GEP0623 Fashion and MediaBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar YAZILIM MÜHENDİSLİĞİÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
GEP0623 Moda ve Medya Güz 3 0 3 5
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: English
Dersin Türü: GE-Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr. BURCU ALARSLAN ULUDAŞ
Opsiyonel Program Bileşenleri: yok
Dersin Amacı: Bu ders sinema ve moda çalışmaları alanında disiplinler arası bir giriş yapmaya yarayacaktır. Tarihsel ve teorik bakış açıları üzerinden moda,tüketim, trendler ve pazarlamanın sinema sektörü ile ilişkilerine göz atılacaktır.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
1. Hem Türkiye hem uluslararası bağlamda medya ile moda sektörü arasındaki ilişkileri çözebilir.
2. Modanın medya ile ilişkisini ortaya çıkarabilecek araştırma yollarını kendi adına belirleyebilir.
3. Modanın rolü ve stilin görsel sunumumuzdaki yeri üzerine tartışmak
4. Modanın ekonomik, toplumsal ve kültürel arkaplanını anlamak
5. Modernite ile stil ve görselliğin ilişkisini anlamak
6. Celebrity Kültürü ile işleyişini anlamak

Dersin İçeriği

Kültür ve medya çalışmalar doğrultusunda dersin ana konusu, modanın nasıl anlam yarattığı, tarih pop kültür ve medya alanında nasıl yayıldığı ; moda görsel sunum ve güç ilişkileri doğrultusunda analiz edilecektir .

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Moda nedir Anne Hollander, Sex and Suits, Chapter 2: The Work of Fashion
2) Moda ve Kültüre giriş Course Reader-Roland Barthes “The Rhetorical System” from The Fashion System (pp. 225-276).
3) Kendi Modanı yarat Anne Hollander, Sex and Suits, Introduction
4) Moda tarihi Anne Hollander, Sex and Suits, Chapter 3: The Genesis of the Suit
5) Moda ve kitleler Anne Hollander, Sex and Suits, Chapter 4: Modernity
6) Moda ve iletişim Barnard, Chs. 3-5 (pp. 49-127)
7) Roland Barthes ve Moda teorisi Roland Barthes “The Rhetorical System” from The Fashion System (pp. 225-276).
8) vize
9) Moda ve toplum Barnard, Ch. 6 (pp. 127-156)
10) Pop kültürde moda Colin McDowell “Medium and The Message” “Selling the Dream”
11) Moda ikonları Rachel Moseley, “Trousers and Tiaras: Audrey Hepburn, a Woman’s Star” Feminist Review (2002) 71, 37–51.
12) Süperstarlar Colin McDowell “Designer as Superstar” Rachel Moseley “Storytelling: Marlene Dietrich’s Face and John Frederics Hats” “Brad Pitt and George Clooney, the Rough and the Smooth: Male Costuming in Contempory Hollywood”
13) Kostüm tasarımı Pamela Church Gibson, “'The Rough with the Smooth': Male Costuming in Contemporary Hollywood”
14) Sınırdaki moda Caroline Evans, “Fashion at the Edge” Fiona Anderson, “Museums as Fashion Media”
15) Genel tekrar
16) Final Sınavı

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Course Notes / Textbooks selected readings from this books below:
Fashion in Film: Adrienne Munich, Indiana University Press: 2011

Fashion Theory: A Reader, Malcom Barnard: Routledge, 2007

Barthes, Roland, The Language of Fashion (Oxford: Berg, 2004.
Anne Hollander, Sex and Suits: The Evolution of Modern DressSteele, Valerie (eds).
Barnard, Malcom, Fashion as Communication, New York: Routledge; 2 edition (29 Aug 2002)
Moseley, Rachel, Fashioning Film Stars: Dress, Culture, Identity (London: BFI, 2005)
McDowell, Colin Fashion Today, London, Phaidon Press Limited, 2000.

Diğer Kaynaklar:

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Toplam %
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 0
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI %
Toplam %

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Karmaşık mühendislik problemlerine yönelik yazılım proje, süreç ve ürünlerine ait fonksiyonel ve fonksiyonel olmayan özellikleri tanımlayabilmek.
2) Karmaşık mühendislik problemlerinde yazılım mimarisi, bileşenleri, ara yüzleri ve sisteme ait diğer alt bileşenleri tasarlayabilmek.
3) Kodlama, doğrulama, sınama ve hata ayıklama konularını da içerecek şekilde karmaşık yazılım sistemleri geliştirebilmek.
4) Karmaşık mühendislik problemlerinde yazılımı, programın davranışlarını beklenen sonuçlara göre sınayarak doğrulayabilmek.
5) Karmaşık yazılım sistemlerinin çalışması sırasında, çalışma ortamının değişmesi, yeni kullanıcı istekleri ve yazılım hatalarının ortaya çıkması ile meydana gelen bakım faaliyetlerine yönelik işlemleri yapabilmek.
6) Karmaşık yazılım sistemlerinde yapılan değişiklikleri izleyebilmek ve kontrol edebilmek, entegrasyonunu sağlayabilmek, yeni sürümlerini sistematik olarak planlayabilmek ve riskleri yönetebilmek.
7) Disiplin içi ve disiplinler arası takımlarda görev alarak karmaşık yazılım sistemleri yaşam süreçlerini tanımlayabilmek, değerlendirebilmek, ölçebilmek, yönetebilmek ve uygulayabilmek.
8) Karmaşık mühendislik problemlerinde gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında yazılım gereksinimlerini toplama, yazılımı tasarlama, geliştirme, sınama, bakımını yapma konularındaki çeşitli araçları ve yöntemleri kullanabilmek.
9) Temel kalite metrikler tanımlayabilmek, yazılım yaşam döngüsü süreçlerini uygulayabilmek, yazılım kalitesini ölçebilmek, kalite model karakteristiklerini tanımlayabilmek, standartları uygulayabilmek ve bunları karmaşık yazılım sistemlerini analiz etmekte, tasarlamakta, geliştirmekte, doğrulamakta ve sınamakta kullanabilmek.
10) Yazılım mühendisliği ile ortak sınırlara sahip olan matematik, fen bilimleri, bilgisayar mühendisliği, endüstri mühendisliği, sistem mühendisliği, ekonomi, yönetim ve sürdürülebilir kalkınma gibi diğer disiplinler hakkında teknik bilgi kazanabilmek ve bunlar aracılığıyla yenilikçi fikirleri karmaşık mühendislik problemlerinde ve girişimcilik faaliyetlerinde kullanabilmek.
11) Yazılım mühendisliği kültürü ve etik anlayışını kavrayabilmek ve bunları yazılım mühendisliğinde uygulayabilecek temel bilgilere sahip olmak, meslek hayatı boyunca gerekli teknik becerileri öğrenip başarıyla uygulayabilmek.
12) Yabancı dil ve Türkçe kullanarak etkin rapor yazabilmek ve yazılı raporları anlayabilmek, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilmek, etkin sunum yapabilmek, açık ve anlaşılır talimat verebilmek ve alabilmek.
13) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları ile mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları hakkında bilgi sahibi olmak.