FTR1007 Medikal TerminolojiBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON (TÜRKÇE)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON (TÜRKÇE)
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
FTR1007 Medikal Terminoloji Bahar 2 0 2 3
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: Türkçe
Dersin Türü:
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: E-Öğrenme
Dersin Koordinatörü: Doç. Dr. HASAN KEREM ALPTEKİN
Dersi Veren(ler): Dr. Öğr. Üyesi ALİ VEYSEL ÖZDEN
Opsiyonel Program Bileşenleri: yok
Dersin Amacı: Bu dersin amacı sağlık bilimlerinde kullanılan tıp terminolojisinin esaslarını kavrayarak teorik dersler ve pratik uygulamalar ile mesleki çalışmalarda kavramayı kolaylaştıracak temel meslek terminolojisi bilgilerini kazandırmaktır.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
1) Bir tıbbi terimin yapısını terminolojik olarak analiz edebilme yeteneğini kazanma
2) Temel tıp bilimlerinin farklı organ sistemlerine ait bölümleri ile klinik tıp alanının farklı dallarının anlatımlarında sıklıkla ihtiyaç duyulan terimlerin anlam ve yapılarını öğrenerek mesleğe özgü hususlardaki terimlere hâkimiyeti sağlamak

Dersin İçeriği

Bu derste, tıbbi terminolojiye giriş; insanın yapısına ilişkin temel tanım ve terimler ve tıbbi terimleri okuma kuralları öğretilir.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Tıbbi Terminolojiye Giriş, terim kavramı ve sağlık terminolojisi
2) İnsanın Yapısına İlişkin Temel Tanım ve Terimler
3) Terimlerin tekil ve çoğul hali, tıbbi kısaltmalar
4) Tıbbi Terimleri Meydana Getiren Öğeler: Kökler
5) Tıbbi Terimleri Meydana Getiren Öğeler: Ön Ekler
6) Tıbbi Terimleri Meydana Getiren Öğeler: Son Ekler
7) Ara Sınav
8) Solunum sistemi terimleri
9) Kalp ve dolaşım sistemi ile ilgili terimler
10) Sindirim sistemi ile ilgili terimler
11) Boşaltım sistemi ile ilgili terimler
12) Nöroloji ve psikiyatri ile ilgili terimler ve antidepresanlar
13) Kas ve iskelet sistemi ile ilgili terimler
14) Genel Tekrar

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Haftalık olarak verilecektir. - Will be given weekly
Diğer Kaynaklar: Dönemin ilk dersinde duyurulacaktır. Will announced at first lesson of term.

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Ara Sınavlar 1 % 40
Final 1 % 60
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 40
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 60
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 13 2 26
Sınıf Dışı Ders Çalışması 9 5 45
Ara Sınavlar 1 2 2
Final 1 2 2
Toplam İş Yükü 75

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Mesleki rol ve işlevlerini yerine getirmek için gerekli kuramsal ve uygulama bilgilerine sahip olmak. 4
2) Mesleki uygulamalarında etik ilke ve değerlere uygun davranmayı, temel değer ve sosyal hakların evrenselliğini gözetmek. 3
3) Yaşam boyu öğrenme, sorun çözme ve eleştirel düşünme becerilerini kullanmak. 5
4) Sağlığın korunması, geliştirilmesi ve bakımda, ilgili model/kuramları kullanarak, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon gerektiren durumlarda kanıta dayalı uygulamaları tanımlamak ve problem çözme yöntemlerini belirlemek. 5
5) Toplumsal sorumluluk bilinci ile, interdisipliner anlayış içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol almak. 5
6) Birey, aile ve toplumun sağlık eğitim gereksinimlerine yönelik eğitim ve danışmanlık becerisine sahip olmak. 4
7) Toplumun sağlık sorunlarına duyarlı olmak ve çözüm önerileri üretebilmek. 4
8) Güncel, etkili iletişim becerilerini kullanabilmek. 3
9) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon uygulamaları için gerekli olan modern alet, teknik ve modaliteleri seçme ve kullanma becerisi; sağlık bilişimi teknolojilerini etkin düzeyde kullanma becerisi kazanmak. 3
10) Sağlık bilimlerine yönelik veritabanları ve bilgi kaynaklarında literatür taraması yapmak, bilgiye erişme ve kullanma becerisi kazanmak. 5
11) En az bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izleme ve meslektaşları ile uluslararası düzeyde iletişim ve işbirliği gerçekleştirebilmek. 4
12) Çağdaş ve profesyonel kimliği ile meslektaşlarına rol model ve yaşadığı topluma örnek olmak. 5