GEP0623 Fashion and MediaBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar BESLENME VE DİYETETİK (İNGİLİZCE)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
BESLENME VE DİYETETİK (İNGİLİZCE)
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
GEP0623 Moda ve Medya Güz
Bahar
3 0 3 5
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: English
Dersin Türü: GE-Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr. BURCU ALARSLAN ULUDAŞ
Opsiyonel Program Bileşenleri: yok
Dersin Amacı: Bu ders sinema ve moda çalışmaları alanında disiplinler arası bir giriş yapmaya yarayacaktır. Tarihsel ve teorik bakış açıları üzerinden moda,tüketim, trendler ve pazarlamanın sinema sektörü ile ilişkilerine göz atılacaktır.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
1. Hem Türkiye hem uluslararası bağlamda medya ile moda sektörü arasındaki ilişkileri çözebilir.
2. Modanın medya ile ilişkisini ortaya çıkarabilecek araştırma yollarını kendi adına belirleyebilir.
3. Modanın rolü ve stilin görsel sunumumuzdaki yeri üzerine tartışmak
4. Modanın ekonomik, toplumsal ve kültürel arkaplanını anlamak
5. Modernite ile stil ve görselliğin ilişkisini anlamak
6. Celebrity Kültürü ile işleyişini anlamak

Dersin İçeriği

Kültür ve medya çalışmalar doğrultusunda dersin ana konusu, modanın nasıl anlam yarattığı, tarih pop kültür ve medya alanında nasıl yayıldığı ; moda görsel sunum ve güç ilişkileri doğrultusunda analiz edilecektir .

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Moda nedir Anne Hollander, Sex and Suits, Chapter 2: The Work of Fashion
2) Moda ve Kültüre giriş Course Reader-Roland Barthes “The Rhetorical System” from The Fashion System (pp. 225-276).
3) Kendi Modanı yarat Anne Hollander, Sex and Suits, Introduction
4) Moda tarihi Anne Hollander, Sex and Suits, Chapter 3: The Genesis of the Suit
5) Moda ve kitleler Anne Hollander, Sex and Suits, Chapter 4: Modernity
6) Moda ve iletişim Barnard, Chs. 3-5 (pp. 49-127)
7) Roland Barthes ve Moda teorisi Roland Barthes “The Rhetorical System” from The Fashion System (pp. 225-276).
8) vize
9) Moda ve toplum Barnard, Ch. 6 (pp. 127-156)
10) Pop kültürde moda Colin McDowell “Medium and The Message” “Selling the Dream”
11) Moda ikonları Rachel Moseley, “Trousers and Tiaras: Audrey Hepburn, a Woman’s Star” Feminist Review (2002) 71, 37–51.
12) Süperstarlar Colin McDowell “Designer as Superstar” Rachel Moseley “Storytelling: Marlene Dietrich’s Face and John Frederics Hats” “Brad Pitt and George Clooney, the Rough and the Smooth: Male Costuming in Contempory Hollywood”
13) Kostüm tasarımı Pamela Church Gibson, “'The Rough with the Smooth': Male Costuming in Contemporary Hollywood”
14) Sınırdaki moda Caroline Evans, “Fashion at the Edge” Fiona Anderson, “Museums as Fashion Media”
15) Genel tekrar
16) Final Sınavı

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Course Notes / Textbooks selected readings from this books below:
Fashion in Film: Adrienne Munich, Indiana University Press: 2011

Fashion Theory: A Reader, Malcom Barnard: Routledge, 2007

Barthes, Roland, The Language of Fashion (Oxford: Berg, 2004.
Anne Hollander, Sex and Suits: The Evolution of Modern DressSteele, Valerie (eds).
Barnard, Malcom, Fashion as Communication, New York: Routledge; 2 edition (29 Aug 2002)
Moseley, Rachel, Fashioning Film Stars: Dress, Culture, Identity (London: BFI, 2005)
McDowell, Colin Fashion Today, London, Phaidon Press Limited, 2000.

Diğer Kaynaklar:

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Toplam %
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 0
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI %
Toplam %

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Beslenme ve Diyetetik alanındaki teorik ve metodolojik yaklaşımları, kanıt-temelli ilkeleri ve bilimsel literatürü uygulamalarında sistematik olarak kullanmak.
2) Birey, aile ve toplumun sağlığının korunması, iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için teorik ve uygulama bilgisine sahip olmak.
3) Toplumda beslenme ile ilgili problemler için daha fazla risk altında bulunan özel grupların (gebeler, emziren anneler, bebekler, adölesanlar, yaşlılar vb) beslenme durumunu değerlendirmek.
4) Beslenme ve diyetetik alandaki uygulama ve araştırmalarda bilişim ve sağlık bakım teknolojilerini kullanmak.
5) Farklı ortamlarda, danışanları ve iş arkadaşlarıyla etkili profesyonel ilişkilerin başlatılması için etkin bir şekilde iletişim kurmak.
6) En az bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izleme ve meslektaşları ile uluslararası düzeyde iletişim ve işbirliği gerçekleştirebilmek.
7) Yaşam boyu öğrenme, sorun çözme ve eleştirel düşünme becerilerini kullanmak.
8) Mesleki uygulamalarında etik ilke ve değerlere uygun davranmayı, temel değer ve sosyal hakların evrenselliğini gözetmek.
9) Toplumsal sorumluluk bilinci ile interdisipliner anlayış içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol almak.
10) Sağlık bilimlerine yönelik veritabanları ve bilgi kaynaklarında literatür taraması yapmak, bilgiye erişme ve kullanma becerisi kazanmak.
11) Diğer diyetisyenlerin yetiştirilmesi, sağlık profesyonellerinin ve bireylerin beslenme konusunda eğitilmeleri için sorumluluk almak ve tüm süreçlere aktif bir şekilde katılmak.
12) Diyetetik uygulamalarını, içinde bulunduğu toplumun kültürel farklılıklarını ve bu toplum içindeki farklı grupların farklı sağlık ihtiyaçlarını da dikkate alarak gerçekleştirmek.