POL3501 Career Development in Political Science and International RelationsBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar YAZILIM MÜHENDİSLİĞİÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
POL3501 Siyaset Bilimi ve Uluslararası Kariyer Gelişimi Güz 3 0 3 6
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: English
Dersin Türü: Non-Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Hibrit
Dersin Koordinatörü: Doç. Dr. ESRA ALBAYRAKOĞLU
Dersi Veren(ler): Prof. Dr. EBRU ŞULE CANAN SOKULLU
Opsiyonel Program Bileşenleri: Mevcut değil.
Dersin Amacı: Self-awareness, self-knowledge and career, decision skills and career decision making, written communications in job hunting, resume and cover letter, recruitment and employment, web and social media in job hunting, preparation of a LinkedIn website, working in global politics: International Organisations, Non-Governmental Organisations, diplomacy and foreign affairs, working in global economy: private sector, working in media.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
I. Kariyer uygulamalarında iletişim stilini tanımlamak
II. Özgeçmiş ile bir kapak mektubu arasında ayrım yapmak
III. LinkedIn web sitesinde hesap oluşturmak
IV. Başarılı görüşmeler için hazırlanmak
V. Niyet Mektubunda kendilerini doğru şekilde ifade etmek

Dersin İçeriği

1st Week: Introduction
2nd Week: Self-awareness, self-knowledge and career
3rd Week: Decision skills and career decision making
4th Week: World in change and careering
5th Week: Written communications in job hunting
Student Portfolio I: Resume and a cover letter
6th Week: Recruitment and employment
Guidelines for the Student Portfolio II will be detailed by the instructor.
7th Week: Web and social media in job hunting
Student Portfolio II: Preparation and completion of a LinkedIn website with at least 10 connections, including the instructor.
8th Week: Working in Global Politics: International Organisations
9th Week: Working in Global Politics: Non-Governmental Organisations
10th Week: Diplomacy and foreign affairs
11th Week: Working in Global Economy: Private Sector
12th Week: Working in Media
Student Portfolio III: Interview report with the selected professional (Guideline will be provided in Week 6)
13th Week: Academic Pathways and Global Education
Student Portfolio IV: Statement of Purpose for * two different universities with different graduate programs
14th Week: Review

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) 1st Week: Introduction
2) 2nd Week: Self-awareness, self-knowledge and career
3) 3rd Week: Decision skills and career decision making
4) 4th Week: World in change and careering
5) Written communications in job hunting
6) Student Portfolio I: Recruitment and employment
7) Web and social media in job hunting
8) Student Portfolio II: Working in Global Politics - International Organisations
9) Working in Global Politics: Non-Governmental Organisations
10) Diplomacy and foreign affairs
11) Working in Global Economy: Private Sector
12) Working in Media
13) Student Portfolio III: Academic Pathways and Global Education
14) Student Portfolio IV: Review

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Articles in Course Package
Diğer Kaynaklar: Articles in Course Package

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 13 % 20
Sunum 2 % 40
Projeler 2 % 40
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 60
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 40
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı İş Yükü
Ders Saati 13 39
Sınıf Dışı Ders Çalışması 13 70
Sunum / Seminer 2 1
Proje 2 40
Toplam İş Yükü 150

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Karmaşık mühendislik problemlerine yönelik yazılım proje, süreç ve ürünlerine ait fonksiyonel ve fonksiyonel olmayan özellikleri tanımlayabilmek.
2) Karmaşık mühendislik problemlerinde yazılım mimarisi, bileşenleri, ara yüzleri ve sisteme ait diğer alt bileşenleri tasarlayabilmek.
3) Kodlama, doğrulama, sınama ve hata ayıklama konularını da içerecek şekilde karmaşık yazılım sistemleri geliştirebilmek.
4) Karmaşık mühendislik problemlerinde yazılımı, programın davranışlarını beklenen sonuçlara göre sınayarak doğrulayabilmek.
5) Karmaşık yazılım sistemlerinin çalışması sırasında, çalışma ortamının değişmesi, yeni kullanıcı istekleri ve yazılım hatalarının ortaya çıkması ile meydana gelen bakım faaliyetlerine yönelik işlemleri yapabilmek.
6) Karmaşık yazılım sistemlerinde yapılan değişiklikleri izleyebilmek ve kontrol edebilmek, entegrasyonunu sağlayabilmek, yeni sürümlerini sistematik olarak planlayabilmek ve riskleri yönetebilmek.
7) Disiplin içi ve disiplinler arası takımlarda görev alarak karmaşık yazılım sistemleri yaşam süreçlerini tanımlayabilmek, değerlendirebilmek, ölçebilmek, yönetebilmek ve uygulayabilmek.
8) Karmaşık mühendislik problemlerinde gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında yazılım gereksinimlerini toplama, yazılımı tasarlama, geliştirme, sınama, bakımını yapma konularındaki çeşitli araçları ve yöntemleri kullanabilmek.
9) Temel kalite metrikler tanımlayabilmek, yazılım yaşam döngüsü süreçlerini uygulayabilmek, yazılım kalitesini ölçebilmek, kalite model karakteristiklerini tanımlayabilmek, standartları uygulayabilmek ve bunları karmaşık yazılım sistemlerini analiz etmekte, tasarlamakta, geliştirmekte, doğrulamakta ve sınamakta kullanabilmek.
10) Yazılım mühendisliği ile ortak sınırlara sahip olan matematik, fen bilimleri, bilgisayar mühendisliği, endüstri mühendisliği, sistem mühendisliği, ekonomi, yönetim ve sürdürülebilir kalkınma gibi diğer disiplinler hakkında teknik bilgi kazanabilmek ve bunlar aracılığıyla yenilikçi fikirleri karmaşık mühendislik problemlerinde ve girişimcilik faaliyetlerinde kullanabilmek.
11) Yazılım mühendisliği kültürü ve etik anlayışını kavrayabilmek ve bunları yazılım mühendisliğinde uygulayabilecek temel bilgilere sahip olmak, meslek hayatı boyunca gerekli teknik becerileri öğrenip başarıyla uygulayabilmek.
12) Yabancı dil ve Türkçe kullanarak etkin rapor yazabilmek ve yazılı raporları anlayabilmek, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilmek, etkin sunum yapabilmek, açık ve anlaşılır talimat verebilmek ve alabilmek.
13) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları ile mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları hakkında bilgi sahibi olmak.