GEP0622 Creative ThinkingBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar YAZILIM MÜHENDİSLİĞİÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
GEP0622 Yaratıcı Düşünce ve Girişimcilik Bahar 3 0 3 5
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: English
Dersin Türü: GE-Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi ŞAFAK ŞAHİN
Dersi Veren(ler): Dr. Öğr. Üyesi ŞAFAK ŞAHİN
Dersin Amacı: Bu dersin amacı, herhangi bir sorunla ilgili sınırlı çözümler üretmek yerine, çözüm için birçok fırsat olabileceğinin öğrenilmesine yardımcı olmaktır. Yaratıcı süreçlere teorik yaklaşımlar; küçük gruplarda, organizasyonlarda, küçük işletmelerde, girişimlerde ve ikna edici durumlardaki belli problemlere yaratıcı çözümlerin somut örnekleriyle değerlendirilebilecek.
Ders büyük ölçüde, öğretim üyesinin öğrencilerle kurduğu güçlü etkileşime dayalı olacak. Dersin sonunda öğrencilerin, farklı işletme veya pazarlama sorunlarına yaratıcı düşünce stratejik çözümleri getirebilme yetisini kazanmaları amaçlanmaktadır.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
I. Bu ders öğrencilere yaratıcılık alanındaki temel teoriler ve mevcut konular hakkında genel bir bakış açısı sağlar.

II. Yeni iş modelleri ve girişimleri için bireysel yaratıcılıklarını geliştirmeleri ve fikirlerini rahatça ifade edebilmeleri için özel teknikler sunar.

III. Yaratıcı birey, yaratım süreci ve yaratıcı işlevselliği geliştirme tekniklerine yönelik modern bir anlayış edinme.

IV. Bireysel yaratıcılıklarının güçlü ve zayıf yanlarını saptayabilme.

V. Kendini gerçekleştirebilme ve yaratıcı düşünme becerisi (sorunlara hassasiyet, akıcılık, esneklik, özgünlük ve görsel-sözel detaylandırma)

Dersin İçeriği

Yaratıcılık ve İnovasyon Nedir?
Bireysel Yaratıcılık
Fikir Üretme Teknikleri
Yaratıcı Girişimcilik İçin Doğru Çevreyi Geliştirme
Girişimcilikte Yaratıcılık ve Inovasyon
İşletme Problemlerini Çözmede Yaratıcı Düşüncenin Rolü
Problem Tanımlama
Yeni İş Modellerinde Yaratıcı Teknikler
Takım Çalışmasında Yaratıcılığı Arttırma

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) - Grupları belirleme ve ders süreci paylaşma -Yaratıcılık, yaratıcı fikir ve yaratıcı düşünce nedir?
2) Yaratıcılığın 4 boyutu. Ödev değerlendirme / örnek analizi
3) Fikir üretme teknikleri 1
4) Fikir üretme teknikleri 2
5) İş modelleri için yaratıcı düşünme stratejileri
6) Yeni işlere odaklanma: Görmenin yeni yolları
7) Girişimcilikte fikirler, fırsatlar ve yenilikçilik 1
8) Girişimcilikte fikirler, fırsatlar ve yenilikçilik 2 - Vize
9) Fikirleri uygulama. Ödev inceleme ve sunumlar. Kitap inceleme
10) Proje sunumları
11) Proje sunumları 2 ve değerlendirme.
12) Yenilikçi çalışma ortamı yaratma.
13) İş fikrini yaratıcı sunmanın yolları, teknikleri ve modelleri.
14) Genel değerlendirme

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: CRACKING CREATIVITY – Micheal Mihalko
Innovation and Entrepreneurship - Peter F. Drucker
Diğer Kaynaklar:

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 1 % 10
Sunum 2 % 20
Ara Sınavlar 1 % 30
Final 1 % 40
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 60
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 40
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 3 42
Uygulama 3 3 9
Sınıf Dışı Ders Çalışması 4 3 12
Sunum / Seminer 3 10 30
Ödevler 1 3 3
Ara Sınavlar 1 10 10
Final 1 15 15
Toplam İş Yükü 121

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Karmaşık mühendislik problemlerine yönelik yazılım proje, süreç ve ürünlerine ait fonksiyonel ve fonksiyonel olmayan özellikleri tanımlayabilmek.
2) Karmaşık mühendislik problemlerinde yazılım mimarisi, bileşenleri, ara yüzleri ve sisteme ait diğer alt bileşenleri tasarlayabilmek.
3) Kodlama, doğrulama, sınama ve hata ayıklama konularını da içerecek şekilde karmaşık yazılım sistemleri geliştirebilmek.
4) Karmaşık mühendislik problemlerinde yazılımı, programın davranışlarını beklenen sonuçlara göre sınayarak doğrulayabilmek.
5) Karmaşık yazılım sistemlerinin çalışması sırasında, çalışma ortamının değişmesi, yeni kullanıcı istekleri ve yazılım hatalarının ortaya çıkması ile meydana gelen bakım faaliyetlerine yönelik işlemleri yapabilmek.
6) Karmaşık yazılım sistemlerinde yapılan değişiklikleri izleyebilmek ve kontrol edebilmek, entegrasyonunu sağlayabilmek, yeni sürümlerini sistematik olarak planlayabilmek ve riskleri yönetebilmek.
7) Disiplin içi ve disiplinler arası takımlarda görev alarak karmaşık yazılım sistemleri yaşam süreçlerini tanımlayabilmek, değerlendirebilmek, ölçebilmek, yönetebilmek ve uygulayabilmek.
8) Karmaşık mühendislik problemlerinde gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında yazılım gereksinimlerini toplama, yazılımı tasarlama, geliştirme, sınama, bakımını yapma konularındaki çeşitli araçları ve yöntemleri kullanabilmek.
9) Temel kalite metrikler tanımlayabilmek, yazılım yaşam döngüsü süreçlerini uygulayabilmek, yazılım kalitesini ölçebilmek, kalite model karakteristiklerini tanımlayabilmek, standartları uygulayabilmek ve bunları karmaşık yazılım sistemlerini analiz etmekte, tasarlamakta, geliştirmekte, doğrulamakta ve sınamakta kullanabilmek.
10) Yazılım mühendisliği ile ortak sınırlara sahip olan matematik, fen bilimleri, bilgisayar mühendisliği, endüstri mühendisliği, sistem mühendisliği, ekonomi, yönetim ve sürdürülebilir kalkınma gibi diğer disiplinler hakkında teknik bilgi kazanabilmek ve bunlar aracılığıyla yenilikçi fikirleri karmaşık mühendislik problemlerinde ve girişimcilik faaliyetlerinde kullanabilmek.
11) Yazılım mühendisliği kültürü ve etik anlayışını kavrayabilmek ve bunları yazılım mühendisliğinde uygulayabilecek temel bilgilere sahip olmak, meslek hayatı boyunca gerekli teknik becerileri öğrenip başarıyla uygulayabilmek.
12) Yabancı dil ve Türkçe kullanarak etkin rapor yazabilmek ve yazılı raporları anlayabilmek, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilmek, etkin sunum yapabilmek, açık ve anlaşılır talimat verebilmek ve alabilmek.
13) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları ile mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları hakkında bilgi sahibi olmak.