MBG4003 Comparative Genomics and ProteomicsBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar YAZILIM MÜHENDİSLİĞİÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
MBG4003 Karşılaştırmalı Genomik ve Proteomik Bahar 2 0 2 5
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: English
Dersin Türü: Non-Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi EMİNE KANDEMİŞ
Opsiyonel Program Bileşenleri: Bulunmuyor.
Dersin Amacı: Dersin amacı, özellikle genomik ve proteomik alanlarına yoğunlaşarak "omiks" teknolojileri hakkında bilgilendirmektir. Bu alanlardaki son gelişmeler ve bu alanlar için gerekli olan biyoinformatik altyapısı tartışılacaktır.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
1. "Omiks" teknolojilerini tanımlar.
2. Genomik ve proteomik çalışmalarının arkasındaki teknolojileri tartışır.
3. Hem yapısal hem fonksiyonel genomik ve ayrıca proteomik çalışmalarının uygulamalarını tartışır.
4. Biyoinformatik ile ilgili temel bilgileri tanımlar.
5. Bu teknolojilerin modern genetik için önemini tanır.

Dersin İçeriği

İşlemsel, moleküler ve genetik metodolojiler ele alınarak yapısal ve fonksiyonel genomik alanlarındaki uygulamalar (genom analizi ve karşılaştırmalı genomik, transkripsiyon profilleme teknolojileri), proteomik ve ilgili biyoinformatik bilgisi verilmektedir.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) "Omiks" teknolojisinin yükselişi Okuma
2) Genomların organizasyon ve yapıları Okuma
3) Genom haritalaması Okuma
4) Genom-Dizileme projeleri Okuma
5) Fonksiyonel genomik I Okuma
6) Fonksiyonel genomik II Okuma
7) Transkriptom analizi Okuma
8) Karşılaştırmalı genomik I Okuma
9) Karşılaştırmalı genomik II Okuma
10) Proteomik I Okuma
11) Proteomik II Okuma
12) Proteomik III Okuma
13) Proteomik I Okuma
14) Proteomik II Okuma

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Ders notları haftalık olarak verilecektir.
Course notes will be supplied weekly.

Diğer Kaynaklar: 1)Discovering genomics, proteomics and bioinformatics, Campbell AM and Heyer LJ, 2nd edition, 2007, Pearson education Inc., ISBN: 0-8053-8219-4
2)Bioinformatics and Functional genomics, Pevsner J, 2nd edition, 2009, John Wiley & Sons Inc., ISBN: 978-0-470-08585-1
3)Principles of gene manipulation and genomics, Primrose SB and Tywan RM, 7th edition, 2006, Blacwell Publishing, ISBN: 9781405135443"

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 1 % 5
Küçük Sınavlar 1 % 20
Ara Sınavlar 1 % 25
Final 1 % 50
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 50
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 50
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışması 14 3 42
Sunum / Seminer 1 20 20
Ara Sınavlar 1 17 17
Final 1 18 18
Toplam İş Yükü 125

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Karmaşık mühendislik problemlerine yönelik yazılım proje, süreç ve ürünlerine ait fonksiyonel ve fonksiyonel olmayan özellikleri tanımlayabilmek.
2) Karmaşık mühendislik problemlerinde yazılım mimarisi, bileşenleri, ara yüzleri ve sisteme ait diğer alt bileşenleri tasarlayabilmek.
3) Kodlama, doğrulama, sınama ve hata ayıklama konularını da içerecek şekilde karmaşık yazılım sistemleri geliştirebilmek.
4) Karmaşık mühendislik problemlerinde yazılımı, programın davranışlarını beklenen sonuçlara göre sınayarak doğrulayabilmek.
5) Karmaşık yazılım sistemlerinin çalışması sırasında, çalışma ortamının değişmesi, yeni kullanıcı istekleri ve yazılım hatalarının ortaya çıkması ile meydana gelen bakım faaliyetlerine yönelik işlemleri yapabilmek.
6) Karmaşık yazılım sistemlerinde yapılan değişiklikleri izleyebilmek ve kontrol edebilmek, entegrasyonunu sağlayabilmek, yeni sürümlerini sistematik olarak planlayabilmek ve riskleri yönetebilmek.
7) Disiplin içi ve disiplinler arası takımlarda görev alarak karmaşık yazılım sistemleri yaşam süreçlerini tanımlayabilmek, değerlendirebilmek, ölçebilmek, yönetebilmek ve uygulayabilmek.
8) Karmaşık mühendislik problemlerinde gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında yazılım gereksinimlerini toplama, yazılımı tasarlama, geliştirme, sınama, bakımını yapma konularındaki çeşitli araçları ve yöntemleri kullanabilmek.
9) Temel kalite metrikler tanımlayabilmek, yazılım yaşam döngüsü süreçlerini uygulayabilmek, yazılım kalitesini ölçebilmek, kalite model karakteristiklerini tanımlayabilmek, standartları uygulayabilmek ve bunları karmaşık yazılım sistemlerini analiz etmekte, tasarlamakta, geliştirmekte, doğrulamakta ve sınamakta kullanabilmek.
10) Yazılım mühendisliği ile ortak sınırlara sahip olan matematik, fen bilimleri, bilgisayar mühendisliği, endüstri mühendisliği, sistem mühendisliği, ekonomi, yönetim ve sürdürülebilir kalkınma gibi diğer disiplinler hakkında teknik bilgi kazanabilmek ve bunlar aracılığıyla yenilikçi fikirleri karmaşık mühendislik problemlerinde ve girişimcilik faaliyetlerinde kullanabilmek.
11) Yazılım mühendisliği kültürü ve etik anlayışını kavrayabilmek ve bunları yazılım mühendisliğinde uygulayabilecek temel bilgilere sahip olmak, meslek hayatı boyunca gerekli teknik becerileri öğrenip başarıyla uygulayabilmek.
12) Yabancı dil ve Türkçe kullanarak etkin rapor yazabilmek ve yazılı raporları anlayabilmek, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilmek, etkin sunum yapabilmek, açık ve anlaşılır talimat verebilmek ve alabilmek.
13) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları ile mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları hakkında bilgi sahibi olmak.