FTR3070 Görüntüleme YöntemleriBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON (TÜRKÇE)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON (TÜRKÇE)
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
FTR3070 Görüntüleme Yöntemleri Güz
Bahar
2 0 2 6
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: Turkish
Dersin Türü: Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Hibrit
Dersin Koordinatörü: Doç. Dr. HASAN KEREM ALPTEKİN
Dersi Veren(ler): Doç. Dr. CEMİLE AYŞE GÖRMELİ
Prof. Dr. BÜLENT AKSOY
Opsiyonel Program Bileşenleri: yok
Dersin Amacı: Radyolojideki temel kavramların öğrenilmesi. Radyografide görüntü oluşmasında x - ışını etkileri, x - ışını doku etkileşimi, radyografi cihazı ve ekipmanlarının öğrenilmesi. Radyografi cihazının doğru kullanılması, kaliteli ve hatasız radyolojik görüntü elde edebilmek için gerekli işlem ve öğelerin bilinmesidir.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
1. Radyolojik görüntüleme yöntemlerinin farklarını açıklayabilir.
2. Radyolojik görüntüleri değerlendirebilir.

Dersin İçeriği

Radyolojinin tarihsel gelişimi, kullanılacak terimler ve fizyolojik temelinin öğrenilmesi, farklı konseptlerin incelenmesi, Radyolojinin kullanım alanları ve temel prensiplerinin kavranılması.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Görüntüleme Yöntemlerine giriş
2) Radyoloji fiziği
3) Radyolojinin Temel prensipleri
4) Radyoloji Terminolojisi
5) Radyololoji anatomisi
6) Radyololoji fizyolojisi
7) Radyolojide etik kurallar, öğeler
8) Ara sınav
9) X - ışın Üretimi - Emisyonu
10) X-ray’in kullanım alanları
11) Manyetik Rezonans'a giriş (MRI)
12) Manyetik Rezonans'ın (MRI) kullanım amaçları
13) Bilgisayarlı Tomografi (BT)
14) Sintigrafi

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: haftalık olarak verilecektir.- will be given weekly
Diğer Kaynaklar: dönemin ilk dersinde duyurulacaktır. - will be announced first lesson of the term

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Ara Sınavlar 1 % 40
Final 1 % 60
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 40
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 60
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışması 12 10 120
Ara Sınavlar 1 1 1
Final 1 1 1
Toplam İş Yükü 150

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Mesleki rol ve işlevlerini yerine getirmek için gerekli kuramsal ve uygulama bilgilerine sahip olmak.
2) Mesleki uygulamalarında etik ilke ve değerlere uygun davranmayı, temel değer ve sosyal hakların evrenselliğini gözetmek.
3) Yaşam boyu öğrenme, sorun çözme ve eleştirel düşünme becerilerini kullanmak.
4) Sağlığın korunması, geliştirilmesi ve bakımda, ilgili model/kuramları kullanarak, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon gerektiren durumlarda kanıta dayalı uygulamaları tanımlamak ve problem çözme yöntemlerini belirlemek.
5) Toplumsal sorumluluk bilinci ile, interdisipliner anlayış içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol almak.
6) Birey, aile ve toplumun sağlık eğitim gereksinimlerine yönelik eğitim ve danışmanlık becerisine sahip olmak.
7) Toplumun sağlık sorunlarına duyarlı olmak ve çözüm önerileri üretebilmek.
8) Güncel, etkili iletişim becerilerini kullanabilmek.
9) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon uygulamaları için gerekli olan modern alet, teknik ve modaliteleri seçme ve kullanma becerisi; sağlık bilişimi teknolojilerini etkin düzeyde kullanma becerisi kazanmak.
10) Sağlık bilimlerine yönelik veritabanları ve bilgi kaynaklarında literatür taraması yapmak, bilgiye erişme ve kullanma becerisi kazanmak.
11) En az bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izleme ve meslektaşları ile uluslararası düzeyde iletişim ve işbirliği gerçekleştirebilmek.
12) Çağdaş ve profesyonel kimliği ile meslektaşlarına rol model ve yaşadığı topluma örnek olmak.