FTR3007 Manuel TerapiBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON (TÜRKÇE)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON (TÜRKÇE)
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
FTR3007 Manuel Terapi Bahar 2 4 4 6
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: Türkçe
Dersin Türü:
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Hibrit
Dersin Koordinatörü: Doç. Dr. HASAN KEREM ALPTEKİN
Dersi Veren(ler): Öğ.Gör. BERKAY EREN PEHLİVANOĞLU
Dersin Amacı: Bu dersin amacı öğrencilerin manipulatif tedavi hakkında bilgi sahibi olmaları ve temel manipulatif teknikleri uygulayabilme becerilerine sahip olmasını sağlamaktır.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
1) Manipulatif tedavi ve tekniklerini tanımlar
2) Masaj tekniklerinin kullanım alanlarını açıklar
3) Masaj tekniklerini uygulamalı olarak uygulayabilir
4) Masaj tekniklerini karşılaştırabilir

Dersin İçeriği

Klasik masajın etki mekanizmaları, teknikleri, dozajı, indike ve kontraendike olduğu durumlar, doğru pozisyonlama ve bölgesel uygulamalar (yüz, boyun, sırt, bel bölgesi, abdominal masaj, uyluk, bacak, ayak, kol-önkol ve el masajı refleks bölgeleri, konnektif doku masajı (KDM) sonucu oluşan reaksiyonlar, uygulandığı hastalıklar, değerlendirme yöntemleri, temel bölge, alt torakal-scapular-interscapular, servikal ve oksipital, kol-önkol-el, uyluk-bacak-ayak, pelvik ve abdominal, göğüs ve yüz bölgesine KDM uygulama yöntemler spor masajı ayrıntılı ve uygulamalı olarak anlatılmaktadır.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Terapötik masaja giriş
2) Uyluk masajı, Diz masajı
3) Bacak ve ayak klasik masaj uygulamaları
4) Kol, önkol ve dirsek masajı uygulamaları
5) Sırt ve abdominal bölge masajı uygulamları
6) Yüz masajı uygulamları
7) Ara sınav
8) Konnektif doku masajı giriş ve temelleri
9) Temel bölge ve alt torakal bölge konnektif doku masajı
10) Skapular ve interskapular bölge konnektif doku masajı
11) Servikal ve oksipital bölge konnektif doku masajı
12) Üst ve alt ekstremite konnektif doku masajı
13) Abdominal, ön pelvik, göğüs ve yüz bölgesi konnektif doku masajı
14) Sporcu masajı

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Haftalık olarak verilecektir. / Will be given weekly
Diğer Kaynaklar: - Yüksel, İ. (2016) Masaj Teknikleri, Ankara: Hipokrat Kitabevi
- Olson, K. A. (2015) Manual Physical Therapy of the Spine, 2nd Edition. Saunders
- Beck, M. F. (2010) Theory and practice of therapeutic massage, 5th Edition. Milady.
- Fritz, S. (2012) Mosby's Fundamentals of Therapeutic Massage 5th Edition, Mosby.

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Ara Sınavlar 1 % 40
Final 1 % 60
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 40
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 60
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 13 2 26
Uygulama 13 2 26
Sınıf Dışı Ders Çalışması 12 12 144
Ara Sınavlar 1 2 2
Final 1 2 2
Toplam İş Yükü 200

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Mesleki rol ve işlevlerini yerine getirmek için gerekli kuramsal ve uygulama bilgilerine sahip olmak. 5
2) Mesleki uygulamalarında etik ilke ve değerlere uygun davranmayı, temel değer ve sosyal hakların evrenselliğini gözetmek. 5
3) Yaşam boyu öğrenme, sorun çözme ve eleştirel düşünme becerilerini kullanmak. 4
4) Sağlığın korunması, geliştirilmesi ve bakımda, ilgili model/kuramları kullanarak, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon gerektiren durumlarda kanıta dayalı uygulamaları tanımlamak ve problem çözme yöntemlerini belirlemek. 5
5) Toplumsal sorumluluk bilinci ile, interdisipliner anlayış içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol almak. 5
6) Birey, aile ve toplumun sağlık eğitim gereksinimlerine yönelik eğitim ve danışmanlık becerisine sahip olmak. 3
7) Toplumun sağlık sorunlarına duyarlı olmak ve çözüm önerileri üretebilmek. 4
8) Güncel, etkili iletişim becerilerini kullanabilmek. 3
9) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon uygulamaları için gerekli olan modern alet, teknik ve modaliteleri seçme ve kullanma becerisi; sağlık bilişimi teknolojilerini etkin düzeyde kullanma becerisi kazanmak. 4
10) Sağlık bilimlerine yönelik veritabanları ve bilgi kaynaklarında literatür taraması yapmak, bilgiye erişme ve kullanma becerisi kazanmak. 2
11) En az bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izleme ve meslektaşları ile uluslararası düzeyde iletişim ve işbirliği gerçekleştirebilmek. 1
12) Çağdaş ve profesyonel kimliği ile meslektaşlarına rol model ve yaşadığı topluma örnek olmak. 3