FTR2010 Temel Egzersiz YaklaşımlarıBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON (TÜRKÇE)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON (TÜRKÇE)
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
FTR2010 Temel Egzersiz Yaklaşımları Bahar 3 2 4 8
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: Turkish
Dersin Türü:
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Hibrit
Dersin Koordinatörü: Doç. Dr. HASAN KEREM ALPTEKİN
Dersi Veren(ler): Dr. Öğr. Üyesi HAZAL GENÇ
Opsiyonel Program Bileşenleri: yok
Dersin Amacı: Farklı egzersiz yaklaşımlarının öğrenilmesi ve egzersiz reçeteleme prensiplerinin kazandırılması.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
1. Farklı egzersiz yöntemlerini bilir.
2. Egzersiz programı planlayabilir.
3. Hastalığa uygun egzersiz seçebilir.
4. Egzersiz protokollerini bilir.

Dersin İçeriği

Bu ders; kas fizyolojisi, egzersiz fizyolojisi, egzersiz protokolleri ile farklı egzersiz yaklaşımlarını içerir.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Kas ve egzersiz fizyolojisi
2) Egzersiz Çeşitleri
3) Egzersiz reçeteleme prensipleri
4) Boyun ve sırt egzersizler
5) Üst ekstremite egzersizleri
6) Pelvis ve alt ekstremite egzersizleri
7) Ara sınav
8) Postür egzersizleri
9) Denge ve Propriosepsiyon Egzersizleri
10) Skolyoz egzersizleri
11) Özel durumlarda egzersiz reçeteleme
12) Yaşlılarda ve çocuklarda egzersiz reçeteleme
13) Fonksiyonel egzersizler
14) Farklı egzersiz yaklaşımları

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: haftalık olarak verilecektir. will be given weekly
Diğer Kaynaklar: - Otman, S. (2015) Egzersiz Tedavisinde Temel Prensipler ve Yöntemler, 5. Baskı. Ankara: Pelikan Yayınevi
- Kisner, C., Colby, L. A. (2007) Therapeutic exercise: Foundations and techniques, 5th Ed. F.A. Davis
- Hall C. M., Brody, L. T. (1999) Therapeutic Exercise. Philadelphia: Lippincott Williams&Wilkins.

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Ara Sınavlar 1 % 40
Final 1 % 60
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 40
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 60
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 13 3 39
Uygulama 13 2 26
Sınıf Dışı Ders Çalışması 12 10 120
Ara Sınavlar 1 2 2
Final 1 2 2
Toplam İş Yükü 189

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Mesleki rol ve işlevlerini yerine getirmek için gerekli kuramsal ve uygulama bilgilerine sahip olmak. 5
2) Mesleki uygulamalarında etik ilke ve değerlere uygun davranmayı, temel değer ve sosyal hakların evrenselliğini gözetmek. 5
3) Yaşam boyu öğrenme, sorun çözme ve eleştirel düşünme becerilerini kullanmak. 4
4) Sağlığın korunması, geliştirilmesi ve bakımda, ilgili model/kuramları kullanarak, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon gerektiren durumlarda kanıta dayalı uygulamaları tanımlamak ve problem çözme yöntemlerini belirlemek. 3
5) Toplumsal sorumluluk bilinci ile, interdisipliner anlayış içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol almak. 2
6) Birey, aile ve toplumun sağlık eğitim gereksinimlerine yönelik eğitim ve danışmanlık becerisine sahip olmak. 4
7) Toplumun sağlık sorunlarına duyarlı olmak ve çözüm önerileri üretebilmek. 4
8) Güncel, etkili iletişim becerilerini kullanabilmek. 4
9) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon uygulamaları için gerekli olan modern alet, teknik ve modaliteleri seçme ve kullanma becerisi; sağlık bilişimi teknolojilerini etkin düzeyde kullanma becerisi kazanmak. 5
10) Sağlık bilimlerine yönelik veritabanları ve bilgi kaynaklarında literatür taraması yapmak, bilgiye erişme ve kullanma becerisi kazanmak. 2
11) En az bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izleme ve meslektaşları ile uluslararası düzeyde iletişim ve işbirliği gerçekleştirebilmek. 1
12) Çağdaş ve profesyonel kimliği ile meslektaşlarına rol model ve yaşadığı topluma örnek olmak. 3