MBG4062 Forensic GeneticsBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar YAZILIM MÜHENDİSLİĞİÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
MBG4062 Adli Genetik Bahar 3 0 3 6
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: English
Dersin Türü: Non-Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi ELIZABETH HEMOND
Dersin Amacı: Bu derste öğrencilere; olay yerinden biyolojik delillerin toplanması, DNA kaynakları, DNA elde etme yöntemleri, geçmişten günümüze kadar kullanılan polimorfik sistemler ve populasyon genetiğnin temel prensipleri, kimliklendirme, akrabalık ilişkilerinin belirlenmesi v.b konuların aktarılması amaçlanmıştır.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
1. Moleküler biyoloji tekniklerinin adli bilimlerde kullanımı ve uygulanması
2. Olay yeri araştırması ve biyolojik kanıtların toplanması- transferi
3. Olay yerinde bulunan biyolojik kanıtların değerlendirilerek şüpheli ve mağdur arasındaki ilişkinin belirlenmesi
4. DNA teknolojisini kullanarak biyolojik kanıtların kimilklendirilmesi ve annelik, babalık, akrabalık tayini yapmak
5. Adli olguların çözümünde DNA bankalarının önemi

Dersin İçeriği

Kuramsal anlatım, ödev hazırlama -tartışma ve değerlendirme. Öğrenciler, DNA nın adli olaylarda kullanımı ile ilgili sunum hazırlayacaklar. Bu olaylar derste tartışılacak böylece teoride öğrendiklerini olgular üzerinde değerlendirebileceklerdir. Söz konusu sunumu hazırlarken, bilimsel literatür taramalarını internet üzerinden, bilimsel dergilerden ve diğer benzeri kaynaklardan gerçekleştireceklerdir.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Olay Yeri İncelemesi ve DNA Kaynakları I
2) Olay Yeri İncelemesi ve DNA Kaynakları II
3) Genetik İşaretler ve kan grupları
4) Polmorfik enzimler ve proteinler
5) Adli bilimler ve DNA
6) Biyolojik örnekler ve DNA İzolasyon Yöntemleri
7) RFLP, PCR ve elektroforez teknikleri ve adli bilimlerde kullanımı
8) VNTR ve STR Lokusları - Somatik STR’ ler
9) X ve Y kromozomuna bağlı STR lokusları- adli olgularda kullanımı
10) Mitokondriyal DNA ve analiz teknikler - adli olgularda kullanımı
11) STR analizindeki problemler ve çözümler
12) Mini STR lokusları- adli olgulardaki avantajı
13) SNP ve kimliklendirme
14) Olgu çözümünde DNA bankalarının önemi

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: John M. Butler Fundamentals of Forensic DNA Typing (2009) National Institute of standards and technology Gaithersburg,Maryland,USA
William Goodwin, Adrian linacre, Sibte Hadi. An Introduction To Forensic Genetics (2007) Jhon Wiley Ltd.England, ISBN:978-0-470-01025-9
John M. Butler. Forensic DNA Typing: Biology and Technology Behind STR Markers, Academic Press; 2nd edition (2/22/2005), ISBN: 0121479528"
Diğer Kaynaklar: Konuyla ilgili süreli yayınlar
Related publications

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Ödev 1 % 10
Ara Sınavlar 1 % 40
Final 1 % 50
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 50
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 50
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışması 14 8 112
Ara Sınavlar 1 2 2
Final 1 2 2
Toplam İş Yükü 158

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Karmaşık mühendislik problemlerine yönelik yazılım proje, süreç ve ürünlerine ait fonksiyonel ve fonksiyonel olmayan özellikleri tanımlayabilmek.
2) Karmaşık mühendislik problemlerinde yazılım mimarisi, bileşenleri, ara yüzleri ve sisteme ait diğer alt bileşenleri tasarlayabilmek.
3) Kodlama, doğrulama, sınama ve hata ayıklama konularını da içerecek şekilde karmaşık yazılım sistemleri geliştirebilmek.
4) Karmaşık mühendislik problemlerinde yazılımı, programın davranışlarını beklenen sonuçlara göre sınayarak doğrulayabilmek.
5) Karmaşık yazılım sistemlerinin çalışması sırasında, çalışma ortamının değişmesi, yeni kullanıcı istekleri ve yazılım hatalarının ortaya çıkması ile meydana gelen bakım faaliyetlerine yönelik işlemleri yapabilmek.
6) Karmaşık yazılım sistemlerinde yapılan değişiklikleri izleyebilmek ve kontrol edebilmek, entegrasyonunu sağlayabilmek, yeni sürümlerini sistematik olarak planlayabilmek ve riskleri yönetebilmek.
7) Disiplin içi ve disiplinler arası takımlarda görev alarak karmaşık yazılım sistemleri yaşam süreçlerini tanımlayabilmek, değerlendirebilmek, ölçebilmek, yönetebilmek ve uygulayabilmek.
8) Karmaşık mühendislik problemlerinde gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında yazılım gereksinimlerini toplama, yazılımı tasarlama, geliştirme, sınama, bakımını yapma konularındaki çeşitli araçları ve yöntemleri kullanabilmek.
9) Temel kalite metrikler tanımlayabilmek, yazılım yaşam döngüsü süreçlerini uygulayabilmek, yazılım kalitesini ölçebilmek, kalite model karakteristiklerini tanımlayabilmek, standartları uygulayabilmek ve bunları karmaşık yazılım sistemlerini analiz etmekte, tasarlamakta, geliştirmekte, doğrulamakta ve sınamakta kullanabilmek.
10) Yazılım mühendisliği ile ortak sınırlara sahip olan matematik, fen bilimleri, bilgisayar mühendisliği, endüstri mühendisliği, sistem mühendisliği, ekonomi, yönetim ve sürdürülebilir kalkınma gibi diğer disiplinler hakkında teknik bilgi kazanabilmek ve bunlar aracılığıyla yenilikçi fikirleri karmaşık mühendislik problemlerinde ve girişimcilik faaliyetlerinde kullanabilmek.
11) Yazılım mühendisliği kültürü ve etik anlayışını kavrayabilmek ve bunları yazılım mühendisliğinde uygulayabilecek temel bilgilere sahip olmak, meslek hayatı boyunca gerekli teknik becerileri öğrenip başarıyla uygulayabilmek.
12) Yabancı dil ve Türkçe kullanarak etkin rapor yazabilmek ve yazılı raporları anlayabilmek, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilmek, etkin sunum yapabilmek, açık ve anlaşılır talimat verebilmek ve alabilmek.
13) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları ile mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları hakkında bilgi sahibi olmak.