FTR3069 El- El Bileği RehabilitasyonuBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON (TÜRKÇE)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON (TÜRKÇE)
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
FTR3069 El- El Bileği Rehabilitasyonu Güz
Bahar
2 0 2 6
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili:
Dersin Türü: Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Hibrit
Dersin Koordinatörü: Doç. Dr. HASAN KEREM ALPTEKİN
Dersi Veren(ler): Dr. Öğr. Üyesi LEYLA ATAŞ BALCI
Dersin Amacı: Dersin amacı, el ve el bileği sık görülen problemleri tanımlayabilme, probleme spesifik değerlendirme prensiplerini uygulayabilme ve kişiye özgü tedavi programı hazırlama bilgi ve becerisi kazandırabilmektir.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
1. Elin ve el bileğinin anatomisini kavrayabilir.
2. Elin ve el bileğinin biyomekani ve kinezyolojisini tanımlayabilir.
3. Elde ve el bileğinde sık görülen problemleri özetleyebilir.
4. El ve el bileği porblemlerine spesifik değerlendirme prensiplerine karar verir.
5. El ve el bileği problemlerinde kişiye özgü tedavi programı planlar.

Dersin İçeriği

Bu ders; elin fonksiyonel anatomisini, el rehabilitasyonunda değerlendirmeyi, el-el bileği splintlerini, el ve elbileği egzersizlerini,tendon yaralanmaları ve rehabilitasyonunu, yumuşak doku yaralanmaları rehabilitasyonunu, elin travmatik problemleri ve rehabilitasyonunu,elin konjenital anomalileri , el ampütasyonları ve protez uygulamalarını,elin periferik sinir yaralanmaları ve tuzak nöropatileri rehabilitasyonunu, el yanıkları ve rehabilitasyonu, hemiplejik el rehabilitasyonu, elin romatizmal hastalıkları ve rehabilitasyonu, el rehabilitasyonunda güncel teknolojik yaklaşımları içermektedir.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Elin fonksiyonel anatomisi
2) El rehabilitasyonunda değerlendirme
3) El-el bileği splintleri
4) El ve elbileği egzersizleri
5) Tendon yaralanmaları ve rehabilitasyonu
6) Yumuşak doku yaralanmaları rehabilitasyonu
7) Elin travmatik problemleri ve rehabilitasyonu
8) Ara sınav
9) Elin konjenital anomalileri , el ampütasyonları ve protez uygulamaları
10) Elin periferik sinir yaralanmaları ve tuzak nöropatileri rehabilitasyonu
11) El yanıkları ve rehabilitasyonu
12) Hemiplejik el rehabilitasyonu
13) Elin romatizmal hastalıkları ve rehabilitasyonu
14) Brakiyal pleksus yaralanmalarında rehabilitasyon

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Ders notları haftalık olarak verilecektir. Course notes will be given weekly
Diğer Kaynaklar: - Çerezci Ö., Ataker, Y. (2013) El Rehabilitasyonu. Amerikan Hastanesi
- Burke, S. L., Higgins, J. P., McClinton, M. A., Saunders, R. J., Valdata, L. (2006) Hand and Upper Extremity Rehabilitation, 3rd Edition. Missouri: Elsevier Churchill
- Weiss, S., Falkenstein, N. (2005) Hand Rehabilitation, 2nd Edition. Missouri: Elsevier Mosby

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Ara Sınavlar 1 % 40
Final 1 % 60
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 40
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 60
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 13 2 26
Sınıf Dışı Ders Çalışması 14 8 112
Ara Sınavlar 2 2 4
Final 2 2 4
Toplam İş Yükü 146

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Mesleki rol ve işlevlerini yerine getirmek için gerekli kuramsal ve uygulama bilgilerine sahip olmak.
2) Mesleki uygulamalarında etik ilke ve değerlere uygun davranmayı, temel değer ve sosyal hakların evrenselliğini gözetmek.
3) Yaşam boyu öğrenme, sorun çözme ve eleştirel düşünme becerilerini kullanmak.
4) Sağlığın korunması, geliştirilmesi ve bakımda, ilgili model/kuramları kullanarak, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon gerektiren durumlarda kanıta dayalı uygulamaları tanımlamak ve problem çözme yöntemlerini belirlemek.
5) Toplumsal sorumluluk bilinci ile, interdisipliner anlayış içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol almak.
6) Birey, aile ve toplumun sağlık eğitim gereksinimlerine yönelik eğitim ve danışmanlık becerisine sahip olmak.
7) Toplumun sağlık sorunlarına duyarlı olmak ve çözüm önerileri üretebilmek.
8) Güncel, etkili iletişim becerilerini kullanabilmek.
9) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon uygulamaları için gerekli olan modern alet, teknik ve modaliteleri seçme ve kullanma becerisi; sağlık bilişimi teknolojilerini etkin düzeyde kullanma becerisi kazanmak.
10) Sağlık bilimlerine yönelik veritabanları ve bilgi kaynaklarında literatür taraması yapmak, bilgiye erişme ve kullanma becerisi kazanmak.
11) En az bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izleme ve meslektaşları ile uluslararası düzeyde iletişim ve işbirliği gerçekleştirebilmek.
12) Çağdaş ve profesyonel kimliği ile meslektaşlarına rol model ve yaşadığı topluma örnek olmak.