GEP0619 Using Media for CommunicationBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar YAZILIM MÜHENDİSLİĞİÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
GEP0619 İletişim için Medya Kullanımı Güz 3 0 3 5
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: English
Dersin Türü: GE-Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr. BURCU ALARSLAN ULUDAŞ
Opsiyonel Program Bileşenleri: yok
Dersin Amacı: Ders, analog ve dijital medyaya dair disiplinlerarası analiz ve rehber niteliğinde geniş bir açı sunar. Medya platformlarını kullanan bu ders, genel olarak gazetecilik ve yayıncılık pratiklerini ve aynı zamanda bilginin etkili kullanımıyla kişisel blog ve dijital ortam yaratımını araştırır ve analiz eder. Dersi alan öğrenciler, kişisel ve kamusal iletişim için analogdan dijitale ağ araçlarını etkili ve stratejik bir şekilde kullanmayı öğrenirler.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Bu derste başarılı olan öğrenciler,
- medya platformanlarını kullanmaya aşina olacaklar,
- kendi dijital medya ve dijital alanlarını yaratmaya hazır olacaklar
- medyalarının etkililiği için kendi pratik bilgilerini kullanabilecekler
- blog ve dijital ağ oluşturmak için gerekli deneyimi kazanacaklar
- sosyal medya hesaplarını yönetecek ya da onları yönlendirebilecekler
- profesyonel deneyimleri boyunca bu yetkinliklerini verimli bir şekilde kullanabilecekler

Dersin İçeriği

Bu ders genel olarak analog medya ve özel olarak dijital medya üzerinden medya platformlarının işlev ve ilkelerini kapsamaktadır. Ders, öğrencilere kendi medyalarını yaratırken stratejik ve etkili bir yol sağlayacaktır.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Dersin Tanıtımı
2) Mesajın, haberin ve bilginin iletimi: Birbirimize nasıl ulaşırız?
3) Medya aracılığıyla kişisel ve kamusal bilgiyi ve haberleri nasıl sağlarız?
4) Ben ve benim topluluğum: Analog ve Dijital Medya aracılığıyla Ağ Kurma
5) Herkes için analog, her birimiz için dijital
6) Internet ve Dijital İletişim
7) Blog, Twitter hesabı ve kendi haberlerinizi yayınlama
8) Proje
9) İşaret etme, Bahsetme, Etiketleme ve diğerlerine bildirme
10) Stratejik zamanlama ve yayınlama
11) Kendi medyan üzerinden mesaj gönderme ve zamanın ruhunu yakalama
12) İletişim becerilerini pratik etme: Kendi medyanın verimliliği
13) Sunum: Sen kimsin ve senin medyan ne?
14) Son sözler: Kişisel İletişimden Kamusal İletişime
15) Genel tekrar
16) Final Sınavı

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Ders notları Kitap: Social Media Communication: Concepts, Practices, Data, Law and Ethics by Jeremy Harris Lipschultz
Diğer Kaynaklar:

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Toplam %
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 0
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI %
Toplam %

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Karmaşık mühendislik problemlerine yönelik yazılım proje, süreç ve ürünlerine ait fonksiyonel ve fonksiyonel olmayan özellikleri tanımlayabilmek.
2) Karmaşık mühendislik problemlerinde yazılım mimarisi, bileşenleri, ara yüzleri ve sisteme ait diğer alt bileşenleri tasarlayabilmek.
3) Kodlama, doğrulama, sınama ve hata ayıklama konularını da içerecek şekilde karmaşık yazılım sistemleri geliştirebilmek.
4) Karmaşık mühendislik problemlerinde yazılımı, programın davranışlarını beklenen sonuçlara göre sınayarak doğrulayabilmek.
5) Karmaşık yazılım sistemlerinin çalışması sırasında, çalışma ortamının değişmesi, yeni kullanıcı istekleri ve yazılım hatalarının ortaya çıkması ile meydana gelen bakım faaliyetlerine yönelik işlemleri yapabilmek.
6) Karmaşık yazılım sistemlerinde yapılan değişiklikleri izleyebilmek ve kontrol edebilmek, entegrasyonunu sağlayabilmek, yeni sürümlerini sistematik olarak planlayabilmek ve riskleri yönetebilmek.
7) Disiplin içi ve disiplinler arası takımlarda görev alarak karmaşık yazılım sistemleri yaşam süreçlerini tanımlayabilmek, değerlendirebilmek, ölçebilmek, yönetebilmek ve uygulayabilmek.
8) Karmaşık mühendislik problemlerinde gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında yazılım gereksinimlerini toplama, yazılımı tasarlama, geliştirme, sınama, bakımını yapma konularındaki çeşitli araçları ve yöntemleri kullanabilmek.
9) Temel kalite metrikler tanımlayabilmek, yazılım yaşam döngüsü süreçlerini uygulayabilmek, yazılım kalitesini ölçebilmek, kalite model karakteristiklerini tanımlayabilmek, standartları uygulayabilmek ve bunları karmaşık yazılım sistemlerini analiz etmekte, tasarlamakta, geliştirmekte, doğrulamakta ve sınamakta kullanabilmek.
10) Yazılım mühendisliği ile ortak sınırlara sahip olan matematik, fen bilimleri, bilgisayar mühendisliği, endüstri mühendisliği, sistem mühendisliği, ekonomi, yönetim ve sürdürülebilir kalkınma gibi diğer disiplinler hakkında teknik bilgi kazanabilmek ve bunlar aracılığıyla yenilikçi fikirleri karmaşık mühendislik problemlerinde ve girişimcilik faaliyetlerinde kullanabilmek.
11) Yazılım mühendisliği kültürü ve etik anlayışını kavrayabilmek ve bunları yazılım mühendisliğinde uygulayabilecek temel bilgilere sahip olmak, meslek hayatı boyunca gerekli teknik becerileri öğrenip başarıyla uygulayabilmek.
12) Yabancı dil ve Türkçe kullanarak etkin rapor yazabilmek ve yazılı raporları anlayabilmek, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilmek, etkin sunum yapabilmek, açık ve anlaşılır talimat verebilmek ve alabilmek.
13) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları ile mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları hakkında bilgi sahibi olmak.