FIN5477 Risk Evaluation in BankingBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar FİNANSAL TEKNOLOJİ (İNGİLİZCE, TEZLİ)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal Yeterlilikler
FİNANSAL TEKNOLOJİ (İNGİLİZCE, TEZLİ)
Yüksek Lisans TYYÇ: 7. Düzey QF-EHEA: 2. Düzey EQF-LLL: 7. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
FIN5477 Bankacılıkta Risk Değerlendirmesi Güz
Bahar
3 0 3 8
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: English
Dersin Türü: Departmental Elective
Dersin Seviyesi: Graduate
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: HANDE SAĞLAM
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Bu ders ile birlikte öğrenciler bankacılık ve risk yönetimi gibi konularda çerçeve bir anlayış sahibi olabileceklerdir. Ayrıca, bankacılık ve sigortacılık işlemleri ile ilgili ana karakteristik özellikleri anlayacaklardır. Solvency II ve Basel III konuları da tartışılacaktır.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler;
- Risk Yönetimi
- Risk Değerleme,
- Bankacılık ve Finansal Faaliyetler
- Sigorta işlemleri

konularından ileri derece bilgi sahibi olacaklardır.

Dersin İçeriği

Bankalarda Örgüt Yapısı, Bankacılık Düzenlemeleri, Bankalarda Faiz Riski Yönetimi, Bankalarda Kredi Riski Yönetimi, Bankalarda Likidite Yönetimi, Bankalarda Operasyonel Risk Yönetimi, Bankalarda Pazar Riski Yönetimi, Bankalarda Sermaye Yeterliliği, Banka Yönetim Konuları, Yatırım Bankacılığı ve Diğer Hizmetler, Banka Açıklamalarının Analizleri

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Bankalarda Örgüt Yapısı
2) Bankacılık Düzenlemeleri
3) Bankalarda Faiz ve Risk Yönetimi
4) Bankacılıkta Kredi Risk Yönetimi
5) Bankacılıkta Likidite Yönetimi
6) Ara Sınav
7) Bankalarda Piyasa - Risk Yönetimi
8) Bankalarda Sermaye Yeterliliği
9) Banka Yönetiminde Özel Durumlar
10) Yatırım Bankacılığı ve Diğer Hizmetler
11) Banka Bilançolarının Analizi
12) Uluslararası Düzenlemeler: Basel I-II-III
13) Bankacılıkta Diğer Uluslararası Kriterler
14) Final Sınavı

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Rose Peter S. and Sylvia C.Hudgins,Bank Management
and Financial Services, McGraw Hill, 2008

Wood Oliver G,Analysis of Bank Financial Statements,
Reinhold, 1979

Sullivan Kenneth (Ed.), Transparency in Central Bank
Financial Statement Disclosures, IMF Working paper,
WP/00/186,
Diğer Kaynaklar: Rose Peter S. and Sylvia C.Hudgins,Bank Management
and Financial Services, McGraw Hill, 2008

Wood Oliver G,Analysis of Bank Financial Statements,
Reinhold, 1979

Sullivan Kenneth (Ed.), Transparency in Central Bank
Financial Statement Disclosures, IMF Working paper,
WP/00/186,

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 10 % 10
Ödev 2 % 10
Ara Sınavlar 1 % 30
Final 1 % 50
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 50
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 50
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı İş Yükü
Ders Saati 14 42
Uygulama 14 42
Sınıf Dışı Ders Çalışması 14 84
Ödevler 2 20
Ara Sınavlar 1 6
Final 1 6
Toplam İş Yükü 200

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı