GEP0617 International Food CultureBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar YAZILIM MÜHENDİSLİĞİÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
GEP0617 Uluslararası Yemek Kültürü Güz 3 0 3 5
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: İngilizce
Dersin Türü: GE-Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr. BURCU ALARSLAN ULUDAŞ
Dersin Amacı: This course aims to look at the brief history of the world cuisines and examine their characteristic features. We are going to see the influence of international cuisines and see how they influenced each other. How are the reputations of the speciafic cuisines around the world. The popular ones and the reasons of the success. There will be a movie screening and also a project will be prepared after experiencing one of the world cuisines.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;

Dersin İçeriği

Project: Each student should create a new instagram account for this project. The account should be open to public. No private accounts. It would be like a foodie instagram account. Once you open the account you need to send me with your instagram account, name and last name and student number.
For the Project, you are going to go and try a restaurant (preferably a cuisine that you have never tried before) Then you are going to post photos of the food you try at the restaurant, the decoration of the restaurant, the menu and yourself on the table. Under each post you are going to write the name of the dishes and how you like it. Also make comment of the decoration, the ambiance, and your experience and etc… How was the taste? Why did you like it? Are you going to go to this restaurant again and etc… You will use the hashtag #baufoodculture2019
You are free to post any other gastronomic experiences on your instagram account. Also follow @tadindaseyahat account where I can follow up your post.
The restaurant you will try is going to be a cuisine that you have never tried before. No Italian, no Turkish, no American cuisines. Thai, Japanese, Korean, Russian, Chinese, Indian, Peruvian, Lebanese, African, Mexican cuisines are perfect alternatives.


40 % : Final
30 % : Midterm
15 % Attendence & Participation
15% Project (Between October 21-27th)

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) History of Food-Where the foods are coming from? Eating habits in the early ages. EUROPEAN CUISINES
2) No Class! Assignment Documentary: Watch Street Food on Netflix the first 2 episodes: Bangkok Thailand and Osaka Japan
3) Italy-Brief History and Characteristic Features-Why do we love Italian food? Place in the World
4) France- Brief History and Characteristic Features-Why is it considered the best cuisine in the world? Movie: Julie & Julia, Paris Can Wait
5) Guest Speaker-Chef from Gastronomy Department
6) No Class- Students are required to go to a restaurant and do the Project this week.
7) Spain- Brief History and Characteristic Features-Tapas Culture-What’s its place in the world?
8) ASIAN CUISINES China- Brief History and Characteristic Features-Why is it very different than other? Contribution to World Food Scene
9) Japan- Brief History and Characteristic Features-Sushi In the World- Movie: Tampopo, Jiro Dreams of Sushi
10) Thailand- Brief History and Characteristic Features –Its success in the world
11) India- Brief History and Characteristic Features-Movie: The Hundred Food Journey, Lion
12) Arab Cuisines- Brief History and Characteristic Features. Iranian Cuisines and influence between Arab and Turkish
13) Turkey- Brief History and Characteristic Features-Ottoman Cuisine and contemporary Turkish Cuisine
14) AMERİCAN CUISINES Mexico: Brief History and Characteristic Features –Spanish Influence
15) USA- Brief History and Characteristic Features-The contribution to the world food scene Peru: Why is it becoming the most popular cuisine? Nikkei and Chiafa cuisines

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: TV Shows:
• King Corn
• Anthony Bourdain-No Reservations/Parts Unknown
• Supersizers
• Ugly Delicious
• Street Food
Diğer Kaynaklar: Blogs:
• www.tadindaseyahat.com
• www.theculturetrip.com
• www.thrillist.com
• www.buzzfeedtasty.com

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Toplam %
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 0
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI %
Toplam %

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Karmaşık mühendislik problemlerine yönelik yazılım proje, süreç ve ürünlerine ait fonksiyonel ve fonksiyonel olmayan özellikleri tanımlayabilmek.
2) Karmaşık mühendislik problemlerinde yazılım mimarisi, bileşenleri, ara yüzleri ve sisteme ait diğer alt bileşenleri tasarlayabilmek.
3) Kodlama, doğrulama, sınama ve hata ayıklama konularını da içerecek şekilde karmaşık yazılım sistemleri geliştirebilmek.
4) Karmaşık mühendislik problemlerinde yazılımı, programın davranışlarını beklenen sonuçlara göre sınayarak doğrulayabilmek.
5) Karmaşık yazılım sistemlerinin çalışması sırasında, çalışma ortamının değişmesi, yeni kullanıcı istekleri ve yazılım hatalarının ortaya çıkması ile meydana gelen bakım faaliyetlerine yönelik işlemleri yapabilmek.
6) Karmaşık yazılım sistemlerinde yapılan değişiklikleri izleyebilmek ve kontrol edebilmek, entegrasyonunu sağlayabilmek, yeni sürümlerini sistematik olarak planlayabilmek ve riskleri yönetebilmek.
7) Disiplin içi ve disiplinler arası takımlarda görev alarak karmaşık yazılım sistemleri yaşam süreçlerini tanımlayabilmek, değerlendirebilmek, ölçebilmek, yönetebilmek ve uygulayabilmek.
8) Karmaşık mühendislik problemlerinde gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında yazılım gereksinimlerini toplama, yazılımı tasarlama, geliştirme, sınama, bakımını yapma konularındaki çeşitli araçları ve yöntemleri kullanabilmek.
9) Temel kalite metrikler tanımlayabilmek, yazılım yaşam döngüsü süreçlerini uygulayabilmek, yazılım kalitesini ölçebilmek, kalite model karakteristiklerini tanımlayabilmek, standartları uygulayabilmek ve bunları karmaşık yazılım sistemlerini analiz etmekte, tasarlamakta, geliştirmekte, doğrulamakta ve sınamakta kullanabilmek.
10) Yazılım mühendisliği ile ortak sınırlara sahip olan matematik, fen bilimleri, bilgisayar mühendisliği, endüstri mühendisliği, sistem mühendisliği, ekonomi, yönetim ve sürdürülebilir kalkınma gibi diğer disiplinler hakkında teknik bilgi kazanabilmek ve bunlar aracılığıyla yenilikçi fikirleri karmaşık mühendislik problemlerinde ve girişimcilik faaliyetlerinde kullanabilmek.
11) Yazılım mühendisliği kültürü ve etik anlayışını kavrayabilmek ve bunları yazılım mühendisliğinde uygulayabilecek temel bilgilere sahip olmak, meslek hayatı boyunca gerekli teknik becerileri öğrenip başarıyla uygulayabilmek.
12) Yabancı dil ve Türkçe kullanarak etkin rapor yazabilmek ve yazılı raporları anlayabilmek, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilmek, etkin sunum yapabilmek, açık ve anlaşılır talimat verebilmek ve alabilmek.
13) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları ile mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları hakkında bilgi sahibi olmak.