FTR1008 Sağlık Bilimleri için FizikBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON (TÜRKÇE)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON (TÜRKÇE)
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
FTR1008 Sağlık Bilimleri için Fizik Bahar 2 0 2 6
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: Turkish
Dersin Türü:
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: E-Öğrenme
Dersin Koordinatörü: Doç. Dr. HASAN KEREM ALPTEKİN
Dersi Veren(ler): Prof. Dr. LÜTFİ ARDA
Dersin Amacı: Öğrencilerin fiziğin en temel alanlarından olan mekanik ilgili bilgiye sahip olmasını sağlamak

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
1) Birimler ve çevrimlerini bilir
2) Vektörlerle ilgili matematik işlemleri yapar.
3) Öteleme hareketini analiz eder.
4) Sürtünmeli ve sürtünmesiz sistemlerin hareket denklemlerini Newton kanunlarını kullanarak yazar ve çözer.
5) İş, güç ve enerji kavramlarını bilir ve uygular.

Dersin İçeriği

Ölçüm birimleri, Vektörler, Hareket, Kuvvet, Enerji, Momentum, Dönme Hareketi ve Açısal Momentum ve Evrensel Çekim Yasası konularında temel bilgiler.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) ÖLÇÜM Birimler
2) TEK BOYUTLU HAREKET Hareket Denklemleri
3) İKİ BOYUTLU HAREKET VE VEKTÖRLER Vektör İşlemleri
4) DİNAMİK: NEWTON HAREKET DENKLEMLERİ Dinamik yasaları
5) DİNAMİK: NEWTON HAREKET DENKLEMLERİ Newton Hareket Yasaları
6) NEWTON HAREKET DENKLEMLERİNİN İLERİ UYGULAMALARI Newton Hareket Yasaları
7) İŞ, GÜÇ, ENERJİ - ARA SINAV I Genel tekrar
8) ENERJİNİN KORUNUMU Enerji nedir?
9) LİNEER MOMENTUM VE ÇARPIŞMALAR Lineer Momentum ve Vektör işlemleri
10) LİNEER MOMENTUM VE ÇARPIŞMALAR, Lineer Momentum ve Vektör işlemleri
11) DÖNME HAREKETİ Dairesel hareket
12) Dönme Kinematiği
13) AÇISAL MOMENTUM VE KORUNUMU Açısal Momentum
14) GENEL ÇEKİM YASASI Çekim Alanı nedir?

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Douglas C. GIANCOLI, (2008) Physics for Scientists & Engineers , 4th Edition, Pearson
Diğer Kaynaklar: -Halliday,D., Resnick, R., Walker, J.(2000) Fundamentals of Physics, 6th Edition
-Serway, R. A., Jewett, J. W. (2009) Physics for Scientists and Engineers with Modern Physics, 8th Edition, Brooks Cole

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Ara Sınavlar 1 % 40
Final 1 % 60
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 40
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 60
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 13 2 26
Sınıf Dışı Ders Çalışması 9 5 45
Ara Sınavlar 1 2 2
Final 1 2 2
Toplam İş Yükü 75

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Mesleki rol ve işlevlerini yerine getirmek için gerekli kuramsal ve uygulama bilgilerine sahip olmak. 2
2) Mesleki uygulamalarında etik ilke ve değerlere uygun davranmayı, temel değer ve sosyal hakların evrenselliğini gözetmek. 2
3) Yaşam boyu öğrenme, sorun çözme ve eleştirel düşünme becerilerini kullanmak. 2
4) Sağlığın korunması, geliştirilmesi ve bakımda, ilgili model/kuramları kullanarak, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon gerektiren durumlarda kanıta dayalı uygulamaları tanımlamak ve problem çözme yöntemlerini belirlemek. 2
5) Toplumsal sorumluluk bilinci ile, interdisipliner anlayış içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol almak. 2
6) Birey, aile ve toplumun sağlık eğitim gereksinimlerine yönelik eğitim ve danışmanlık becerisine sahip olmak. 2
7) Toplumun sağlık sorunlarına duyarlı olmak ve çözüm önerileri üretebilmek. 2
8) Güncel, etkili iletişim becerilerini kullanabilmek. 2
9) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon uygulamaları için gerekli olan modern alet, teknik ve modaliteleri seçme ve kullanma becerisi; sağlık bilişimi teknolojilerini etkin düzeyde kullanma becerisi kazanmak. 2
10) Sağlık bilimlerine yönelik veritabanları ve bilgi kaynaklarında literatür taraması yapmak, bilgiye erişme ve kullanma becerisi kazanmak. 2
11) En az bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izleme ve meslektaşları ile uluslararası düzeyde iletişim ve işbirliği gerçekleştirebilmek. 2
12) Çağdaş ve profesyonel kimliği ile meslektaşlarına rol model ve yaşadığı topluma örnek olmak. 2