GEP0619 Using Media for CommunicationBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar BESLENME VE DİYETETİK (İNGİLİZCE)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
BESLENME VE DİYETETİK (İNGİLİZCE)
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
GEP0619 İletişim için Medya Kullanımı Güz
Bahar
3 0 3 5
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: İngilizce
Dersin Türü: GE-Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr. BURCU ALARSLAN ULUDAŞ
Opsiyonel Program Bileşenleri: yok
Dersin Amacı: Ders, analog ve dijital medyaya dair disiplinlerarası analiz ve rehber niteliğinde geniş bir açı sunar. Medya platformlarını kullanan bu ders, genel olarak gazetecilik ve yayıncılık pratiklerini ve aynı zamanda bilginin etkili kullanımıyla kişisel blog ve dijital ortam yaratımını araştırır ve analiz eder. Dersi alan öğrenciler, kişisel ve kamusal iletişim için analogdan dijitale ağ araçlarını etkili ve stratejik bir şekilde kullanmayı öğrenirler.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Bu derste başarılı olan öğrenciler,
- medya platformanlarını kullanmaya aşina olacaklar,
- kendi dijital medya ve dijital alanlarını yaratmaya hazır olacaklar
- medyalarının etkililiği için kendi pratik bilgilerini kullanabilecekler
- blog ve dijital ağ oluşturmak için gerekli deneyimi kazanacaklar
- sosyal medya hesaplarını yönetecek ya da onları yönlendirebilecekler
- profesyonel deneyimleri boyunca bu yetkinliklerini verimli bir şekilde kullanabilecekler

Dersin İçeriği

Bu ders genel olarak analog medya ve özel olarak dijital medya üzerinden medya platformlarının işlev ve ilkelerini kapsamaktadır. Ders, öğrencilere kendi medyalarını yaratırken stratejik ve etkili bir yol sağlayacaktır.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Dersin Tanıtımı
2) Mesajın, haberin ve bilginin iletimi: Birbirimize nasıl ulaşırız?
3) Medya aracılığıyla kişisel ve kamusal bilgiyi ve haberleri nasıl sağlarız?
4) Ben ve benim topluluğum: Analog ve Dijital Medya aracılığıyla Ağ Kurma
5) Herkes için analog, her birimiz için dijital
6) Internet ve Dijital İletişim
7) Blog, Twitter hesabı ve kendi haberlerinizi yayınlama
8) Proje
9) İşaret etme, Bahsetme, Etiketleme ve diğerlerine bildirme
10) Stratejik zamanlama ve yayınlama
11) Kendi medyan üzerinden mesaj gönderme ve zamanın ruhunu yakalama
12) İletişim becerilerini pratik etme: Kendi medyanın verimliliği
13) Sunum: Sen kimsin ve senin medyan ne?
14) Son sözler: Kişisel İletişimden Kamusal İletişime
15) Genel tekrar
16) Final Sınavı

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Ders notları Kitap: Social Media Communication: Concepts, Practices, Data, Law and Ethics by Jeremy Harris Lipschultz
Diğer Kaynaklar:

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Toplam %
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 0
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI %
Toplam %

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Beslenme ve Diyetetik alanındaki teorik ve metodolojik yaklaşımları, kanıt-temelli ilkeleri ve bilimsel literatürü uygulamalarında sistematik olarak kullanmak.
2) Birey, aile ve toplumun sağlığının korunması, iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için teorik ve uygulama bilgisine sahip olmak.
3) Toplumda beslenme ile ilgili problemler için daha fazla risk altında bulunan özel grupların (gebeler, emziren anneler, bebekler, adölesanlar, yaşlılar vb) beslenme durumunu değerlendirmek.
4) Beslenme ve diyetetik alandaki uygulama ve araştırmalarda bilişim ve sağlık bakım teknolojilerini kullanmak.
5) Farklı ortamlarda, danışanları ve iş arkadaşlarıyla etkili profesyonel ilişkilerin başlatılması için etkin bir şekilde iletişim kurmak.
6) En az bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izleme ve meslektaşları ile uluslararası düzeyde iletişim ve işbirliği gerçekleştirebilmek.
7) Yaşam boyu öğrenme, sorun çözme ve eleştirel düşünme becerilerini kullanmak.
8) Mesleki uygulamalarında etik ilke ve değerlere uygun davranmayı, temel değer ve sosyal hakların evrenselliğini gözetmek.
9) Toplumsal sorumluluk bilinci ile interdisipliner anlayış içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol almak.
10) Sağlık bilimlerine yönelik veritabanları ve bilgi kaynaklarında literatür taraması yapmak, bilgiye erişme ve kullanma becerisi kazanmak.
11) Diğer diyetisyenlerin yetiştirilmesi, sağlık profesyonellerinin ve bireylerin beslenme konusunda eğitilmeleri için sorumluluk almak ve tüm süreçlere aktif bir şekilde katılmak.
12) Diyetetik uygulamalarını, içinde bulunduğu toplumun kültürel farklılıklarını ve bu toplum içindeki farklı grupların farklı sağlık ihtiyaçlarını da dikkate alarak gerçekleştirmek.