FTR3009 Nörolojik RehabilitasyonBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON (TÜRKÇE)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON (TÜRKÇE)
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
FTR3009 Nörolojik Rehabilitasyon Bahar 3 2 4 6
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: Türkçe
Dersin Türü:
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Hibrit
Dersin Koordinatörü: Doç. Dr. HASAN KEREM ALPTEKİN
Dersi Veren(ler): Dr. Öğr. Üyesi PELİN PİŞİRİCİ
Opsiyonel Program Bileşenleri: yok
Dersin Amacı: Nörolojik hastalıkların değerlendirilmesi ve rehabilitasyonu konusunda bilgi sahibi fizyoterapistlerin yetiştirilmesi.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
1. Nörolojik hastalıkları açıklayabilir.
2. Nörolojik hastaları değerlendirmeyi bilir .
3. Nörolojik hastalar için tedavi programı oluşturabilir ve uygulayabilir.

Dersin İçeriği

Bu derste, merkezi ve periferik sinir sistemi hastalıkları, spinal cord yaralanmaları, nörolojik etkilenimle kas iskelet sistemi problemleri ele alınır.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Nörolojik rehabilitasyona giriş
2) Nörolojik bozuklukların klinik özellikleri
3) Nörolojik rehabilitasyonda kullanılan değerlendirme ölçekleri
4) Hareket bozuklukları ve rehabilitasyonu
5) Tonus bozuklukları ve rehabilitasyonu
6) Periferik sinir sistemi hastalıkları ve rehabilitasyonu
7) ara sınav
8) Polinöropatiler, rehabilitasyonu ve analjezikler
9) Motor nöronopatiler ve rehabilitasyonu
10) Kas hastalıkları ve rehabilitasyonu
11) Kafa travmalarında rehabilitasyon
12) İmmobilitenin olumsuz etkileri ve alınacak önlemler
13) Robotik rehabilitasyon ve teknoloji destekli rehabilitasyon, yenilikçilik yaklaşımları
14) Uygulama

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: haftalık olarak verilecektir.- will be given weekly
Diğer Kaynaklar: - Umphred, D. A. (2001) Neurological Rehabilitation, 4th Ed. Mosby
- Somers, M. F. (1992) Spinal cord injury. Functional Rehabilitation. Norwalk: Appleton & Lange.
- Johnstone, M. (1987) The Stroke Patient: A Team Approach, 3th Edition. Edinburg: Churchill Livingstone.
- Myers R.S. (1995) Saunders Manual of Physical Therapy Practice. Philadelphia: W.B. Saunders Campany.
- Schuchmann, J. A. (1996) Physical Medicine & Rehabilitation. Philadelphia: WB Saunders Company

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Ara Sınavlar 1 % 40
Final 1 % 60
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 40
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 60
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 13 3 39
Uygulama 13 2 26
Sınıf Dışı Ders Çalışması 9 9 81
Ara Sınavlar 1 2 2
Final 1 2 2
Toplam İş Yükü 150

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Mesleki rol ve işlevlerini yerine getirmek için gerekli kuramsal ve uygulama bilgilerine sahip olmak. 5
2) Mesleki uygulamalarında etik ilke ve değerlere uygun davranmayı, temel değer ve sosyal hakların evrenselliğini gözetmek. 5
3) Yaşam boyu öğrenme, sorun çözme ve eleştirel düşünme becerilerini kullanmak. 4
4) Sağlığın korunması, geliştirilmesi ve bakımda, ilgili model/kuramları kullanarak, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon gerektiren durumlarda kanıta dayalı uygulamaları tanımlamak ve problem çözme yöntemlerini belirlemek. 5
5) Toplumsal sorumluluk bilinci ile, interdisipliner anlayış içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol almak. 5
6) Birey, aile ve toplumun sağlık eğitim gereksinimlerine yönelik eğitim ve danışmanlık becerisine sahip olmak. 3
7) Toplumun sağlık sorunlarına duyarlı olmak ve çözüm önerileri üretebilmek. 4
8) Güncel, etkili iletişim becerilerini kullanabilmek. 3
9) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon uygulamaları için gerekli olan modern alet, teknik ve modaliteleri seçme ve kullanma becerisi; sağlık bilişimi teknolojilerini etkin düzeyde kullanma becerisi kazanmak. 4
10) Sağlık bilimlerine yönelik veritabanları ve bilgi kaynaklarında literatür taraması yapmak, bilgiye erişme ve kullanma becerisi kazanmak. 2
11) En az bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izleme ve meslektaşları ile uluslararası düzeyde iletişim ve işbirliği gerçekleştirebilmek. 1
12) Çağdaş ve profesyonel kimliği ile meslektaşlarına rol model ve yaşadığı topluma örnek olmak. 3