COP4453 Proline – Safe and Smart CitiesBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar YAZILIM MÜHENDİSLİĞİÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
COP4453 Proline Güvenli ve Akıllı Şehirler Güz 3 0 3 6
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: İngilizce
Dersin Türü: Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi CEMAL OKAN ŞAKAR
Dersi Veren(ler): Dr. Öğr. Üyesi TEVFİK AYTEKİN
Doç. Dr. ALKAN SOYSAL
Dersin Amacı: Bu derste, Smart City Centre Operasyonu kapsamlı bir yaklaşımla "Akıllı Platformlar" ve "Internet of Money" kavramı, ekonomik, siyasi, insani, sosyal ve bilimsel alanlardaki etkileri tartışılacaktır. Bu ders aynı zamanda "Güvenli ve Akıllı Kent" çözümlerinin, Türkiye gibi ülkelerde akıllı şehir uygulamalarından en iyi nasıl yararlanabileceğini, sürdürülebilir ve güvenli kalkınma gerçekleştirmek için kentsel toplulukların nasıl yardımcı olabileceğini araştırıyor. Ayrıca bu ders çeşitli kavramlar yoluyla desteklenecektir. Bu dersin sonunda öğrenciler mühendislik alanları için tasarlanmış bir dersten yararlanmış olacaklar. Elbette "Güvenli ve Akıllı Kent" kavramları, çözümler ve en iyi uygulamalar özellikle bu konulara ilgi duyan öğrenciler için önemli olacaktır.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
1) 'Güvenli ve Akıllı Kentler'le ilgili teknolojileri kapsayan bu yeni ve disiplinlerarası ders, Türkiye'de akademik dünyada sunulan ilk derslerden biri olacak.
2) 'Güvenli ve Akıllı Şehir' kavramlarına yeterli uzmanlığa sahip profesyonellerin eksikliğini gidermek aynı zamanda, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü tarafından verilen eğitimin yanı sıra beceri setleri güçlendirmek ve genişletmek olacaktır.
3) MENA ve Asya bölge ülkelerinde uygulanmakta olan 'Güvenli ve Akıllı Kent' çözüm ve projeleri, Proline'ın derin uzmanlık ve deneyimiyle kritik başarı faktörlerine dayalı olarak öğrenciler bu dersten yararlanacaktır.

Dersin İçeriği

"Güvenli ve Akıllı Kentler', ilgili teknolojileri kapsayan bu yeni ve disiplinlerarası ders, Türkiye'de akademik dünyada sunulan ilk derslerden biri olacak. 'Güvenli ve Akıllı Şehir' kavramlarına yeterli uzmanlığa sahip profesyonellerin eksikliğini gidermek aynı zamanda, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü tarafından verilen eğitimin yanı sıra beceri setleri güçlendirmek ve genişletmek olacaktır.
Böyle MENA ve Asya bölge ülkelerinde uygulanmakta olan 'Güvenli ve Akıllı Kent' çözüm ve projeleri, Proline derin uzmanlık ve deneyimiyle kritik başarı faktörlerine dayalı olarak öğrenciler bu dersten yararlanacaktır.
Medeniyet evrimi tarafından tetiklenen küresel kentleşme, sadece "Güvenli Smart City" teknolojileri ile çözülebilir. 21. yüzyılın, merkezi bir sorunudur. Proline "Güvenli ve Akıllı Kent" modeli, dört sürücülere dayalı, yani "Veri", Altyapı "," Sensörler "ve" Enerji "", kavramları bu derste yer alacaktır. ""Akıllı Platformları"" olarak ilgili kavramlar, çeşitli mevcut çözümler ve teknolojiler ile ilgili olarak "Smart City Operasyonu Merkezi" ve "Internet Para" da yer alacaktır.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Güvenli ve Akıllı Kentler Evrimi Bu derste 'Güvenli ve Akıllı Şehir' kavramının nasıl evrildiğini araştırır ve birincil anahtar olan teknoloji unsuların, yani 'Veri', 'Altyapı', 'Sensörler ve 'Enerji'ye dayanarak fikir verir.
2) İlk Akıllı City Pillar: Veri Bu derste, bilgisayarın yanı sıra onlarla çalışan uygulamalara karşılık 'Moore Yasası' ile ilgili olarak birincil anahtar teknoloji ayağını akıllı şehirlerin ilk ve en önemli itici gücü 'Veri' olarak sıralanıyor. Aynı zamanda, bu kapsamda çeşitli kullanım durumları verilmesi planlanmaktadır.
3) İkinci Smart City Pillar: Altyapı Bu derste birkaç kullanım durumları ile birlikte 'Metcalfe Kanunu' ile ilgili olarak birincil anahtar teknoloji ayağını 'Altyapı' özetliyor.
4) Üçüncü Smart City Pillar: Sensör Birkaç vaka çalışması ile birlikte bu ders, üçüncü anahtar teknoloji ayağı 'Sensor' sayısız uygulamaları ile sensörleri akıllı ve zeki çözümlerin gerçekleştirilmesinde önemli rol oynamak gibi birçok kullanım durumları ile birlikte açıklıyor.
5) Dördüncü Smart City Pillar: Enerji Bu seminer "Güvenli ve Akıllı Şehir 'teknolojilere dayalı medeniyetimizin kapsamında enerji eğilimlerine fikir yanı sıra enerji verimliliği sağlar.
6) Akıllı Platform Giriş Bu ders 'Akıllı Platformlar' sürdürülebilir ve güvenli kalkınmayı gerçekleştirmek için kentsel topluluklar nasıl yardımcı olabileceğini araştırıyor.
7) Smart City Operasyon Merkezi & Para Internet 'Akıllı Belediye Operasyonu Merkezi' gibi kavramların 'Para ve internet' olarak görmemizi sağlar. Onlar da, siyasi, insani, sosyal ve bilimsel alanlarda içine uzanır.
8) Smart City Dikey Vaka Çalışması: Smart Security Bu ders 'Güvenli Şehir' teknolojileri ve çözümleri için fikir verir. Ayrıca, çeşitli vaka çalışmaları da kapsamında sağlanacaktır.
9) Smart City Dikey Vaka Çalışması: Smart Grid ve İnşaat Bu ders, gelecekte uzun bir süre için çevresel açıdan sürdürülebilir yaşam kalıplarını teşvik, sıfır enerji binalar kavramını gerçekleştirmek için akıllı ağ aracılığıyla konfor, güvenlik ve enerji verimliliği entegre modeli
10) Şehirler 3.0'da Girişimcilik Son yıllarda, işletmelerin başarısı kilit rolü açısından yenilik iş dünyasında artan bir tanımdır. Bu ders potansiyellerini değerlendirmek ve başarı için onların engellerini tanımak için nasıl, yenilikçi iş fikirleri bulmak gerektiği özellikle vurgulanır ve girişimci yöntemleri tanıtır.
11) Şehirlerde 3.0 Proje Yönetimi Bu ders sayesinde büyük ölçekli projelere Akıllı Kentler yoluyla önemli proje yönetim yapıları, yöntemleri, teknikleri, araçları ve tek organizasyon çerçevesi olarak uygulamalarını gerektirir olduğunu gösterir. Bu ders teorik ve pratik ve karmaşık Smart City kavramlarının geleceği için proje yöneticilerinin rolleri ve sorumlulukları Proje Yönetimini inceler.
12) Deneyim Paylaşımı: İSIM Bu derste etkili bir tahmin ve ortak kent tehditlerine bir dizi yanıt vermek için ileri teknolojiler ile kolluk ve devlet kurumları sağlayan Proline'ın akıllı platformu 'İSIM' açıklanıyor. Şehirleri korumak ve güvenli vatandaşlar tutmaya yardımcı olmak için - çözüm "ölçeklenebilir gözetim ve iletişim yetenekleri" özel ve güvenli bir ağ sunuyor.
13) Deneyim Paylaşımı: HRZM Bu seminerin kapsamında, Proline akıllı platformu Sosyal Medya & Büyük Veri Analizi için adanmış. Büyük veri, özellikle sosyal medyayı analiz, onların marka / ürün ile ilgili herhangi bir konuda hisse nabzını ölçmek için herhangi bir şirket fırsatı verir.
14) Deneyim Paylaşımı: Sosyal Medya & Big Data Analizi Bu seminerin kapsamında, Proline akıllı platformu Sosyal Medya & Büyük Veri Analizi için adanmış. Büyük veri, özellikle sosyal medyayı analiz, onların marka / ürün ile ilgili herhangi bir konuda hisse nabzını ölçmek için herhangi bir şirket fırsatı verir.

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: "Physics of the Future: How Science Will Shape Human Destiny and Our Daily Lives by the Year 2100 Michio Kaku"
Diğer Kaynaklar: "Whitepaper:
“Cities 3.0: Smart But Safe?” / Serhat Ünalan
Whitepaper:
“Smart City as a Platform” / Serhat Ünalan
Guns, Germs, and Steel: The Fates of Human Societies / Jared M.Diamond
The Third Wave / Alvin Toffler"

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Küçük Sınavlar 1 % 10
Ödev 1 % 15
Projeler 1 % 15
Ara Sınavlar 1 % 20
Final 1 % 40
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 45
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 55
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 3 42
Proje 1 25 25
Ödevler 1 20 20
Ara Sınavlar 1 25 25
Final 1 30 30
Toplam İş Yükü 142

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Karmaşık mühendislik problemlerine yönelik yazılım proje, süreç ve ürünlerine ait fonksiyonel ve fonksiyonel olmayan özellikleri tanımlayabilmek.
2) Karmaşık mühendislik problemlerinde yazılım mimarisi, bileşenleri, ara yüzleri ve sisteme ait diğer alt bileşenleri tasarlayabilmek.
3) Kodlama, doğrulama, sınama ve hata ayıklama konularını da içerecek şekilde karmaşık yazılım sistemleri geliştirebilmek.
4) Karmaşık mühendislik problemlerinde yazılımı, programın davranışlarını beklenen sonuçlara göre sınayarak doğrulayabilmek.
5) Karmaşık yazılım sistemlerinin çalışması sırasında, çalışma ortamının değişmesi, yeni kullanıcı istekleri ve yazılım hatalarının ortaya çıkması ile meydana gelen bakım faaliyetlerine yönelik işlemleri yapabilmek.
6) Karmaşık yazılım sistemlerinde yapılan değişiklikleri izleyebilmek ve kontrol edebilmek, entegrasyonunu sağlayabilmek, yeni sürümlerini sistematik olarak planlayabilmek ve riskleri yönetebilmek.
7) Disiplin içi ve disiplinler arası takımlarda görev alarak karmaşık yazılım sistemleri yaşam süreçlerini tanımlayabilmek, değerlendirebilmek, ölçebilmek, yönetebilmek ve uygulayabilmek.
8) Karmaşık mühendislik problemlerinde gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında yazılım gereksinimlerini toplama, yazılımı tasarlama, geliştirme, sınama, bakımını yapma konularındaki çeşitli araçları ve yöntemleri kullanabilmek.
9) Temel kalite metrikler tanımlayabilmek, yazılım yaşam döngüsü süreçlerini uygulayabilmek, yazılım kalitesini ölçebilmek, kalite model karakteristiklerini tanımlayabilmek, standartları uygulayabilmek ve bunları karmaşık yazılım sistemlerini analiz etmekte, tasarlamakta, geliştirmekte, doğrulamakta ve sınamakta kullanabilmek.
10) Yazılım mühendisliği ile ortak sınırlara sahip olan matematik, fen bilimleri, bilgisayar mühendisliği, endüstri mühendisliği, sistem mühendisliği, ekonomi, yönetim ve sürdürülebilir kalkınma gibi diğer disiplinler hakkında teknik bilgi kazanabilmek ve bunlar aracılığıyla yenilikçi fikirleri karmaşık mühendislik problemlerinde ve girişimcilik faaliyetlerinde kullanabilmek.
11) Yazılım mühendisliği kültürü ve etik anlayışını kavrayabilmek ve bunları yazılım mühendisliğinde uygulayabilecek temel bilgilere sahip olmak, meslek hayatı boyunca gerekli teknik becerileri öğrenip başarıyla uygulayabilmek.
12) Yabancı dil ve Türkçe kullanarak etkin rapor yazabilmek ve yazılı raporları anlayabilmek, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilmek, etkin sunum yapabilmek, açık ve anlaşılır talimat verebilmek ve alabilmek.
13) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları ile mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları hakkında bilgi sahibi olmak.