FTR4007 Klinik Uygulama IBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON (TÜRKÇE)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON (TÜRKÇE)
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
FTR4007 Klinik Uygulama I Bahar 0 20 0 6
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: Turkish
Dersin Türü:
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Hibrit
Dersin Koordinatörü: Doç. Dr. HASAN KEREM ALPTEKİN
Dersi Veren(ler): Öğ.Gör. BERKAY EREN PEHLİVANOĞLU
Opsiyonel Program Bileşenleri: yok
Dersin Amacı: Bu dersin amacı fizyoterapi ve rehabilitasyon alanlarında farklı hastaların değerlendirilmesi, uygun tedavi programlarının planlanması ve teorik bilginin uygulamaya aktarılması becerilerinin kazanılması ve klinikteki hastalıklar/problemler ile ilgili literatürün araştırılmasıdır.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
1. Farklı hastalık gruplarınının özelliklerini bilir ve açıklayabilir.
2. Hasta değerlendirmeyi bilir.
3. Hastalar için fizyoterapi ve rehabiitasyon programı planlar ve uygular.

Dersin İçeriği

Bu ders fizyoterapi alanında ekip çalışmasının önemini, vaka başı tartışma ve karar vermeyi, klinik çalışmayı, klinikteki çalışma alanı ile ilgili kanıta dayalı fizyoterapi uygulamalarını içerir.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Nörolojik rehabilitasyonda klinik uygulamalar
2) Nörolojik rehabilitasyonda klinik uygulamalar
3) Ortopedik rehabilitasyonda klinik uygulamalar
4) Ortopedik rehabilitasyonda klinik uygulamalar
5) Kardiyopulmoner rehabilitasyonda klinik uygulamalar
6) Kardiyopulmoner rehabilitasyonda klinik uygulamalar
7) Sporcu sağlığında klinik uygulamalar
8) Sporcu sağlığında klinik uygulamalar
9) Pediatrik hastalarda klinik uygulamalar
10) Pediatrik hastalarda klinik uygulamalar
11) Yoğun bakımda klinik uygulamalar
12) Yoğun bakımda klinik uygulamalar
13) Geriatrik hastalarda klinik uygulamalar
14) Stajlarda telafilerin (varsa) yapılması

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: haftalık olarak verilecektir. will be given weekly
Diğer Kaynaklar: - Algun, Z. C. (2015) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
- Ghikas, P. A., Clopper, M. (2001) Case Studies in Rehabilitation, Slack Incorporated

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 13 % 0
Derse Özgü Staj 20 % 0
Final 2 % 80
Rapor Teslimi 8 % 20
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 20
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 80
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Derse Özgü Staj 13 20 260
Final 1 2 2
Toplam İş Yükü 262

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Mesleki rol ve işlevlerini yerine getirmek için gerekli kuramsal ve uygulama bilgilerine sahip olmak. 5
2) Mesleki uygulamalarında etik ilke ve değerlere uygun davranmayı, temel değer ve sosyal hakların evrenselliğini gözetmek. 5
3) Yaşam boyu öğrenme, sorun çözme ve eleştirel düşünme becerilerini kullanmak. 5
4) Sağlığın korunması, geliştirilmesi ve bakımda, ilgili model/kuramları kullanarak, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon gerektiren durumlarda kanıta dayalı uygulamaları tanımlamak ve problem çözme yöntemlerini belirlemek. 5
5) Toplumsal sorumluluk bilinci ile, interdisipliner anlayış içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol almak. 5
6) Birey, aile ve toplumun sağlık eğitim gereksinimlerine yönelik eğitim ve danışmanlık becerisine sahip olmak. 5
7) Toplumun sağlık sorunlarına duyarlı olmak ve çözüm önerileri üretebilmek. 5
8) Güncel, etkili iletişim becerilerini kullanabilmek. 5
9) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon uygulamaları için gerekli olan modern alet, teknik ve modaliteleri seçme ve kullanma becerisi; sağlık bilişimi teknolojilerini etkin düzeyde kullanma becerisi kazanmak. 5
10) Sağlık bilimlerine yönelik veritabanları ve bilgi kaynaklarında literatür taraması yapmak, bilgiye erişme ve kullanma becerisi kazanmak. 4
11) En az bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izleme ve meslektaşları ile uluslararası düzeyde iletişim ve işbirliği gerçekleştirebilmek. 4
12) Çağdaş ve profesyonel kimliği ile meslektaşlarına rol model ve yaşadığı topluma örnek olmak. 5