FTR3068 Obezite RehabilitasyonuBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON (TÜRKÇE)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON (TÜRKÇE)
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
FTR3068 Obezite Rehabilitasyonu Güz
Bahar
2 0 2 6
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili:
Dersin Türü: Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Hibrit
Dersin Koordinatörü: Doç. Dr. HASAN KEREM ALPTEKİN
Opsiyonel Program Bileşenleri: yok.
Dersin Amacı: Bu dersin amacı obezite rehabilitasyonu konusunda bilgi sahibi fizyoterapistlerin yetiştirmektir.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
1) Obeziteyi ve obezitenin neden olduğu hastalıkları açıklayabilir.
2) Egzersiz ve fiziksel aktivite farklılıklarını açıklayabilir ve obez hastalar için egzersiz programı oluşturabilir ya da fiziksel aktivite düzenlemesi yapabilir.
3) Egzersiz çeşitlerini ve obezite üzerine etkilerini bilir.
4) Obezite rehabilitasyonu için program oluşturabilir.
5) Obezite rehabilitasyonunda yenilikçi yaklaşımlar hakkında bilgi sahibi olur.

Dersin İçeriği

Bu dersin içeriği; metabolik sendrom, obezite, obezite kökenli hastalıklar, fiziksel aktivite, egzersiz tipleri, obezite rehabilitasyonunu kapsar.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Metabolik sendrom ve obezite
1) Obezite için cerrahi yaklaşımlar ve rehabilitasyon
2) Obezitenin neden olduğu hastalıklar
3) Obez hastaların değerlendirilmesi
4) Fiziksel Aktivite ve egzersiz
5) Egzersiz çeşitleri ve farklı egzesizlerin obezite üzerine etkisi
6) Ara sınav
7) Aerobik Egzersizler ve obezite
8) Kuvvetlendirme egzersizleri ve obezite
9) Obez hastaların egzersize cevabı
10) Obez hastalar için egzersiz planlama
11) Obez hastalarda beslenme ve egzersiz ilişkisi
12) Obezite kökenli kas iskelet sistemi hastalıkları
13) Obezite kökenli kas iskelet sistemi hastalıkları
14) Obezite rehabilitasyonunda inovatif yaklaşımlar

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Haftalık olarak verilecektir.Will be given weekly
Diğer Kaynaklar: Dönemin ilk dersinde duyurulacaktır. Will announced at first lesson of term.

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 10 % 0
Ara Sınavlar 1 % 40
Final 1 % 60
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 40
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 60
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 13 2 26
Sınıf Dışı Ders Çalışması 12 10 120
Ara Sınavlar 1 2 2
Final 1 2 2
Toplam İş Yükü 150

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Mesleki rol ve işlevlerini yerine getirmek için gerekli kuramsal ve uygulama bilgilerine sahip olmak.
2) Mesleki uygulamalarında etik ilke ve değerlere uygun davranmayı, temel değer ve sosyal hakların evrenselliğini gözetmek.
3) Yaşam boyu öğrenme, sorun çözme ve eleştirel düşünme becerilerini kullanmak.
4) Sağlığın korunması, geliştirilmesi ve bakımda, ilgili model/kuramları kullanarak, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon gerektiren durumlarda kanıta dayalı uygulamaları tanımlamak ve problem çözme yöntemlerini belirlemek.
5) Toplumsal sorumluluk bilinci ile, interdisipliner anlayış içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol almak.
6) Birey, aile ve toplumun sağlık eğitim gereksinimlerine yönelik eğitim ve danışmanlık becerisine sahip olmak.
7) Toplumun sağlık sorunlarına duyarlı olmak ve çözüm önerileri üretebilmek.
8) Güncel, etkili iletişim becerilerini kullanabilmek.
9) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon uygulamaları için gerekli olan modern alet, teknik ve modaliteleri seçme ve kullanma becerisi; sağlık bilişimi teknolojilerini etkin düzeyde kullanma becerisi kazanmak.
10) Sağlık bilimlerine yönelik veritabanları ve bilgi kaynaklarında literatür taraması yapmak, bilgiye erişme ve kullanma becerisi kazanmak.
11) En az bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izleme ve meslektaşları ile uluslararası düzeyde iletişim ve işbirliği gerçekleştirebilmek.
12) Çağdaş ve profesyonel kimliği ile meslektaşlarına rol model ve yaşadığı topluma örnek olmak.