FTR1010 İlk YardımBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON (TÜRKÇE)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON (TÜRKÇE)
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
FTR1010 İlk Yardım Bahar 2 0 2 4
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: Türkçe
Dersin Türü:
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: E-Öğrenme
Dersin Koordinatörü: Doç. Dr. HASAN KEREM ALPTEKİN
Dersi Veren(ler): Dr. Öğr. Üyesi AHU KÜRKLÜ
Dersin Amacı: Bu dersin amacı ilk yardımla ilgili gerekli bilgiyi sağlamaktır.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
1- İnsan vücudundaki ana sistemleri bilir, ilk yardım kavramını ve ilk yardım koşullarını kavrar.
2- Kanama, şok, kardiyo pulmoner resesitasyon, kemik ve yumuşak doku travmaları, yanıklar, böcek sokmaları, boğulmalar, yabancı cisim yutmaları gibi konularda ilk yardım uygulayabilir.
3- Triaj yapabilir.
4- Hasta transport kurallarını ve yöntemlerini bilir.

Dersin İçeriği

Bu ders insan vücudunun yapısını, bütün vücut sistemlerine ilişkin ilk yardım müdahalelerini, tirajı ve taşıma usullerini içerir

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) İlk yardıma giriş
2) İnsan vücudu
3) Şoktaki bireye ilk yardım
4) Kardiyo-pulmoner resesutasyon
5) Kanaması olan bireye ilk yardım
6) Kemik ve yumuşak doku yaralanmalarında ilk yardım
7) Yanıkta ilk yardım
8) Vize sınavı
9) Yaralanmalarda ilk yardım
10) Zehirlenme/ böcek sokmalarında- hayvan ısırıklarında ilk yardım
11) Yabancı cisim yutmalarında ilk yardım
12) Boğulmalarda ilk yardım
13) Triaj ve transport
14) Bilinçsiz bireye ilk yardım

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Haftalık olarak dağıtılacaktır. Will be given weekly
Diğer Kaynaklar: 1- Sözen C. İlk Yardım. Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Tic. Ltd. Şti. 1. Basım. Ankara 2012.
2- İnan F H, Kurt Z, Kubilay İ. Temel İlkyardım Uygulamaları Eğitim Kitabı. T.C. Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü. İlkyardım ve Acil Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığı. Ankara 2011.
3- Güleç MA, Akkaya M, Önen G, Çelik K. Temel İlkyardım Uygulamaları Eğitim Kitabı. T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara İl Sağlık Müdürlüğü Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü. Ankara 2012.
4- Uçar M. Hepimiz için A’dan Z’ye İlk Yardım. 2. Baskı. Atlas Kitapçılık Ankara 2008.
5- Atıcı A. İlkyardım Uygulayıcı Kitabı. Adana Nobel Kitabevi. 2010.
6- Summary of the Main Changes in the Resuscitation Guidelines. ERC Guidelines 2010. European Resuscitation Council. Belgium.
7- Dramalı A, Kaymakçı Ş, Özbayır T, Yavuz M, Demir F. Temel İlk Yardım Uygulamaları. Ege Üniversitesi Basımevi Müdürlüğü. İzmir 2003.

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Ara Sınavlar 1 % 40
Final 1 % 60
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 40
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 60
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 13 2 26
Sınıf Dışı Ders Çalışması 10 7 70
Ara Sınavlar 1 2 2
Final 1 2 2
Toplam İş Yükü 100

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Mesleki rol ve işlevlerini yerine getirmek için gerekli kuramsal ve uygulama bilgilerine sahip olmak. 5
2) Mesleki uygulamalarında etik ilke ve değerlere uygun davranmayı, temel değer ve sosyal hakların evrenselliğini gözetmek. 5
3) Yaşam boyu öğrenme, sorun çözme ve eleştirel düşünme becerilerini kullanmak. 3
4) Sağlığın korunması, geliştirilmesi ve bakımda, ilgili model/kuramları kullanarak, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon gerektiren durumlarda kanıta dayalı uygulamaları tanımlamak ve problem çözme yöntemlerini belirlemek. 5
5) Toplumsal sorumluluk bilinci ile, interdisipliner anlayış içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol almak. 5
6) Birey, aile ve toplumun sağlık eğitim gereksinimlerine yönelik eğitim ve danışmanlık becerisine sahip olmak. 5
7) Toplumun sağlık sorunlarına duyarlı olmak ve çözüm önerileri üretebilmek. 5
8) Güncel, etkili iletişim becerilerini kullanabilmek. 5
9) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon uygulamaları için gerekli olan modern alet, teknik ve modaliteleri seçme ve kullanma becerisi; sağlık bilişimi teknolojilerini etkin düzeyde kullanma becerisi kazanmak. 5
10) Sağlık bilimlerine yönelik veritabanları ve bilgi kaynaklarında literatür taraması yapmak, bilgiye erişme ve kullanma becerisi kazanmak. 2
11) En az bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izleme ve meslektaşları ile uluslararası düzeyde iletişim ve işbirliği gerçekleştirebilmek. 1
12) Çağdaş ve profesyonel kimliği ile meslektaşlarına rol model ve yaşadığı topluma örnek olmak. 5