GEP0618 Communication and Stress ManagementBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar BESLENME VE DİYETETİK (İNGİLİZCE)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
BESLENME VE DİYETETİK (İNGİLİZCE)
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
GEP0618 İletişim ve Stres Yönetimi Güz
Bahar
3 0 3 5
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: İngilizce
Dersin Türü: GE-Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr. BURCU ALARSLAN ULUDAŞ
Dersi Veren(ler): Öğ.Gör. NAZMİYE ARDUÇ
Opsiyonel Program Bileşenleri: yok
Dersin Amacı: 1. Öğrencilerin iletişim kuramları ve metodolojisi konusunda ilerlemesi
2. Öğrencilerin kendi iletişim kurma yönemlerini analiz etmesi
3. İletişim ve ilişki arasındaki farklılıklar ve sınırlar farkındalığını öğrencilere kazandırmak.
4. Öğrencilerin iletişim kuramları ve kitle iletişimi hakkında farkındalık kazanması
5. Öğrencilerin stres hakkında bilgi edinmesi.
6. Öğrencilerin birey olarak stres yönetimi becerisi kazanmaları
7. Öğrencilerin stresörler hakkında bilgi edinerek kendi yaşamları ve toplumsal alandaki stresörlere yönelik farkındaklık kazanması
8. Öğrencilerin örgütsel stres ve faktörü hakkında donanım kazanmaları
9. Öğrencilerin çalışma hayatlarında örgütsel stresin etkisi ve yönetilmesi konusunda beceri kazanmaları
10. Öğrencilerin kişisel gelişimlerine stres yönetimi becerisi kazandırarak gelişimlerini sağlamaları

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;

Dersin İçeriği

Devamlılık %15
Vize %40
Final %45

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Beynin yapısı ve çalışma modeli
2) İletişim nedir? İletişim ögeleri ve türleri
3) İletişim ve ilişki arasındaki fark
4) Başarılı iletişim nedir?
5) sosyal medya ve iletişim
6) Kitle iletişim nedir? Kitle İletişim araçları ve birey
7) İletişimde gürültü nedir? Türkleri ve etkileri
8) Kitle İletişim Araçları
9) Stres tanımı,etkileri ve türleri
10) kişilik ve stres
11) stres yönetimi
12) Örgütsel stres
13) örgütsel stres yönetimi ve yapılandırması
14) final

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Kitle İletişim Kurmaları, 4x4’lül iletişim, Stres Yönetimi
Diğer Kaynaklar:

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Toplam %
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 0
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI %
Toplam %

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Beslenme ve Diyetetik alanındaki teorik ve metodolojik yaklaşımları, kanıt-temelli ilkeleri ve bilimsel literatürü uygulamalarında sistematik olarak kullanmak.
2) Birey, aile ve toplumun sağlığının korunması, iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için teorik ve uygulama bilgisine sahip olmak.
3) Toplumda beslenme ile ilgili problemler için daha fazla risk altında bulunan özel grupların (gebeler, emziren anneler, bebekler, adölesanlar, yaşlılar vb) beslenme durumunu değerlendirmek.
4) Beslenme ve diyetetik alandaki uygulama ve araştırmalarda bilişim ve sağlık bakım teknolojilerini kullanmak.
5) Farklı ortamlarda, danışanları ve iş arkadaşlarıyla etkili profesyonel ilişkilerin başlatılması için etkin bir şekilde iletişim kurmak.
6) En az bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izleme ve meslektaşları ile uluslararası düzeyde iletişim ve işbirliği gerçekleştirebilmek.
7) Yaşam boyu öğrenme, sorun çözme ve eleştirel düşünme becerilerini kullanmak.
8) Mesleki uygulamalarında etik ilke ve değerlere uygun davranmayı, temel değer ve sosyal hakların evrenselliğini gözetmek.
9) Toplumsal sorumluluk bilinci ile interdisipliner anlayış içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol almak.
10) Sağlık bilimlerine yönelik veritabanları ve bilgi kaynaklarında literatür taraması yapmak, bilgiye erişme ve kullanma becerisi kazanmak.
11) Diğer diyetisyenlerin yetiştirilmesi, sağlık profesyonellerinin ve bireylerin beslenme konusunda eğitilmeleri için sorumluluk almak ve tüm süreçlere aktif bir şekilde katılmak.
12) Diyetetik uygulamalarını, içinde bulunduğu toplumun kültürel farklılıklarını ve bu toplum içindeki farklı grupların farklı sağlık ihtiyaçlarını da dikkate alarak gerçekleştirmek.