FTR1006 Davranış BilimleriBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON (TÜRKÇE)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON (TÜRKÇE)
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
FTR1006 Davranış Bilimleri Bahar 2 0 2 3
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: Turkish
Dersin Türü:
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: E-Öğrenme
Dersin Koordinatörü: Doç. Dr. HASAN KEREM ALPTEKİN
Dersi Veren(ler): Dr. Öğr. Üyesi NESRİN GÜLÜM
Dr. Öğr. Üyesi SEDA GÖKÇE TURAN
Opsiyonel Program Bileşenleri: YOK
Dersin Amacı: Örgütsel davranış alanındaki kuram ve kuramcıları inceleyip analiz etmek ve günümüz yaklaşımlarıyla kıyaslayıp uygulamaya dönüştürmek.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Öğrencilerimiz, içerikle ilgili konularda teorik ve uygulamaya dönük bilgi kazanacaklardır.
Elde edilen bilgiler öğrencilerin;
Bireysel hayatında öğrenimin hemen ardından,
Toplumsal hayatında öğrenimin hemen ardından,
İş hayatında ise, iş hayatına atıldıktan sonra,
Karar verme süreçlerinde rasyonel karar vermelerini olumlu etkileyecektir.

Dersin İçeriği

İşletmelerde en önemli öğelerinden biri olan insanın davranışlarının nedenlerini ve davranışları etkileyen (toplumsal) faktörleri belirlemek insanları tanıma, anlama ve yönetebilmenin en önemli anahtarıdır. Bu derste insan davranışlarını ve nedenlerini anlama ve yönlendirmenin yolları öğretilmektedir.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Tanışma, ders tanıtımı ve giriş ön okuma
2) Davranış Bilimlerine Giriş ve Yöntem ön okuma
3) Toplum ve Toplumsal Yapı ön okuma
4) Kültür ön okuma
5) Toplumsallaşma ön okuma
6) Toplumsal Gruplar ön okuma
7) Aile ön okuma
8) Toplumsal Tabakalaşma ve Değişme ön okuma
9) Ara sınav
10) Psikolojiye Giriş ön okuma
11) Davranış Üzerine Sosyal Etki ön okuma
12) Yaşam Boyu Gelişim- Öğrenme-Stres ön okuma
13) Güdüler ve Duyular- Tutumlar ön okuma
14) Kişilik Psikolojisi ön okuma

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Özkalp, Enver.(2006) Davranış Bilimlerine Giriş.Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir
Şimşek, Şerif; Akgemici,Tahir , Çelik, Adnan .(2008), Davranış Bilimlerine Giriş ve Örgütlerde Davranış, Gazi Yayınları, Ankara
Diğer Kaynaklar: EROĞLU, Feyzullah (2004), Davranış Bilimleri, Beta, İstanbul
HORN, Sam (1997) Sözlü Dövüş Sanatı: Tongue Fu (çeviren:Zülfü Dicleli), Boyner, İstanbul
JAMES Judi (1999), Beden Dili: Olumlu İmaj Oluşturma (çeviren: Murat Sağlam), Alfa, İstanbul.
PAKSOY, Mustafa (2013), Davranış Bilimleri, Lisans Yay. İstanbul
Özkalp, Enver. (2001) Sosyolojiye Giriş. Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir
Armağan, İbrahim. (1983) Bilimsel Yöntem. Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları, İzmir.
Dönmezer, Sulhi. (1982) Sosyoloji. Savaş Yayınları, İstanbul.
Erkal, Mustafa. Sosyoloji. Filiz Kitabevi, İstanbul, 1983. Ergun, Doğan. Sosyoloji El Kitabı. Gerçek Yayınları, 1973.
Gökçe, Birsen. (1989) Toplumsal Bilimlerde Araştırma. Savaş Yayınları, Ankara.
Henslin, James, M. (1997) Sociology. 3. Edi. Allyn and Bacon Ltd. Boston

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 10 % 10
Ödev 1 % 20
Ara Sınavlar 1 % 20
Final 1 % 50
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 50
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 50
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 13 2 26
Sınıf Dışı Ders Çalışması 13 5 65
Ödevler 1 15 15
Ara Sınavlar 1 2 2
Final 1 2 2
Toplam İş Yükü 110

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Mesleki rol ve işlevlerini yerine getirmek için gerekli kuramsal ve uygulama bilgilerine sahip olmak. 5
2) Mesleki uygulamalarında etik ilke ve değerlere uygun davranmayı, temel değer ve sosyal hakların evrenselliğini gözetmek. 5
3) Yaşam boyu öğrenme, sorun çözme ve eleştirel düşünme becerilerini kullanmak. 3
4) Sağlığın korunması, geliştirilmesi ve bakımda, ilgili model/kuramları kullanarak, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon gerektiren durumlarda kanıta dayalı uygulamaları tanımlamak ve problem çözme yöntemlerini belirlemek. 1
5) Toplumsal sorumluluk bilinci ile, interdisipliner anlayış içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol almak. 5
6) Birey, aile ve toplumun sağlık eğitim gereksinimlerine yönelik eğitim ve danışmanlık becerisine sahip olmak. 3
7) Toplumun sağlık sorunlarına duyarlı olmak ve çözüm önerileri üretebilmek. 2
8) Güncel, etkili iletişim becerilerini kullanabilmek. 2
9) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon uygulamaları için gerekli olan modern alet, teknik ve modaliteleri seçme ve kullanma becerisi; sağlık bilişimi teknolojilerini etkin düzeyde kullanma becerisi kazanmak. 5
10) Sağlık bilimlerine yönelik veritabanları ve bilgi kaynaklarında literatür taraması yapmak, bilgiye erişme ve kullanma becerisi kazanmak. 2
11) En az bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izleme ve meslektaşları ile uluslararası düzeyde iletişim ve işbirliği gerçekleştirebilmek. 2
12) Çağdaş ve profesyonel kimliği ile meslektaşlarına rol model ve yaşadığı topluma örnek olmak. 4