FTR3067 Fiziksel AktiviteBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON (TÜRKÇE)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON (TÜRKÇE)
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
FTR3067 Fiziksel Aktivite Güz
Bahar
2 0 2 6
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili:
Dersin Türü: Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Hibrit
Dersin Koordinatörü: Doç. Dr. HASAN KEREM ALPTEKİN
Dersi Veren(ler): Dr. Öğr. Üyesi HAZAL GENÇ
Dersin Amacı: Dersin Amacı Klinik pilates tekniklerinin tanımını, Yoga felsefesini, temel prensiplerini ve uygulamalarını değerlendirmektir.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
1. Klinik Pilates tekniklerini tanımlayabilecektir.
1.1. Klinik Pilates tekniklerini tedavi amaçlı kullanır.
1.2. Klinik Pilates tekniklerinin kas kuvveti ve postür üzerinde olan etki mekanizmalarını açıklar.
1.3 Klinik Pilatesin skolyoz, postür bozukluğu, kas iskelet sistemi rahatsızlıklarında ve gebelik alanında
kullanımını tartışır.
1.4. Klinik Pilates konusunda yapılan araştırmaların fizyoterapi kliniğinde yeri ve önemini kavrar.
2. Skolyoz, postür bozukluğu, kas iskelet sistemi rahatsızlıklarında ve gebelik alanında kullanılan Klinik Pilates
tekniklerini tanımlayabilecektir.
2.1 Postür bozukluklarında ve kas iskelet sistemi rahatsızlıklarında Klinik Pilates uygulama tekniklerini ayırt
eder.
2.2 Gebelerde Klinik Pilates uygulamaları ile tedavi yaklaşımlarını tanımlar.
2.3. Skolyozda Klinik Pilates uygulamalarını tanımlar.
2.4. Koruyucu rehabilitasyonda Klinik Pilates uygulamalarını tanımlar.
3. Yoga felsefesini tartışabilecektir.
3.1. Yoga türlerini açıklar
3.2. Hatha yoga felsefesini tartışır.
3.3 Yoganın klinik alanındaki kullanımını tartışır.
3.4. Yoga hakkında yapılan araştırmaların fizyoterapi kliniğinde yeri ve önemini kavrar.
4. Fizyoterapide Yoga farklılıklarını tanımlayabilecektir.
4.1. Kas-İskelet sistemi problemlerinde Yoga uygulamalarını özetler.
4.2. Nörolojik problemlerde Yoga uygulamalarını tanımlar.
4.3. Geriatriklerde Yoga uygulamalarını özetler.
4.4. Sağlıklılarda Yoga uygulamalarını tanımlar
5. Teknoloji ile egzersizi ilişkilendirir, egzersiz programlarına yenilikçi yaklaşır.

Dersin İçeriği

Bu ders, Klinik Pilates teknikleri ve Yoganın tedavide kullanmasını içerir.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Dersin tanıtımı, amacı, içeriği; Klinik Pilates ve yoga tekniklerinin temel prensipleri, teorik temeli.
2) Klinik Pilates tekniklerinde beş element, vücut farkındalığı, core stabilizasyon kavramları.
3) Klinik Pilatesin fizyoterapideki önemi. 1. ve 3. seviye egzersiz uygulamaları.
4) Klinik pilates 4. ve 5. seviye egzersiz uygulamaları.
5) Top ve Therabant ile Klinik Pilates uygulamaları
6) Grup egzersiz eğitimi; pilates sınıfı oluşturma kriterleri, egzersizleri öğretirken dikkat edilecek hususlar.
7) Genel uygulama: Grup egzersiz yönetimi
8) Yoga temel uygulaması Yogasana temel tanımı ve seansların uygulamaları.
9) Yoga uygulamaları öğretilmesi: Nefes egzersizleri, Isınma Egzersizleri ve Suryanamaskar.
10) Yoga uygulamaları öğretilmesi: Gevşeme egzersizleri.
11) Yoga uygulamaları öğretilmesi: Asana uygulamaları -I
12) Genel uygulama: Temel Yoga programı uygulaması.
13) Klinik ortamda Pilates ve Yoga uygulama örnekleri
14) Teknoloji destekli egzersizler

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Haftalık olarak verilecektir. / Will be given weekly
Diğer Kaynaklar: 1- R Nagarathna, HR Nagendra. Integrated Approach of Yoga Therapy fo Positive Health. Swami
Vivekananda Yoga Prakashana, 2007.
2- Muscolino, J.E., Cipriani,S. Pilates and the Powerhouse 1. Journal of Bodywork and Movement Terapies,
2004.

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Ara Sınavlar 1 % 40
Final 1 % 60
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 40
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 60
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ara Sınavlar 1 2 2
Final 1 2 2
Toplam İş Yükü 4

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Mesleki rol ve işlevlerini yerine getirmek için gerekli kuramsal ve uygulama bilgilerine sahip olmak.
2) Mesleki uygulamalarında etik ilke ve değerlere uygun davranmayı, temel değer ve sosyal hakların evrenselliğini gözetmek.
3) Yaşam boyu öğrenme, sorun çözme ve eleştirel düşünme becerilerini kullanmak.
4) Sağlığın korunması, geliştirilmesi ve bakımda, ilgili model/kuramları kullanarak, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon gerektiren durumlarda kanıta dayalı uygulamaları tanımlamak ve problem çözme yöntemlerini belirlemek.
5) Toplumsal sorumluluk bilinci ile, interdisipliner anlayış içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol almak.
6) Birey, aile ve toplumun sağlık eğitim gereksinimlerine yönelik eğitim ve danışmanlık becerisine sahip olmak.
7) Toplumun sağlık sorunlarına duyarlı olmak ve çözüm önerileri üretebilmek.
8) Güncel, etkili iletişim becerilerini kullanabilmek.
9) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon uygulamaları için gerekli olan modern alet, teknik ve modaliteleri seçme ve kullanma becerisi; sağlık bilişimi teknolojilerini etkin düzeyde kullanma becerisi kazanmak.
10) Sağlık bilimlerine yönelik veritabanları ve bilgi kaynaklarında literatür taraması yapmak, bilgiye erişme ve kullanma becerisi kazanmak.
11) En az bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izleme ve meslektaşları ile uluslararası düzeyde iletişim ve işbirliği gerçekleştirebilmek.
12) Çağdaş ve profesyonel kimliği ile meslektaşlarına rol model ve yaşadığı topluma örnek olmak.