FTR1005 Isı, Işık ve HidroterapiBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON (TÜRKÇE)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON (TÜRKÇE)
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
FTR1005 Isı, Işık ve Hidroterapi Bahar 2 2 3 6
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: Türkçe
Dersin Türü:
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Hibrit
Dersin Koordinatörü: Doç. Dr. HASAN KEREM ALPTEKİN
Dersi Veren(ler): Dr. Öğr. Üyesi HAZAL GENÇ
Dersin Amacı: Dersin amacı fizyoterapi ve rehabilitasyonda ısı ve ışık modalitelerinin tanımlanması ve rehabilitasyonda ısı ve ışığı kullanma becerilerinin elde edilmesidir.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
1. Yüzeyel ısı ajanlarını doğru kullanır.
2. Sıcak ve soğuk uygulama yapılacak durumları ayırt eder.
3. Hotpack, Coldpack, İnfraruj, Ultraviyole ve Lazer gibi uygulama ajanlarını kullanım becerisi edinir.
4. Balneoterapi, helyoterapi ve talassoterapi kullanım bilgisi edinir.
5. Hidroterapi uygulama becerisi edinir

Dersin İçeriği

Bu ders; inflamasyonun tanımını, ısı iletim yolları ve soğuk uygulama yöntemlerini, yüzeyel ısı ajanlarını, soğuk ve sıcak uygulama ayırımını, sıcak paket uygulamasını, parafin,hidroterapiyi, fluidoterapiyi, infraruju, ultravioleyi ve balneoterapiyi içerir.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Isıya giriş, infalamasyonun tanımı
2) Yüzeyel sıcaklık uygulamaları I (Soğuk uygulama)
3) Yüzeyel sıcaklık uygulamaları II (Sıcak uygulama)
4) Hidroterapiye girişve akuatik egzersizler
5) Halliwick, Watsu, Bad Ragaz, Aichi
6) Banyolar
7) Ara sınav
8) Duşlar
9) Kaplıca tedavisi ve peliodoterapi
10) Talassoterapi, Klimaterapi
11) Işığa giriş, Aydınlatma kanunları
12) Ultraviyole, Helyoterapi
13) İnfraruj, Fluidoterapi
14) Lazer

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Ders notları haftalık olarak verilecektir.
Couses sheets will be given weekly.
Diğer Kaynaklar: Kayıhan, H. (1992) Fizyoterapide Isı Işık Su. Ankara : Hacettepe Üniversitesi
Özdinçler, A. R. (2016) Fiziksel modaliteler ve elektroterapi. İstanbul: İstanbul Tıp Kitabevleri
Harutoğlu, H. (2016) Isı, Işık ve Hidroterapi. Hipokrat Kitabevi

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Ara Sınavlar 2 % 40
Final 2 % 60
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 40
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 60
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 13 2 26
Uygulama 13 2 26
Sınıf Dışı Ders Çalışması 13 7 91
Ara Sınavlar 2 2 4
Final 2 2 4
Toplam İş Yükü 151

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Mesleki rol ve işlevlerini yerine getirmek için gerekli kuramsal ve uygulama bilgilerine sahip olmak. 5
2) Mesleki uygulamalarında etik ilke ve değerlere uygun davranmayı, temel değer ve sosyal hakların evrenselliğini gözetmek. 5
3) Yaşam boyu öğrenme, sorun çözme ve eleştirel düşünme becerilerini kullanmak. 4
4) Sağlığın korunması, geliştirilmesi ve bakımda, ilgili model/kuramları kullanarak, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon gerektiren durumlarda kanıta dayalı uygulamaları tanımlamak ve problem çözme yöntemlerini belirlemek. 1
5) Toplumsal sorumluluk bilinci ile, interdisipliner anlayış içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol almak. 5
6) Birey, aile ve toplumun sağlık eğitim gereksinimlerine yönelik eğitim ve danışmanlık becerisine sahip olmak. 4
7) Toplumun sağlık sorunlarına duyarlı olmak ve çözüm önerileri üretebilmek. 2
8) Güncel, etkili iletişim becerilerini kullanabilmek. 3
9) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon uygulamaları için gerekli olan modern alet, teknik ve modaliteleri seçme ve kullanma becerisi; sağlık bilişimi teknolojilerini etkin düzeyde kullanma becerisi kazanmak. 5
10) Sağlık bilimlerine yönelik veritabanları ve bilgi kaynaklarında literatür taraması yapmak, bilgiye erişme ve kullanma becerisi kazanmak. 2
11) En az bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izleme ve meslektaşları ile uluslararası düzeyde iletişim ve işbirliği gerçekleştirebilmek. 2
12) Çağdaş ve profesyonel kimliği ile meslektaşlarına rol model ve yaşadığı topluma örnek olmak. 4