GEP0622 Creative ThinkingBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar BESLENME VE DİYETETİK (İNGİLİZCE)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
BESLENME VE DİYETETİK (İNGİLİZCE)
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
GEP0622 Yaratıcı Düşünce ve Girişimcilik Güz
Bahar
3 0 3 5
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: İngilizce
Dersin Türü: GE-Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi ŞAFAK ŞAHİN
Dersi Veren(ler): Dr. Öğr. Üyesi ŞAFAK ŞAHİN
Dersin Amacı: Bu dersin amacı, herhangi bir sorunla ilgili sınırlı çözümler üretmek yerine, çözüm için birçok fırsat olabileceğinin öğrenilmesine yardımcı olmaktır. Yaratıcı süreçlere teorik yaklaşımlar; küçük gruplarda, organizasyonlarda, küçük işletmelerde, girişimlerde ve ikna edici durumlardaki belli problemlere yaratıcı çözümlerin somut örnekleriyle değerlendirilebilecek.
Ders büyük ölçüde, öğretim üyesinin öğrencilerle kurduğu güçlü etkileşime dayalı olacak. Dersin sonunda öğrencilerin, farklı işletme veya pazarlama sorunlarına yaratıcı düşünce stratejik çözümleri getirebilme yetisini kazanmaları amaçlanmaktadır.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
I. Bu ders öğrencilere yaratıcılık alanındaki temel teoriler ve mevcut konular hakkında genel bir bakış açısı sağlar.

II. Yeni iş modelleri ve girişimleri için bireysel yaratıcılıklarını geliştirmeleri ve fikirlerini rahatça ifade edebilmeleri için özel teknikler sunar.

III. Yaratıcı birey, yaratım süreci ve yaratıcı işlevselliği geliştirme tekniklerine yönelik modern bir anlayış edinme.

IV. Bireysel yaratıcılıklarının güçlü ve zayıf yanlarını saptayabilme.

V. Kendini gerçekleştirebilme ve yaratıcı düşünme becerisi (sorunlara hassasiyet, akıcılık, esneklik, özgünlük ve görsel-sözel detaylandırma)

Dersin İçeriği

Yaratıcılık ve İnovasyon Nedir?
Bireysel Yaratıcılık
Fikir Üretme Teknikleri
Yaratıcı Girişimcilik İçin Doğru Çevreyi Geliştirme
Girişimcilikte Yaratıcılık ve Inovasyon
İşletme Problemlerini Çözmede Yaratıcı Düşüncenin Rolü
Problem Tanımlama
Yeni İş Modellerinde Yaratıcı Teknikler
Takım Çalışmasında Yaratıcılığı Arttırma

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) - Grupları belirleme ve ders süreci paylaşma -Yaratıcılık, yaratıcı fikir ve yaratıcı düşünce nedir?
2) Yaratıcılığın 4 boyutu. Ödev değerlendirme / örnek analizi
3) Fikir üretme teknikleri 1
4) Fikir üretme teknikleri 2
5) İş modelleri için yaratıcı düşünme stratejileri
6) Yeni işlere odaklanma: Görmenin yeni yolları
7) Girişimcilikte fikirler, fırsatlar ve yenilikçilik 1
8) Girişimcilikte fikirler, fırsatlar ve yenilikçilik 2 - Vize
9) Fikirleri uygulama. Ödev inceleme ve sunumlar. Kitap inceleme
10) Proje sunumları
11) Proje sunumları 2 ve değerlendirme.
12) Yenilikçi çalışma ortamı yaratma.
13) İş fikrini yaratıcı sunmanın yolları, teknikleri ve modelleri.
14) Genel değerlendirme

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: CRACKING CREATIVITY – Micheal Mihalko
Innovation and Entrepreneurship - Peter F. Drucker
Diğer Kaynaklar:

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 1 % 10
Sunum 2 % 20
Ara Sınavlar 1 % 30
Final 1 % 40
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 60
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 40
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 3 42
Uygulama 3 3 9
Sınıf Dışı Ders Çalışması 4 3 12
Sunum / Seminer 3 10 30
Ödevler 1 3 3
Ara Sınavlar 1 10 10
Final 1 15 15
Toplam İş Yükü 121

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Beslenme ve Diyetetik alanındaki teorik ve metodolojik yaklaşımları, kanıt-temelli ilkeleri ve bilimsel literatürü uygulamalarında sistematik olarak kullanmak.
2) Birey, aile ve toplumun sağlığının korunması, iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için teorik ve uygulama bilgisine sahip olmak.
3) Toplumda beslenme ile ilgili problemler için daha fazla risk altında bulunan özel grupların (gebeler, emziren anneler, bebekler, adölesanlar, yaşlılar vb) beslenme durumunu değerlendirmek.
4) Beslenme ve diyetetik alandaki uygulama ve araştırmalarda bilişim ve sağlık bakım teknolojilerini kullanmak.
5) Farklı ortamlarda, danışanları ve iş arkadaşlarıyla etkili profesyonel ilişkilerin başlatılması için etkin bir şekilde iletişim kurmak.
6) En az bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izleme ve meslektaşları ile uluslararası düzeyde iletişim ve işbirliği gerçekleştirebilmek.
7) Yaşam boyu öğrenme, sorun çözme ve eleştirel düşünme becerilerini kullanmak.
8) Mesleki uygulamalarında etik ilke ve değerlere uygun davranmayı, temel değer ve sosyal hakların evrenselliğini gözetmek.
9) Toplumsal sorumluluk bilinci ile interdisipliner anlayış içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol almak.
10) Sağlık bilimlerine yönelik veritabanları ve bilgi kaynaklarında literatür taraması yapmak, bilgiye erişme ve kullanma becerisi kazanmak.
11) Diğer diyetisyenlerin yetiştirilmesi, sağlık profesyonellerinin ve bireylerin beslenme konusunda eğitilmeleri için sorumluluk almak ve tüm süreçlere aktif bir şekilde katılmak.
12) Diyetetik uygulamalarını, içinde bulunduğu toplumun kültürel farklılıklarını ve bu toplum içindeki farklı grupların farklı sağlık ihtiyaçlarını da dikkate alarak gerçekleştirmek.