaklar: Dönemin ilk dersinde duyurulacaktır. Will announced at first lesson of term.

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 10 % 0
Ara Sınavlar 1 % 40
Final 1 % 60
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 40
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 60
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışması 12 10 120
Ara Sınavlar 1 1 1
Final 1 1 1
Toplam İş Yükü 150

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Mesleki rol ve işlevlerini yerine getirmek için gerekli kuramsal ve uygulama bilgilerine sahip olmak.
2) Mesleki uygulamalarında etik ilke ve değerlere uygun davranmayı, temel değer ve sosyal hakların evrenselliğini gözetmek.
3) Yaşam boyu öğrenme, sorun çözme ve eleştirel düşünme becerilerini kullanmak.
4) Sağlığın korunması, geliştirilmesi ve bakımda, ilgili model/kuramları kullanarak, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon gerektiren durumlarda kanıta dayalı uygulamaları tanımlamak ve problem çözme yöntemlerini belirlemek.
5) Toplumsal sorumluluk bilinci ile, interdisipliner anlayış içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol almak.
6) Birey, aile ve toplumun sağlık eğitim gereksinimlerine yönelik eğitim ve danışmanlık becerisine sahip olmak.
7) Toplumun sağlık sorunlarına duyarlı olmak ve çözüm önerileri üretebilmek.
8) Güncel, etkili iletişim becerilerini kullanabilmek.
9) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon uygulamaları için gerekli olan modern alet, teknik ve modaliteleri seçme ve kullanma becerisi; sağlık bilişimi teknolojilerini etkin düzeyde kullanma becerisi kazanmak.
10) Sağlık bilimlerine yönelik veritabanları ve bilgi kaynaklarında literatür taraması yapmak, bilgiye erişme ve kullanma becerisi kazanmak.
11) En az bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izleme ve meslektaşları ile uluslararası düzeyde iletişim ve işbirliği gerçekleştirebilmek.
12) Çağdaş ve profesyonel kimliği ile meslektaşlarına rol model ve yaşadığı topluma örnek olmak.